18.05.2020

Modernizace ZŠ Aloisina výšina v Liberci spěje do finále

Město Liberec pokračuje v modernizaci odborných učeben a dalších úpravách na svých základních školách.

Radnice aktuálně realizuje projekt na zvýšení kvality vzdělávání v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou (IPRÚ) na Základní škole Aloisina výšina.

Stavební práce probíhají od listopadu 2019. Uzavření školy pro výuku pomohlo rekonstrukci usnadnit a uspíšit. V současnosti jsou tak již veškeré práce uvnitř školy dokončené a pracuje se na venkovních úpravách, zejména na novém schodišti. Dokončení je naplánováno na srpen 2020.

Ve škole vznikla moderní učebna přírodních věd s novým nábytkem a vybavením. Lepší vzdělávací možnosti poskytne škola díky interaktivní tabuli, ultrakrátkému projektoru, vizualizéru, výukové sadě PASCO pro fyziku, chemii a biologii. Žáci v celé třídě budou mít k dispozici notebooky a nechybí ani počítač pro učitele. Nový nábytek byl pořízen také pro kabinety fyziky a chemie.

V budově školy pak došlo k dalším stavebním úpravám, z nichž nejzásadnější je instalace výtahu. Bezbariérový přístup do objektu základní školy vyřeší vybudování venkovní rampy a k bezbariérovému přesunu do dalšího podlaží slouží nová schodišťová plošina pro vozíčkáře. Škola tak bude konečně bezbariérová.

„Musím říci, že ředitel školy vyjádřil spokojenost jak s průběhem realizace celého projektu, tak zejména se stavební společností a s dodavatelem nábytku a vybavení. Já jsem jen s trochou závisti obdivovala ultramoderní vybavení, připravené od září pro školáky této základní školy a zavzpomínala na doby výuky chemie, když jsem byla školou povinná já, tj. ve stylu filmu Marečku, podejte mi pero,“ uvedla náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Stavbu provádí společnost INSTAV stavební práce s.r.o. za cenu 6,979 mil včetně DPH. Vybavení v hodnotě 2,491 mil včetně DPH dodala firma SANTAL, spol. s r.o. Předpokládané celkové náklady projektu jsou 10,55 milionu Kč včetně DPH, přičemž 7,2 milionu Kč činí dotace a zbylou část zaplatí město.
 

Nastavení cookies