Územní studie Kateřinky u Liberce - Nad Pianovkou

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová a grafická část (pdf)

Využití územní studie bylo schváleno dne 27. 2. 2013 a její změna byla schválena dne 23. 8. 2017.

Nastavení cookies