06.08.2023
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 7. 8. - 13. 8. 2023

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme ladit témata ke školské problematice v 1. pololetí nového školního roku 2023-24 (např. školní plavání, financování žáků z cizích obcí, problematika vzdělávání dětí se statusem uprchlíka, kontinuální vzdělávání metodiků prevence, dietní stravování atd.). 

Zasedá pracovní skupina primátora pro bezpečnost, jíž jsem členem (ÚT 10.00).

Potkám se s děvčaty z KÚLK, která v rámci NAKAP II rozvíjejí vzdělávání nadaných dětí v ZŠ (ÚT 13.00).

Setkám se s novou ředitelkou krajské pobočky ČŠI (ST 13.00).

Jako každé čtvrteční dopoledne vyhradím čas návštěvám škol, tentokrát mateřských s prázdninovým provozem (ČT od 9.00). 

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (příprava školení pro metodiky prevence a letáku pro žáky/rodiče), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání (tzv. principy vzdělávání Š.P.U.N.T.)

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 13.00) budeme hovořit např. o podzimních kulturních akcích, plánovaných výstavách v Malé výstavní síni či o oslavách 130. výročí dokončení historické radnice (30/9/1893).

Zúčastním se přijetí primátora Žitavy, abychom diskutovali další spolupráci mj. i v oblasti kultury (ST 14.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (31. 7. - 6. 8. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

X

Nastavení cookies