EU Mise - 100 klimaticky neutrálních měst

 

Statutární město Liberec je jedním z členských měst EU Mise 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030. Tato mise je nástrojem programu Horizont Evropa podporující Zelenou dohodu pro Evropu. Liberec je jediné české město, které bylo ke členství Evropskou komisí vybráno.

 

Cílem mise je do roku 2030 zajistit 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst a umožnit, aby tato města fungovala jako experimentální a inovační centra pro všechna evropská města, která by je měla v klimatické neutralitě následovat do roku 2050. 

 

Město díky členství v EU Misi získává možnost využívat individuální poradenství a podporu Platformy NetZeroCities, příležitost získat dodatečné financování, možnost zapojit se do inovačních aktivit a pilotních projektů nebo příležitost sdílet zkušenosti s ostatními městy. V neposlední řadě má pak šanci na vyšší podporu z národní úrovně díky tomu, že je jediným českým členským městem. Rovněž je značnou příležítostí pro všechny stakeholdery v oblasti PR a Corporate Social Responsibility.

Liberec musí v příštích měsících vypracovat klimatickou smlouvu, akční a investiční plán. Po následné validaci Evropskou komisí získá tzv. Mission Label představující určitou certifikaci Evropské komise, která městu umožní především lepší přístup k dalšímu kapitálu. Platforma NetZeroCities plánuje vyčlenit finanční prostředky, které budou určeny výhradně pro města, která získají danou certifikaci.

V krátkodobém horizontu je cílem města nastartovat efektivní komunikaci a spolupráci se všemi klíčovými stakeholdery na území města, ať už jde o odbornou či širokou veřejnost, včetně zahájení dlouhodobé osvěty a vzdělávání v dané oblasti.

Město chce díky členství v misi využívat všech nabízených benefitů, pokračovat v projektech v oblasti snižování energetické náročnosti města a využívat synergických efektů s dalšími projekty a programy. Současně zahájit efektivní komunikaci a spolupráci se všemi relevantními stakeholdery, aby byla vytvořená společná vize a strategie, která bude všemi přijímána. Je žádoucí, aby byli klíčoví stakeholdeři rovněž signatáry klimatické smlouvy a sdíleli jak závazky, tak benefity mise.

Podrobnější informace týkající se fungování mise, možných benefitů pro město a dokumentů, které budou zpracovávány, naleznete zde.

Na EU misi mají úzkou vazbu 2 projekty financované z programu Horizont 2020 (Horizont Evropa), více informací naleznete zde.

Informace o projektu a souvisejících aktivitách jsou i na facebookovém profilu projektu Klimaticky neutrální Liberec zde

 

Harmonogram aktivit:

1/2022 - podání přihlášky do EU Mise

4/2022 - výběr členských měst do EU Mise

10/2022 - městu byl z platformy NetZeroCities přidělen koordinátor/poradce

11/2022 - 2/2023 - účast města na SNAP (Support Needs Assessment Process) - společně se zástupci Bratislavy, Košic a jednotlivými koordinátory z NetZeroCities

12/2022 - získání dotace v rámci výzvy Pilot Cities (Horizon 2020) na pilotní projekt EU mise Iniciace komunitní energetiky pro Liberec

6/2023 - 10/2023 - vypracování zákadní emisní bilance města

4/2023 - zahájení participace a komunikace se všemi stakeholdery

6/2023 - 7/2024 - příprava klimatické smlouvy, akčního plánu, investičního plánu

6/2023 - kulatý stůl s hlavními stakeholdery ke klíčovým prioritám a projektům

9/2023 - veřejné fórum a fórum mladých (ověření priorit a projektů)

4 - 5/2024 - kulatý stůl ke klíčovým prioritám a projektům (cílený na občanskou společnost)

6 - 7/2024 - dokončení Akčního a Investičního plánu

9/2024 - předložení klimatické smlouvy včetně Akčního a Investičního plánu Evropské komisi k validaci

 

Aktuality:

 

Kontakty:

Ing. Pavlína Tvrdíková, Ph.D.
odbor strategického rozvoje a dotací
tvrdikova.pavlina@magistrat.liberec.cz
485 243 579

 

https://netzerocities.app/knowledge

 

 

 

Nastavení cookies