Termíny jednání

Řídicí pracovní skupina KPSS regionu Liberec

Místo setkání:  historická radnice, 1. patro, zasedací místnost č. 110

Čas setkání: 14:00 hodin

Termíny jednání

Sem vložte text

18. 01.  2017
15. 03.  - historická radnice, 2. patro
17. 05.  - historická radnice, 2. patro
30. 08.  
18. 10.  - změna 17.10.2017 od 16:00, historická radnice
22. 11. 

Koordinátor KPSSL:

Kateřina Marcinková, referent sociálních služeb, odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní

e-mail:  

tel:      485 244 969
mobil: 775 860 399 

 

Pracovní skupinu pro osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi a bez přístřeší, cizince a národnostní menšiny

Místo setkání: Tatranská 597, Liberec

Čas setkání: 14:00 hodin

Termíny setkání:

13.02. 2017

 

Termíny setkání v rámci realizace Komunitního plánu služeb v sociální oblasti na období let 2018 - 2022

čas setkání: 11:30 - 13:30 hod.

Místo setkání: 1. máje 108, Liberec 3 - budova Uran, 2. poschodí, zasedací místnost č. 17

termíny: čtvrtek 14. září 2017, 12. října 2017

 

Manažer skupiny:

Lukáš Průcha

e-mail:  

tel: 731 690 480

 

 

Pracovní skupina pro duševní zdraví

Čas: 13:00 hodin

Termíny: 

 

14. 02. 2017 -  Fokus Liberec 
12.04.             - DH Liberec o. p. s.
06.06.             -  Sdružení TULIPAN, z. s.
12.09.
14.11.

 

Termíny setkání v rámci realizace Komunitního plánu služeb v sociální oblasti na období let 2018 - 2022

čas setkání: 14:00 - 16:00 hod.

místo setkání: 1. máje 108, Liberec 3 - budova Uran, 2. poschodí, zasedací místnost č. 17

termíny: čtvrtek 14. září, 12. října 2017

 

Manažer skupiny:

Mgr. Alena Janáčková

e- mail: a.janackova@fokuslbc.cz, tel. 724 557 233

 

 

Pracovní skupina pro děti a mládež

Termíny setkání v rámci realizace Komunitního plánu služeb v sociální oblasti na období let 2018 - 2022

Místo setkání: 1. máje 108, Liberec 3 -budova Uran,  2. patro, zasedací místnost č. 17

Čas: 9:00 - 11:00 hod

Termíny:   středa 13. září, 11. října 2017 

Manažer skupiny:

Petr Hampacher

e-mail:

tel.: 728 364 513

 

Pracovní skupina pro seniory

Místo setkání: prostory jídelny -  DPS Krejčího 1172/3, Liberec 6 

Čas setkání: 13:00 hodin

Termíny setkání:

16. 02. 2017 - od 14:00 hod.prostory jídelny -  DPS Krejčího
23. 11.

 

Termíny setkání v rámci realizace Komunitního plánu služeb v sociální oblasti na období let 2018 - 2022

Místo setkání: 1. máje 108, Liberec 3 -budova Uran, 2. patro,  zasedací místnost č. 17

Čas: 14:00 - 16:00 hod

Termíny:   středa 13. září, 11. října 2017

 

Manažer skupiny:

Jana Urbanová

e-mail:

tel.: 724 765 702

 

 

Pracovní skupina pro osoby ohrožené závislostmi

Místo setkání: Advaita, z. ú., Rumunská 14/6, Liberec, zvonek č. 8

Čas setkání:  9:00 hodin

Termíny setkání:   

26.  01. 2017
23. 03.
01. 06.
27. 07.
21. 09.
30. 11.

 

Termíny setkání v rámci realizace Komunitního plánu služeb v sociální oblasti na období let 2018 - 2022

čas setkání: 9:00 - 11:00 hod.

místo setkání: 1. máje 108, Liberec 3 - budova Uran, 2. poschodí, zasedací místnost č. 17

termíny: čtvrtek 14. září, 12. října 2017

 

Manažer skupiny:

Olga Merglová

e-mail:  

tel.: 739 735 492 

 

Pracovní skupina pro zdravotně znevýhodněné

Čas setkání: 14:00 hod.

Termíny setkání

30.01. 2017 - tř. 1. máje 108, Liberec (budova Uran), 2. patro, zasedací místnost č. 17

  

20.03. - Jedličkův ústav, čajovna adresa: Lužická, Liberec
27.11.

 

Termíny setkání v rámci realizace Komunitního plánu služeb v sociální oblasti na období let 2018 - 2022

Místo setkání: 1. máje 108, Liberec 3 -budova Uran,  2. patro, zasedací místnost č. 17

Čas: 11:30 - 13:30 hod

Termíny:   středa 13. září, 11. října 2017 

Manažer skupiny:

Kateřina Šretrová

mail: stretrova@tyfloservis.cz

tel.: 608 572 348