Termíny jednání

Termíny jednání ŘPS a PS

Řídicí pracovní skupina KPSS regionu Liberec

Místo setkání:  historická radnice, 1. patro, zasedací místnost č. 110

Čas setkání: 14:00 hodin

Termíny jednání

18. 01.  2017
15. 03.  
17. 05.  
30. 08.  
18. 10. 
22. 11. 

Koordinátor KPSSL:

Kateřina Marcinková, referent sociálních služeb, odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní

e-mail:  

tel:      485 244 969
mobil: 775 860 399 

Pracovní skupinu pro osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi a bez přístřeší, cizince a národnostní menšiny

Místo setkání: Tatranská 597, Liberec

Čas setkání: 14:00 hodin

Termíny setkání:

13. 02. 2017
10. 04. 
12.06.
11.09.
09.10.
11.12.

Manažer skupiny:

Lukáš Průcha

e-mail:  

tel: 731 690 480
 

Pracovní skupina pro duševní zdraví

Čas: 13:00 hodin

Termíny: 

 
 14. 02. 2017 - Fokus Liberec
12.04.             - DH Liberec o. p. s.
06.06.
12.09.
14.11.

 

Manažer skupiny:

Mgr. Alena Janáčková

mail:  , tel. 724 557 233
 
Pracovní skupina pro děti a mládež
Místo setkání:  1. máje 108, Liberec 3 -budova Uran, zasedací místnost č. 17, 2. patro

Čas:  9:00 hodin

Termíny:   

 

Manažer skupiny:

Petr Hampacher

e-mail:

tel.: 728 364 513
 


Pracovní skupina pro seniory
Místo setkání: prostory jídelny -  DPS Krejčího 1172/3, Liberec 6 

Čas setkání: 13:00 hodin

Termíny setkání:

16. 02. 2017 - od 14:00 hod.prostory jídelny -  DPS Krejčího
20. 04.
15. 06.
21. 09.
23. 11.

Manažer skupiny:

Jana Urbanová

e-mail:

tel.: 724 765 702 
 

Pracovní skupina pro osoby ohrožené závislostmi

Místo setkání: Advaita, z. ú., Rumunská 14/6, Liberec, zvonek č. 8

Čas setkání:  9:00 hodin

Termíny setkání:   

26.  01. 2017
29. 03.     -  setkání v Majáku
23. 03.
25. 05.
27. 07.
21. 09.
30. 11.

Manažer skupiny:

Olga Merglová

e-mail:  

tel.: 739 735 492 

 

Pracovní skupina pro zdravotně znevýhodněné

Čas setkání: 14:00 hod.

Termíny setkání

30.01. 2017 - tř. 1. máje 108, Liberec (budova Uran), 2. patro, zasedací místnost č. 17

  

20.03. - Jedličkův ústav, čajovna adresa: Lužická, Liberec
29.05. - TyfloCentrum o. p. s., adresa: Na Výšinách 451, Liberec 5
04.09.
27.11.

 

Manažer skupiny:

Kateřina Šretrová

mail: stretrova@tyfloservis.cz

tel.: 608 572 348