05.03.2021

Jak podpořit nemotorovou dopravu na Liberecku?

Zúčastněte se online veřejného projednání plánu udržitelné městské mobility.


Na základě provedené analýzy bylo identifikováno celkem osm tématických oblastí jako například individuální automobilová doprava, doprava v klidu ad., u kterých je poukazováno na slabé stránky. Zlepšení by měla přinést právě vznikající návrhová část plánu, která prošla jednáním pracovních skupin a řídicí skupiny. 17. března se stane předmětem online veřejného projednání.

Dopravní experti se v současnosti zabývají řešením nefunkčnosti vnitřního městského okruhu Liberce vedeného přes náměstí F. X. Šaldy, přetěžovaných napojení na silnici I/35, nedostatečné uliční sítě Liberce či vedení intenzivní dopravy centrem Jablonce. V rámci parkování byl identifikován nedostatek parkovacích kapacit v obou centrech měst a na sídlištích při současné absenci záchytných parkovišť.

Analýza poukázala na rozmístění nejsilnějších přepravních vazeb osobní automobilové či nákladní dopravy. Jedná se o nákupní, obchodní, průmyslové zóny, popřípadě centra měst jako například liberecká nákupní zóna Sever, Nákupní centrum Nisa, průmyslová zóna Liberec-Jih nebo nákupní zóna Želivského v Jablonci nad Nisou. Oblasti s vysokými intenzitami dopravy jsou zároveň zasaženy nejvyšší hlukovou zátěží.

Na předních místech seznamu hlukově exponovaných míst se nacházejí ulice Podhorská a Pražská v Jablonci a ulice Ještědská v Liberci. „V rámci řešení nákladní a kombinované dopravy se zabýváme nevyhovujícími parametry železničních tratí a stanic nebo přesunutím zdrojů nákladní dopravy z center měst podél řeky Nisy. Soustředíme se i na současné nedostatečné kapacity napojení libereckých průmyslových zón a jablonecké průmyslové zóny Rýnovice,“ komentuje Jan Kašík, vedoucí projektového týmu.

Prostor pro nemotorovou dopravu

„Díky provedenému průzkumu dopravního chování jsme se dozvěděli, že ačkoli míra automobilizace v zájmovém území je oproti České republice podprůměrná, je i tak osobní automobil volbou pro téměř 50 % cest,“ popisuje Jan Kašík a dodává: „Zlepšení by měla přinést širší podpora nemotorových forem dopravy a zároveň systematické posilování důvěry ze strany občanů.“ Úspěšnému rozvinutí cyklodopravy brání složitá majetková jednání ve vztahu k vlastnictví pozemků, nespojitost cyklistických tras, bariéry v podobě silnic a železnic a absence míst k odstavení jízdního kola.

Chodci se na území potýkají s nedostatečnou bezbariérovostí a chybějícími chodníky v některých lokalitách. Pěší dopravu by zároveň podpořilo výraznější zklidnění ulic. Situaci obecně negativně ovlivňuje chybějící koncepce určující trasy pro pěší a jejich ochranu na okrajích měst.

S konkrétním zněním jednotlivých návrhů se budou moci všichni zájemci seznámit na v pořadí již druhém veřejném projednání Plánu udržitelné městské mobility, které se uskuteční 17. března od 16:00 pro Liberec a od 18:00 pro Jablonec nad Nisou. Vzhledem k trvající epidemiologické situaci a přetrvávajícím omezením veřejného života je již v tuto chvíli zřejmé, že projednání se bude opět možné zúčastnit prostřednictvím přímého přenosu přes Youtube kanál s možností pokládat dotazy v chatu.

Další podrobné informace budou postupně zveřejňovány na webových stránkách projektu Chytře na cestu, kde najdete také příslušný odkaz na projendnání. Celý proces povede k úspěšnému schválení finální verze komplexního dokumentu včetně zhodnocení dopadů na životní prostředí. 

Autor: Mgr. Simona Mrázková
 

Nastavení cookies