Komunitní plán služeb v sociální oblasti SML na období let 2023 - 2027

Tvorba nového Komunitního plánu služeb v sociální oblasti SML                             na období let 2023 – 2027

Harmonogram jednání pracovních skupin k tvorbě nového KP

Výstup z dotazníkového šetření uživatelů sociálních služeb v Liberci 2022 (pozn.: v některých odpovědích uživatelů byly anonymizovány názvy konkrétních organizací)

Zápisy z jednání pracovních skupin k tvorbě nového komunitního plánu
Pracovní skupina Zápisy z 1. jednání            Zápisy z 2. jednání          
Pracovní skupina pro zdravotně znevýhodněné 1. jednání 2. jednání
Pracovní skupina pro seniory 1. jednání 2. jednání
Pracovní skupina pro osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi a bez přístřeší, cizince a národnostní menšiny 1. jednání 2. jednání

Pracovní skupina pro duševní zdraví

1. jednání 2. jednání
Pracovní skupina pro děti a mládež 1. jednání 2. jednání
Pracovní skupina pro osoby ohrožené závislostmi 1. jednání 2. jednání
Společné setkání pracovních skupin v Lidových sadech 13. 9. - 1. jednání 1. 11. - 2. jednání

Nastavení cookies