02.11.2017
Štěpánka Koutecká

Doporučení orgánu státní správy lesů ke zvýšené opatrnosti při pohybu v lese

 

 


V neděli 29. října 2017 zasáhla území České republiky vichřice, která na Liberecku způsobila významné škody na lesních porostech. Polomy a visící stromy mohou ohrožovat zdraví i život osob, proto doporučujeme zvýšenou opatrnost při vstup do lesa a to až do doby, než budou polomy odstraněny.
Nejvýznamnější škody byly zaznamenány v lokalitách Dlouhý Most (Horní Podhájí) – Vesec u Liberce, Kryštofovo Údolí – Zdislava a Jítrava – Rynoltice, riziko však hrozí v lesích na většině území Liberecka a zvýšenou pozornost doporučujeme i při pohybu mimo les, například v parcích a alejích.