05.03.2013
Jan Král

Strategie rozvoje statutárního města 2007 – 2020

Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2007 – 2020 byla schválena usnesením ZM č. 201/07 ze dne 13.12.2007.

Nastavení cookies