Strategie rozvoje

 

Strategie rozvoje města (strategický plán) je jedním z nejdůležitějších dlouhodobých koncepčních dokumentů města. Jeho cílem je definovat globální cíle rozvoje města, vytvořit systém strategických cílů a rozvojových opatření vedoucích k naplnění těchto cílů a následně vize města.