25.09.2014
Pavlína Tvrdíková

Podpora zdravotní péče ze švýcarsko-české spolupráce

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výzvu k předkládání sub-projektů v rámci švýcarsko-české spolupráce. Cílem podpory je posílit primární a sekundární zdravotní péči na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a osoby v terminálním stádiu nemoci. Konkrétně jde o podporu specificky znevýhodněných a dlouhodobě nemocných občanů, včetně dlouhodobé systematické geriatrické péče v geografickém zaměření, podporu kvality péče o osoby s navazujícím zdravotním handicapem a podporu péče poskytované NNO.

Program podporuje čtyři aktivity, které jsou koncipovány v závislosti na plnění specifických cílů programu. Termín ukončení příjmu žádostí je 30.4.2014

Více informací naleznete v příloze.