Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín


Projekt: Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016111
Program:  Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program (výzva č. 51 – Udržitelná doprava – Integrované projekty IPRÚ)

O realizaci projektu rozhodli občané města Liberec na základě výsledků hlasování v roce 2020 během prvního ročníku participativního rozpočtu.

Cíle projektu:

Vybudování části cyklostezky pro pěší a cyklisty o délce 232 m na konci obytné zástavby v ul. Stará (k.ú. Machnín). Trasa bude navazovat na zrealizovaný úsek „Liberec – Machnín – hrad Hamrštejn rozcestí“, který je součástí mezinárodní cyklotrasy Odra – Nisa.

O projektu

Celkové náklady projektu (předpoklad): 1 500 000 Kč
Dotace (předpoklad): 5 % ze státního rozpočtu, 85 % z EU (z celkových způsobilých výdajů)


Aktivity projektu:

•    vybudování úseku stezky pro chodce a cyklisty o délce 232 m v k.ú. Machnín
•    osazení dopravního značení
•    úprava zeleně

Aktuality

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 


Harmonogram projektu:

11/2020 – 02/2021    příprava a podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu
01/2021 – 02/2021    realizace VZ na zhotovitele stavebních prací
04/2021 – 06/2021    realizace stavebních prací (vč. kolaudačního řízení)

Fáze projektu:             realizace


Stav projektu:

2015 – 2018                projektová příprava
10/2020 – 11/2020    aktualizace projektové dokumentace
01/2021                       zahájení VZ na zhotovitele stavebních prací
02/2021                       podání žádosti o poskytnutí dotace
03/2021                       podpis smlouvy o dílo na stavební práce (EUROVIA CS, a.s. – 484 848,10 Kč bez DPH)
04/2021                       zahájení stavby


Kontaktní osoba:

manažerka projektu
Mgr. Radka Davidová
specialista oddělení přípravy a řízení projektů
email: davidova.radka@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 590

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.