25.01.2016
Monika Klemšová

Do roku 2030 chce Liberec snížit emise až o 40 procent

Radní souhlasí s členstvím města Liberce v mezinárodní organizaci Pakt starostů a primátorů (Covenant of Mayors). Členstvím město získá přístup k finančním fondům a další podpoře z programů Evropské unie, zaměřených zejména na úspory energií.

Podpisem Paktu se Liberec zaváže ke snižování množství emisí CO2 a zlepšení tak života obyvatelům města. Podání přihlášky musí ještě schválit zastupitelstvo.

„Členství nám přinese mimo jiné i možnost čerpat finanční i metodickou podporu při přípravě Akčního plánu pro udržitelnou energii. Členství je zdarma, hlavní podmínkou a zároveň i účelem celého paktu je změřit a spočítat, kolik město produkuje CO2 a toto množství efektivně snižovat, jako příspěvek jednotlivých měst k zastavení klimatických změn, resp. globálního oteplování,“ vysvětlil náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.

Snížení emisí může město dosáhnout pomocí všech možných dostupných metod. Pokud jde o budovy, zde je hlavní cíl snížení jejich energetické náročnosti a následný úsporný provoz budov. Toho lze dosáhnout například zateplením budov, energetický managementem, solárním vytápěním, instalací chytrých měřičů spotřeby energie apod.

V oblasti dopravy existuje celá škála možných projektů, města se zaměřují jak na individuální automobilovou dopravu (řízený vjezd do měst, efektivní systém řízení dopravy), tak i na veřejnou dopravu. Hlavním záměrem je přesun cestujících v co nejvyšší míře z aut do prostředků hromadné dopravy. Nejvyšší míra podpory je pak věnována zejména kolejové přepravě (tramvaje, rozvoj příměstské /integrované/ železniční dopravy).

Pakt starostů a primátorů má v současnosti 6045 členů (obcí, svazků obcí, odborných organizací) z Evropské unie i třetích států. V České republice se k Paktu připojilo zatím 6 měst (Ostrava, Hlinsko, Chrudim, Jeseník, Mezilesí, Lkáň). Zapojení do Paktu umožní Liberci ucházet se o dotace z nově vyhlášeného grantového programu Ministerstva životního prostředí.

 

Nastavení cookies