05.10.2018

Deset aktuálních problémů města

Občané mohli opět po roce diskutovat se zástupci města a určit deset největších problémů města Liberce. Na jejich řešení se radnice přednostně zaměří.


                 


Veřejné fórum 2018 proběhlo v úterý 25. září od 17.00 v Lidových sadech.

Toto setkání je příležitostí pro občany sdělit své názory a vybrat tak spolu s  ostatními nejnaléhavější problémy k řešení. Je to možnost ovlivnit svými podněty a názory cestu budoucího rozvoje Liberce.

V úvodu proběhlo vyhodnocení desítky problémů z Veřejného fóra 2017. Přítomní byli seznámeni s tím, co se za uplynulé období povedlo vyřešit a naopak, kde město s řešením problémů zatím moc nepostoupilo.

Po tomto ohlédnutí přišla na řadu diskuse účastníků nad aktuálními problémy v následujících oblastech: Veřejný prostor a životní prostředí, ekonomika a rozvoj města, školství a sociální služby,  kultura, volný čas, sport a cestovní ruch, doprava a parkování, zdraví a zdravý životní styl.

Z každé oblasti vybrali účastníci fóra svými hlasy dva problémy, ze kterých bylo následně definováno celkem dvanáct témat.

 • Navýšení kapacit bytového fondu SML
 • Obnova libereckých výstavních trhů (nové výstavy/akce zaměřené na region)
 • Podpora venkovních volnočasových aktivit dětí
 • Rekonstrukce amfiteátru
 • Rekonstrukce městského bazénu
 • Revitalizace liberecké přehrady
 • Řešit návaznost cyklostezek
 • Větší systémová podpora nadaných dětí
 • Vyřešit situaci s bezdomovci a nepřizpůsobivými v centru
 • Zkrátit dobu uzavírek (návaznost prací, kratší termíny)
 • Zlepšení fungování stavebního úřadu
 • Zvýšit počet hodin tělesné výchovy na školách

Před samotným předáním témat k řešení zástupcům města budou tyto problémy ověřeny anketou - najdete ji zde. Odkaz najdete i na facebookových stránkách Zdravé město Liberec, a to od pondělí 8. 10. 2018 do pátku 9. 11. 2018. Hlasovat můžete i pomocí anketního kuponu, který je umístěn v říjnovém vydání Libereckého zpravodaje. Po anketě, která výběr problémů ověří, vzejde k řešení deset finálních požadavků.

Veřejné fórum 2018 je spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v rámci projektu „Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 statutárního města Liberec“. Jeho realizace je připravována ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR, jejímž členem je Liberec od roku 2013.
 

 

Nastavení cookies