Oddávající

Snoubenci projevují vůli, že spolu vstupují do manželství před primátorem SML, náměstkem primátora nebo pověřeným členem Zastupitelstva města Liberec, ve správním obvodu statutárního města Liberec (v souladu §11a, odst. 1, písm. c) zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdější předpisů).

Primátor má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a  po obvodu odznaku je uveden název Česká republika.

Rada obce může stanovit, v kterých případech může tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva obce nebo tajemník obecního úřadu (§ 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění).

Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem, v přítomnosti dvou svědků.

 

Seznam členů Rady a Zastupitelstva města Liberce pověřených výkonem činností při občanských sňatcích s právem užívat závěsný znak: 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

Foto - portrét
primátor statutárního města Liberec 
člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
 
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Zastupitelský klub: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Politická příslušnost: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)

sekretariát:

Číslo dveří: 212

Dana Třmínková
Tel.: 48 524 3122
E-mail: trminkova.dana@magistrat.liberec.cz

Monika Zelenková
Tel.: 48 524 3165
E-mail: zelenkova.monika@magistrat.liberec.cz

PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D.

Foto - portrét
náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
 
Tel.: 734 392 779
Web: www.ivanlangr.cz
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Zastupitelský klub: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti (BEZPP)
 

sekretariát:

Číslo dveří: 206

Vacková Marie
Tel.: 48 524 3142
 

Mgr. Jiří Šolc

Foto - portrét
náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
 
Tel.: 603 452 999
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Zastupitelský klub: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti (BEZPP)
 
Čestné prohlášení o majetku za rok 2010, 2011, 2012, 2013
Osvědčení fyzické osoby Národního bezpečnostního úřadu (stupeň D)

sekretariát:

Číslo dveří: 214

Eva Lenertová
Tel.: 48 524 3146
 
 

Ing. Zbyněk Karban

Foto - portrét
statutární náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu
člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
 
Tel.: 733 142 547
Volební strana: ANO 2011 (ANO)
Zastupitelský klub: ANO 2011 (ANO)
Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti (BEZPP)

sekretariát:

Číslo dveří: 207

Markéta Pechová
Tel.: 48 524 3132
 

Mgr. Renáta Balašová

Foto - portrét
členka Zastupitelstva města Liberec
 
Volební strana: ANO 2011(ANO)
Zastupitelský klub: ANO 2011(ANO)
Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti (BEZPP)
 

Mgr. Jan Berki, Ph.D.

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberce
 
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Zastupitelský klub: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Politická příslušnost: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
 

Petra Břeňová

Foto - portrét
členka Rady města a Zastupitelstva města Liberec
 
Volební strana: Občanská demokratická strana (ODS)
Zastupitelský klub: Občanská demokratická strana (ODS)
Politická příslušnost: Občanská demokratická strana (ODS)
 
 
 

Ing. Jarmila Levko

Foto - portrét
členka Zastupitelstva města Liberec
 
Telefon: 602 389 356
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Zastupitelský klub: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti (BEZPP)
 

Bc. Zuzana Kocumová

členka Zastupitelstva města Liberce
 
Telefon: 603 157 569
Volební strana: Liberec otevřený lidem – LOL! (LOL)
Zastupitelský klub: Liberec otevřený lidem – LOL! (LOL)
Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti (BEZPP)
 

MVDr. David Nejedlo

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberec
 
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Zastupitelský klub: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti (BEZPP)
 

Lukáš Pohanka

Foto - portrét
člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
 
Telefon: 482 428 810
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Zastupitelský klub: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Politická příslušnost: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
 
 

Ing. Jiří Němeček, CSc.

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberec
 
Telefon: 724 038 428
Volební strana: ANO 2011 (ANO)
Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti (BEZPP)
 

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberce
 
Telefon: 603 731 914
Volební strana: Změna pro Liberec (ZpL)
Zastupitelský klub: Změna pro Liberec (ZpL)
Politická příslušnost: Strana zelených (Zelení)
 

Lumír Vadovský

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberec
 
Telefon: 608 315 608
Volební strana: Občanská demokratická strana (ODS)
Zastupitelský klub: Občanská demokratická strana (ODS)
Politická příslušnost: Občanská demokratická strana (ODS)
 

Ing. Květa Vinklátová

Foto - portrét
členka Zastupitelstva města Liberce
 
Telefon: 777 797 879
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj
Zastupitelský klub: Starostové pro Liberecký kraj
Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti (BEZPP)
 

Bc. Jiří Zavoral

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberec
 
Telefon: 777 672 224
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Zastupitelský klub: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti (BEZPP)
 
 

Hana Zemanová

Foto - portrét
členka Zastupitelstva města Liberec
 
Telefon: 604 104 177
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Zastupitelský klub: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Politická příslušnost: Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL)
 

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.

člen Zastupitelstva města Liberce
 
Volební strana: Liberec otevřený lidem – LOL! (LOL)
Zastupitelský klub: Liberec otevřený lidem – LOL! (LOL)
Politická příslušnost: Strana zelených (Zelení)
 

Ing. Radka Loučková Kotasová

Foto - portrét
náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace
členka Rady města a Zastupitelstva města Liberec
 
E-mail: louckova.radka@magistrat.liberec.cz
Tel.: 776 172 831
Volební strana: ANO 2011 (ANO)
Zastupitelský klub: ANO 2011 (ANO)
Politická příslušnost: ANO 2011 (ANO)

sekretariát:

Číslo dveří: 207

Bc. Jana Kvapilová
Tel.: 48 524 3167

Mgr. Petr Židek, MPA

Foto - portrét
člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
 
Telefon: 730 188 788
Volební strana: Občanská demokratická strana (ODS)
Zastupitelský klub: Občanská demokratická strana (ODS)
Předseda/kyně zastupitelského klubu: Občanská demokratická strana (ODS)
Politická příslušnost: Občanská demokratická strana (ODS)
 

Nastavení cookies