10.09.2020
Karel Horník

EU – legislativa, příprava zaměstnanců samospráv na integraci ČR do EU

Projekt: EU – legislativa, příprava zaměstnanců samospráv na integraci ČR do EU
Program : Twinning – Svaz měst a obcí Holandska
Předmět podpory : Společné semináře, školení na téma EU, ved.projektu ze staré země EU, partneři projektu z přistupující země do EU
Stručný obsah projektu :
V roce 2003 vznikl na podnět dvou partnerských měst Amersfoort a Liberec projekt přípravy samospráv v ČR na vstup do EU. V rámci první části projektu 40 zástupců samospráv ČR, měst Turnov, Jičín, Semily, Liberec ( měst, která mají svá partnerská města v Holandsku) bylo na týdenní stáži v Holandsku ve svých partnerských městech na pozicích a na  odborech, které zastávají i v ČR.
Pokračování tohoto projektu, který byl hrazen z prostředků EU a  holandských měst byly připraveny 4 dvoudenní bloky školení na dohodnutá témata legislativy EU v ČR. Účastnili se zástupci opět Turnova, Semil, Jičína a Liberce. Přednášeli vždy holandští a čeští experti na dané téma. Vedoucí projektu za holandskou stranu byl Amersfoort, za českou stranu Liberec.
Organizace seminářů, účastníky ze čtyř českých měst,  prezentační materiály, školitele na české straně, atd  - obstarával Liberec. Projekt podali společně Liberec a Amersfoort, zdroje z VNG ( Svaz holandských měst a obcí – Amersfoort).
Žadatel:  Amersfoort
Zahájení : 2003     Ukončení:  2005
Partner:  Statutární město Liberec
Účast za čs.stranu : Jičín, Turnov, Semily
Klíčové aktivity :
1. Dohoda o tématech pro školení
2. Organizace prvního bloku školení na téma ŽP  ve dnech   24.- 25.11.2004 v Liberci
      ( Natura 2000, EIA, Odpady, ochrana ovzduší, půdy, vody…) – školitelé na straně ČR
3. účast zástupců měst ČR na Kongresu v Praze 16.-17.3.2005 – Evropské strukturální fondy
4. Organizace druhého bloku školení na téma „Rozvoj, rozvojové projekty“ ve dnech 11.-12.4.2005 v Liberci
      ( příprava projektů, financování projektů z EU, provádění projektů, projektový
        management, projekty z Evropského sociálního fondu…)
5. Organizace třetího bloku školení na téma „Konkurence, veřejné zakázky a veřejná
       Podpora“ v Turnově ve dnech 18.- 19.5.2005
6. Organizace čtvrtého bloku školení na téma „Rozpočty, rozpočtové výhledy, finanční
       management projektů a pracovní podmínky zaměstnanců v EU, kodex úředníků
       v EU“v Liberci ve dnech 17.- 18.10.2005

Financování :
Celkové náklady projektu :  60 269 ( cca 1 800 000,- Kč)
Hrazeno v plné výši z VNG ( Holandsko)

Kontakt :  Ing. Dana Štefanová
  Tel: 485 243 502
  Stefanova.dana@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies