Sociální bydlení města Liberce

Projekt: Sociální bydlení města Liberce

Program: Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program (výzva č. 61 - Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ)
Fáze projektu: příprava (pro podání žádosti o podporu)
Maximální náklady projektu: 58 500 000 Kč
5 % ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85 % dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)

Cíle projektu:
Zajištění dostupného bydlení cílovým skupinám – domácnosti s nízkými příjmy a osoby v bytové nouzi.

Aktuality

21.02.2018

V městských domech vzniknou desítky sociálních bytů

Kompletní přestavbou šesti bytových domů v majetku města vznikne bezmála šest desítek nových sociálních bytů pro rodiny s nízkými příjmy a osoby v bytové nouzi.
 
20.01.2017

Vznikne nový azylový dům a sto sociálních bytů

Díky projektům IPRÚ vznikne v Liberci Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi a také nová síť sociálního bydlení. Liberečtí radní již schválili vypsání výběrových řízení na projektovou přípravu obou projektů.
 

O projektu

Aktivity projektu: kompletní rekonstrukce 6 bytových domů v Liberci (vznikne minimálně 38 sociálních bytů)
˗ Orlí 139/5 – Jeřáb
- Proboštská 268/1 - Perštýn
˗ M. Horákové 144/10 – Perštýn
˗ Jablonecká 124/45 – Kristiánov
˗ Dvorská 169/2 - Kristiánov
˗ Žitavská 393/6 - Jeřáb

Harmonogram projektu:

09/2016 – 07/2017 jednání s nájemníky dotčených bytových domů
05/2017 – 10/2017 příprava žádosti o Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, které je součástí žádosti o podporu
07/2017 vypsání zadávacích řízení na projektovou přípravu pro dalších 5 bytových domů
08/2017 vypsání zadávacího řízení na projektovou přípravu pro bytový dům na ul. Orlí
10/2017 podání žádosti o podporu pro bytový dům na ulici Žitavská 393/6
11/2017 vypsání zadávacího řízení na stavbu pro bytový dům na ulici Žitavská 393/6
12/2017 podání žádosti o podporu pro bytové domy na ulici Proboštská 268/1, M. Horákové 144/10, Jablonecká 124/45 a Dvorská 169/2
12/2017 - 08/2018 realizace I. etapy projektu
09/2018 ukončení I. etapy projektu
12/2018 zahájení užívání sociálních bytů

Stav projektu

 

Kontakty:

Manažer projektu
Ing. Dana Vorlová
specialista oddělení přípravy a řízení projektů
e-mail: vorlova.dana@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 587