05.10.2017

Veřejné fórum 2017

Opět po roce mohli občané Liberce diskutovat se zástupci města a určit deset největších problémů města Liberec, na jejichž řešení se radnice přednostně zaměří. Veřejné fórum 2017 proběhlo ve středu 4. října od 17.00 v prostorách Kavárny Pošta.

 

Veřejné fórum je příležitostí pro občany sdělit své názory, a vybrat tak spolu s  ostatními nejnaléhavější problémy k řešení. Je to možnost svými podněty a názory ovlivnit cestu budoucího rozvoje Liberce.

V úvodu letošního setkání vyhodnotil statutární náměstek Jan Korytář top desítku problémů, které byly definovány na Veřejném fóru v  roce 2016 a představil to, co se od uplynulého roku povedlo vyřešit a naopak, kde město s řešením problémů zatím moc nepostoupilo.

Po úvodní rekapitulaci měli účastníci fóra prostor vyjádřit se k problémům pro rok 2017, a to zapojením do diskuzí u kulatých stolů v následujících oblastech:

 • Veřejný prostor a životní prostředí, ekonomika a rozvoj města, školství a sociální služby,  kultura, volný čas, sport a cestovní ruch, doprava a parkování, zdraví a zdravý životní styl.

Diskusní stůl pro účastníky z řad studentů u tzv. „stolu mladých“ se věnoval problémům napříč těmito tématy. Kromě opakujících se podnětů zazněla i řada nových.

„„Pohled veřejnosti je důležitý, ukáží se tak často problémy, které z radnice nejsou tolik vidětTěší mne, že veřejnost se těchto setkání začíná účastnit, mluvit s občany, a to i s těmi s kritickými názory, je potřeba. Je jen trochu škoda, že někteří členové vedení města si na tuto akci nenašli čas,“  komentuje náměstek Jan Korytář.

Z každé oblasti účastníci fóra svými hlasy vybrali dva největší problémy, ze kterých bylo následně, definováno dvanáct největších problémů Liberce. Před samotným předáním problémů k řešení vedení města budou ověřeny anketou v Libereckém Zpravodaji a na www.liberec.cz, a to od pondělí 9. 10. 2017 do pátku 10. 11. 2017. Po anketě, která problémy ověří, vzejde finálních deset.

 • Opravit budovu divadla F.X. Šaldy - zázemí , interiér, bezbariérovost
 • Řešit nedostatek parkovacích míst na sídlištích
 • Řešit problematiku nepřizpůsobivých osob
 • Řešit prostupnost města pro cyklisty, doplnit stojany pro kola
 • Řešit stav Dolního centra (Soukenné náměstí, Fügnerova) - holuby, bezdomovce, nepřizpůsobivé, celkový stav.
 • Řešit vybydlené a nevyužívané nemovitosti hyzdící centrum města (Tiskárna, Papírové nám., Textilana, Liberecký zámek)
 • Schválit co nejdříve nový územní plán a zlepšit fungování stavebního úřadu
 • Více zohledňovat cyklodopravu při rekonstrukcích a výstavbě nových komunikací
 • Vybudovat cyklostezky do Jablonce nad Nisou a do Žitavy
 • Zlepšit podmínky pro pěší ve městě, např. chybějící přechody pro chodce
 • Zlepšit stravování v jídelnách základních škol
 • Zřídit krizové centrum s ambulantními a pobytovými službami pro děti s poruchami chování.

V prostorách Kavárny Pošta mohli diskutující absolvovat také doprovodný program Veřejného fóra na téma zdravý životní styl a spokojenost obyvatel města. Vznikla pocitová mapa centra Liberce.

Loni jsme se věnovali pocitům, které mají naši občané v celém Liberci. Ptali jsme se na to, kde se například necítí bezpečně, kde jsou na město hrdí nebo kde je podle jejich názoru špatná dopravní situace. Protože máme zájem na tom neustále zvelebovat městské centrum, rozhodli jsme se letos sbírat pocity přímo v centru města. Každý tak může přidat místo, kde např. chybí umění, koš, kde rádi odpočívají na lavičce nebo jaké místo v centru má podle nich potenciál pro městské akce,“ doplnila náměstkyně pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch Karolína Hrbková.

Veřejné fórum 2017 je spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím operačního programu zaměstnanost (OPZ) v rámci projektu „Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 statutárního města Liberec“. Jeho realizace je připravována ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR, jejímž členem je Liberec od roku 2013.


Veřejné fórum 2017 je financováno z projektu podpořeného z Operačního programu zaměstnanost „Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 statutárního města Libere

 

Nastavení cookies