26.02.2018
Karel Horník

Zastupitelstvo projednalo zprávu z Veřejného fóra 2017.

Na 2. zastupitelstvu města Liberec zastupitelé dne 22.2.2018 projednali zprávu z Veřejného fóra. Zpráva nebyla schválena. Záznam k projednání tohoto bodu naleznete zde. Po doplnění návrhů řešení vybraných problémů bude zastupitelům předložena na další schůzi zastupitelstva města v březnu.

Zpráva se odkazuje na Veřejné fórum, které v souladu s pravidly definovanými NSZM proběhlo v říjnu 2017. Cílem je určení 10 nejpalčivějších problémů obyvatel města. Problémy jsou vyslovovány v průběhu setkání volně na základě příspěvků jednotlivých účastníků. Diskuse k problému je korigována tematickým rozdělením a usměrňována s ohledem na téma a dodržování pravidel slušného chování. Ke každému tematickému okruhu je zvolen zapisovatel, tj. garant ideálně z řad zaměstnanců úřadu, jehož úkolem je v průběhu setkání individuální návrhy účastníků zaznamenávat. Dále má každý účastník možnost uplatněním svých dvou preferenčních hlasů zasáhnout do výběru problémů v rámci hlasování.  Následně jsou problémy ověřeny anketou.

Byly definovány tyto problémy: 

1. Řešit stav Dolního centra (Soukenné nám., Fügnerova) - bezdomovci, nepřizpůsobiví, holubi)
2. Řešit vybydlené a nevyužívané nemovitosti hyzdící centrum města (Tiskárna, Papírové nám) - brownfieldy
3. Řešit nedostatek parkovacích míst na sídlištích
4. Schválit co nejdříve nový územní plán a zlepšit fungování stavebního úřadu (nekoncepční zástavba lokalit)
5. Řešit problematiku nepřizpůsobivých osob (shlukování)
6. Řešit prostupnost města pro cyklisty, péče o stávající infrastrukturu
7. Opravit budovu divadla F. X. Šaldy - zázemí , interiér, bezbariérovost
8. Zřídit krizové centrum s ambulantními a pobytovými službami pro děti s poruchami chování

Dva problémy nebyly vybrány pro nejasnost zadání k řešení:

5. Řešit problematiku nepřizpůsobivých osob (shlukování)
8. Zřídit krizové centrum s ambulantními a pobytovými službami pro děti s poruchami chování

Pro přehrávání video souborů je potřeba mít aktívní JavaScript a nainstalovaný Adobe Flash

Tyto problémy byly ještě ověřeny veřejnou anketou, ve které bylo sebráno celkem 2465 hlasů.

 

Nastavení cookies