06.11.2021
neschvalovalo se

Týdeník Ivana Langra/ 8. 11. - 14. 11. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejdu se s panem Milanem Tarabou (SON, Rada seniorů), abychom probrali některá společná témata (PO 7.45).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále diskutovat parametry rozpočtu odboru na rok 2022 s výrazně sníženými limity a také demografický vývoj pro přípravu nové spádové vyhlášky v ZŠ.

Sejdu se s panem Pavlem Jelínkem (Židovská obec), abychom probrali téma pokládání pamětních kamenů, tzv. stolpersteinů (PO 14.00).

Potkám se s panem Jiřím Němečkem (Technické muzeum) a budeme diskutovat provozní záležitosti muzea a organizaci vzdělávacích kroužků (PO 14.30).

Spolu s ředitelkou Krajské vědecké knihovny Danou Petrýdesovou navštívím Domov seniorů Františkov, abychom s jeho vedením diskutovali dlouholetý sen o pobočce knihovny (ÚT 13.00).

Se zástupci Střediska výchovné péče Čáp budeme probírat záležitosti provozu této organizace (ST 13.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2021 a 2022; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat parametry rozpočtu odboru 2022, i další provoz plaveckého bazénu.

V rámci přípravy na převzetí plaveckého bazénu (od 1/1/2022) budeme průběžně pokračovat ve všech krocích a konzultacích s právníky, majetkáři i spolupracovníky ze společnosti BAZÉN LIBEREC. Provozování bazénu bude velmi rizikové (ve vztahu k jeho technickému stavu), velmi nákladné (protiepidemická opatření významně snižují návštěvnost, tj. výnosy ze vstupného), ale s ohledem na vysoký veřejný zájem (sportovní, školní a kondiční plavání) se o to musíme do zahájení rekonstrukce pokusit. Smlouva se stávajícím provozovatelem, společností JSS, končí k 31/12/2021, dále už pokračovat nechtějí (ST 10.30).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO a ST, 9.00 - 11.00).

KulturInvest Kongress Drážďany (ČT).

 

Před schválením

Zasedá rada města ve funkci valné hromady obchodních společností (ÚT od 9.00).

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (1. 11. - 7. 11.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

P. Zeronik (ZŠ Kaplického) - provoz školy

T. Rydvan (Řanda Havel Legal) - provoz bazénu

J. Švec, M. Janouch (JSS), L. Borkovec, P. Kořínek (SPK Slavia) - provoz bazénu

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

Nastavení cookies