Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec

 

Dotační titul na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na rok 2024

Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 33/2024 ze dne 22. 2. 2024 schválilo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu SML na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec a vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci na rok 2024.

 

Dokumenty k vyhlášení dotačního titulu pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2024:

1) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC NA PODPORU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC

2) VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC NA PODPORU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC NA ROK 2024

3) ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ROK 2024

 

Termín pro podávání žádostí je stanoven na: 2. 4. 2024 - 16. 4. 2024 (do 17:00)

 

Neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec je určena pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, kteří mají platné pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Dotace je určena k financování provozních nákladů spojených se základní činností registrovaných sociálních služeb.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Klára Hvojníková, tel.: 485 244 962, 775 860 399

e-mail: hvojnikova.klara@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies