Stav projektu

Aktuální stav projektu

06/2017 podepsání smlouvy o dílo na projektovou přípravu pro bytový dům na Žitavské ul.

03/2017 vyhlášena výběrová řízení na dodavatele projektových dokumentací a inženýrské činnosti
zpracování znaleckého posudku na výši obvyklého nájemného (v daných lokalitách) a znaleckého posudku na hodnotu vykupované nemovitosti (od soukromého vlastníka)
příprava žádosti o Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu (pověření vydává MMR, je součástí žádosti o podporu)

09/2016 – 01/2017  jednání s nájemníky dotčených bytových domů

 

Předpokládané dílčí náklady projektu

projektová příprava (DÚR, DSP, DPS, AD, IČ)    2 800 000 Kč
výkup bytu od soukromého vlastníka    1 550 000 Kč
rekonstrukce bytového domu (Orlí 139/5, Liberec III – Jeřáb)  10 116 000 Kč 
rekonstrukce bytového domu (Žitavská 393/6, Liberec III – Jeřáb)  13 662 000 Kč 
rekonstrukce bytového domu (Proboštská 268/1, Liberec IV – Perštýn)    8 494 000 Kč 
rekonstrukce bytového domu (Milady Horákové 144/10, Liberec IV – Perštýn)    7 842 000 Kč 
rekonstrukce bytového domu (Jablonecká 124/45, Liberec V – Kristiánov)    3 920 000 Kč
rekonstrukce bytového domu (Dvorská 169/2, Liberec V – Kristiánov)    7 526 000 Kč 
technický dozor investora a koordinátor BOZP    1 400 000 Kč 
věcné náklady (publicita, CBA analýzy apod.)       150 000 Kč