24.11.2016
Karel Horník

Liberečané pojmenovali deset největších problémů města

Veřejné fórum 2016 proběhlo v úterý 22. listopadu od 17.00 hodin ve velkém sále Oblastní galerie Lázně v Liberci. Lidé přišli říci, co v Liberci funguje dobře a co si naopak zaslouží větší pozornost.


HLASUJTE I VY O NEJVĚTŠÍCH PROBLÉMECH V LIBERCI 

Veřejné fórum by mělo probíhat každoročně, je součástí snahy co nejvíce zapojit samotné Liberečany do rozhodování o našem městě, zejména o jeho rozvoji. Liberečané tak dostali příležitost mluvit s odborníky a určili deset největších problémů města Liberec, na jejichž řešení se radnice přednostně zaměří, “ popisuje záměr akce náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.

Nešlo o teoretickou přednášku, ale spíše o neformální a pracovní setkání. U sedmi diskusních stolů se sešlo vždy 10 až 15 lidí, kteří měli možnost prodiskutovat problémy s přítomnými zastupiteli a vedoucími pracovníky úřadu. Celkově v prostoru bývalých městských lázní, dnes Galerie Lázně, bylo více než sto lidí. Ti společně formulovali desítky námětů, z nichž nejvíce bodů v následném hlasování získaly tyto: celkové řešení lokality Papírového náměstí, zlepšit prostředí v ulici Fügnerova, více se věnovat romské problematice, zamyslet se nad využitím stávajících parků a veřejných prostranství a pečovat o ně, opravit vozovky a zrychlit celý proces oprav, zřídit azylový dům pro ženy, lépe spolupracovat s mládeží, upravit okolí kolem nádrže Harcov, dokončit městský okruh a upravit křižovatky, vybavit parky cvičebními prvky, vystavět nové cyklostezky. Témata nejsou řazena podle dosažených bodů. Problémy, které byly navrženy, nyní ověřujeme anketou na webu městaTakto ověřené problémy předáme zastupitelstvu města k řešení a během příštího roku budeme pracovat na jejich řešení,“ dodal Jan Korytář.

Během Veřejného fóra proběhla také soutěž pro projekty neziskových organizací. „Cílem bylo zlepšení života v Liberci. Šek v hodnotě 5 000 korun obdržela organizace Šance zvířatům na aktivity spojené s péčí o opuštěná zvířata v Liberci. Druhým výhercem šeku se stejnou částkou bylo Občanské sdružení D.R.A.K., které svým projektem chtělo poukázat na zlepšení bezbariérovosti v celém městě,“ uvádí Lucie Blažková z Oddělení rozvojové koncepce Magistrátu města Liberce.

Účastníci úterního veřejného fóra se zapojili do preventivního programu zdravého životního stylu od Státního zdravotnického ústavu a také přispěli ke vzniku pocitové mapy Liberce. Právě probíhající projekt Odboru strategického rozvoje a dotací a Technické univerzity v Liberci běží do půlky prosince tohoto roku a mapuje místa zájmu občanů Liberce. Tedy místa, kam chodí sportovat, kde se cítí dobře, nebo naopak místa, která lidem evokují nebezpečí. Nasbírané „pocity“ budou zahrnuty do dlouhodobě připravovaných projektů a plánovaných změn.

Veřejné fórum 2016 je financováno z projektu podpořeného ze Státního fondu životního prostředí ČR „Podpora trvale udržitelného rozvoje v Liberci – MA 21“. Akci zastřešovali zástupci z Národní sítě Zdravých měst, ředitel Ing. Petr Švec a Eva Poláčková.

Text a foto: Jana Kodymová

 

Nastavení cookies