Sociální bydlení města Liberce

Projekt: Sociální bydlení města Liberce

Program: Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program (výzva č. 61 - Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ)

Fáze projektu: příprava (pro podání žádosti o podporu)

Maximální náklady projektu: 58 500 000 Kč

5 % ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85 % dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)

Cíle projektu:
Zajištění dostupného bydlení cílovým skupinám – domácnosti s nízkými příjmy a osoby v bytové nouzi.

Aktuality

20.01.2017

Vznikne nový azylový dům a sto sociálních bytů

Díky projektům IPRÚ vznikne v Liberci Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi a také nová síť sociálního bydlení. Liberečtí radní již schválili vypsání výběrových řízení na projektovou přípravu obou projektů.
 

O projektu

Aktivity projektu: kompletní rekonstrukce 6 bytových domů v Liberci (vznikne minimálně 38 sociálních bytů)
˗ Orlí 139/5 – Jeřáb
- Proboštská 268/1 - Perštýn
˗ M. Horákové 144/10 – Perštýn
˗ Jablonecká 124/45 – Kristiánov
˗ Dvorská 169/2 - Kristiánov
˗ Žitavská 393/6 - Jeřáb

Harmonogram projektu:

06/2017 uzavřena smlouva o dílo na projektovou přípravu s firmou Agora – architektonický a stavební ateliér spol. s r.o. pro bytový dům na ul. Žitavská 393/6
07/2017 nové vypsání zadávacích řízení na projektovou přípravu pro dalších 5 bytových domů
10/2017 podání žádosti o podporu
12/2017 - 08/2018 realizace projektu
09/2018 ukončení projektu
10/2018 zahájení užívání sociálních bytů


Kontakty:
Manažer projektu
Ing. Dana Vorlová
specialista oddělení přípravy a řízení projektů
e-mail: vorlova.dana@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 587