10.09.2020
Karel Horník

Projekty Statutárního města Liberec z programů EU

Předvstupní fondy : do roku 2004

PHARE 

Statutární město Liberec realizovalo níže uvedené projekty, které byly spolufinancovány programem Phare z Evropské unie.

Fond malých projektů Phare 
Projekty, které byly spolufinancovány z tohoto fondu, se týkají těchto oblastí: kulturní výměny, místní demokracie, lidské zdroje, plánování a  rozvojové studie, ekonomický rozvoj a cestovní ruch, životní prostředí. Jedná se o projekty neinvestičního charakteru. Všechny podávané projekty byly podpořeny německým nebo polským partnerem, neboť se jedná vždy o  projekty, které mají přes hraniční dopad. Finanční příspěvek z tohoto Fondu malých projektů byl nejvýše 50 000,-EUR a finanční spoluúčast statutárního města byla průměrně 25 % celkových nákladů projektu.
Velké investiční projekty přeshraniční spolupráce Phare CBC (cross border co-operation). 
Projekty mají investiční charakter, většinou jsou zaměřeny na výstavbu čistíren odpadních vod a komunikací. Minimální výše investice musí být nad 2 mil EUR a projekt musí získat podporu německého partnera. V našem případě jde o komunikace.


Realizované projekty z programu Phare

Projekty realizované z Fondu malých projektů Celková částka v
tis. Kč
Podíl Phare
%
Český podíl
%
Rok realizace
Akreditace ekonomického rozvoje 1 375 90 10 1999
Katalog investičních příležitostí 810 70 30 1999
Nisainvest´99 1 075 80 20 1999
Euromanažer 974 67 33 1999
Nisa – Rozvoj turistických stezek – Poutní stezka 900 72 28 2000
Putovní část projektu „Nisa – řeka, která nás spojuje“ 130 66 34 2000
Značení a propagace cyklotrasy propojující cyklostezku ze Žitavy přes Hrádek nad Nisou do Liberce a připravovanou cyklotrasu z Ostritz přes Andělku do Hejnic s Turnovem a Českým rájem 293 67 33 2000
Propagační materiál „Z Liberce všemi směry“ 290 90 10 2001
Almanach literární a výtvarné soutěže „Nisa – řeka, která nás spojuje“ 136 71 29 2001
Studie proveditelnosti, cyklostezka 340 85 15 2001
Vlastním vozem tam i zpět 51 84 16 2001
Regiotram Nisa –studie proveditelnosti 600 58 42
?
2001
Studie proveditelnosti Regiotram Nisa Tanvald – Jelenia Gora 933 37 63
??
2002
Průvodce Libercem nejen pro postižené 358 90 10 2002-2003
Phare CBC Celková částka Podíl Phare Český podíl Realizace
Velké investiční projekty v tis. Kč % % rok
Cyklistické stezky, II. etapa Liberec – Hrádek nad Nisou 22 000 68 32 2000
úsek Liberec
Přeložka silnice 1/14 Liberec - Kunratice 400 000 20 80
???
2002

Projekty od získání členství v EU : od 1.5.2004

Phare – CBC 2002( grantové schéma) – ekonomický rozvoj a lidské zdroje

Název projektu
 
 
ZŠ Husova –nové školící centrum
podáno 4/2004
schváleno ano
Celk.náklady(tis EUR) 288,764
Podíl Phare v tis EUR/% 216,573/ 75 %
Podíl SML v tis EUR/% 72,191/ 25 %
Realizace 2005

Strukturální fondy

Společný regionální operační fond (SROP)

Název projektu
 
 
Lanovka pod lany
Priorita SROP Rozvoj CR
opatření 4.2.2
podání 7/2004
schvalení ne
Cel.náklady v mil Kč 78,303
Celk.uzn. náklady v mil Kč 73,261
Podíl EU mil Kč ( % ) 54,945(75 %)
Čs.podíl mil Kč ( %) 18,315 (25 %)
Rok realizace 2004 - 2006
Název projektu
 
 
Vybavení dílen pro zdravotně postižené
Priorita SROP Rozvoj lid.zdrojů
opatření 3.1.
podání 7/2004
schvalení ano
Cel.náklady v mil Kč 2,109
Celk.uzn. náklady v mil Kč 2,106
Podíl EU mil Kč ( % ) 0,421(20%)
Čs.podíl mil Kč ( %) 18,315 (25 %)
Rok realizace 2004 - 2005
Dokončeno 06/2005 
Název projektu
 
 
Rozvoj SAJ ( žadatel SAJ a.s.)
Priorita SROP Rozvoj CR
opatření 4.2.1. nadreg. GS
podání 2/2005
schvalení ?
Cel.náklady v mil Kč 125, 968
Celk.uzn. náklady v mil Kč 105,700
Podíl EU mil Kč ( % ) 36,995(35 %)
Čs.podíl mil Kč ( %) 13,741 SR
(13 %)54,964 SAJ
(52 %)
Rok realizace 2005 - 2006
Název projektu
 
 
Terapie a plán výroby dílen
( žadatel Domov pro ment. postiž. v Harcově)
Priorita SROP Rozvoj lid.zdrojů
opatření 3.2.
podání 2/2005
schvalení ne
Cel.náklady v mil Kč 2,786
Celk.uzn. náklady v mil Kč 2,786
Podíl EU mil Kč ( % ) 2,507(90 %)
Čs.podíl mil Kč ( %) 0,279 LK(10%)
Rok realizace 2005 - 2006

 

Komunitární program Enlargement 2004 ( Rozšíření )

Název projektu
 
 
RETORS – Evropská síť udržitelného rozvoje CR se
zaměřením na sport
Vedoucí projektu/
pův.člen.stát EU
Město VIAREGGIO Itálie
Priorita programu Kulturní identita a sporty v
rozšířené EU
podání 9/2004
schvalení ne
Celk.náklady
projektu(tis.EUR)
500
Podíl EU(tis EUR)( % ) 400(80 %)
Podíl SML(tis EUR) 6(1,2 %)
Realizace 2005 - 2006

 

Twinningový projekt EU ( projekty partnerských měst ) LIBEREC - AMERSFOORT

Název projektu
 
 
EU-legislativa –příprava samospráv na vstup do EU
Vedoucí projektu/
pův.člen.stát EU
Amersfoort ,Holandsko
Další partn. Turnov, Jičín, Semily
Finan. organizace VNG Holandsko
podán 5/2003
schválen ano
Celkové náklady projektu
( tis EUR)
60,269
Realizace 2004 - 2005

Z programu Iniciativy Společenství Interreg III a Česko - Sasko

Název projektu
 
 
Aktualizace dopravního generelu města-návrh městského vnitřního okruhu
Priorita programu Infrastruktura
Opatření Dopravní infrastruktura
podání 10.6.2005
schválen ano(20.9.2005)
Celk.náklady
projektu(mil Kč)
0,538
Celk.uznatelné náklady
(mil Kč)
0,538
Podíl EU(mil Kč)( % ) 0,403 / 75 %
Podíl SML(mil Kč) 0,135 / 25 %
Realizace 2005

 

Nastavení cookies