Oddávající

Snoubenci projevují vůli, že spolu vstupují do manželství před primátorem SML, náměstkem primátora nebo pověřeným členem Zastupitelstva města Liberec, ve správním obvodu statutárního města Liberec (v souladu §11a, odst. 1, písm. c) zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdější předpisů).

Primátor má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a  po obvodu odznaku je uveden název Česká republika.

Rada obce může stanovit, v kterých případech může tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva obce nebo tajemník obecního úřadu (§ 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění).

Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem, v přítomnosti dvou svědků.

 

Seznam členů Rady a Zastupitelstva města Liberce pověřených výkonem činností při občanských sňatcích s právem užívat závěsný znak: 

Tibor Batthyány

Foto - portrét
primátor statutárního města Liberec 
člen Rady města a Zastupitelstva města Liberce
 
Sídlo: Historická radnice, 2. p., č. dveří 211
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Volební strana: PRO 2016
Zastupitelský klub: bývalých členů zvolených za ANO 2011
Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti (BEZPP)

sekretariát:

Monika Stejskalová
tel.: 48 524 3167
stejskalova.monika@magistrat.liberec.cz

Jana Sedláčková
tel.: 48 524 3146
sedlackova.jana@magistrat.liberec.cz

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberce

Volební strana: Změna pro Liberec (ZpL)
Zastupitelský klub: Změna pro Liberec (ZpL)
Politická příslušnost: Strana zelených (SZ)

Mgr. Jan Berki, Ph.D.

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberce
 
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Zastupitelský klub: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Politická příslušnost: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
 

 

Ing. Ondřej Červinka

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberce

Tel.: 603 570 337
Volební strana: Občanská demokratická strana (ODS)
Zastupitelský klub: Občanská demokratická strana (ODS)
Politická příslušnost: Občanská demokratická strana (ODS)

Mgr. Antonín Ferdan

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberce

Tel.: 720 131 725
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Zastupitelský klub: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti (BEZPP)

Pavla Haidlová

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberce

Volební strana: Změna pro Liberec (ZpL)
Zastupitelský klub: Změna pro Liberec (ZpL)
Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti (BEZPP)

Ing. Karolína Hrbková

Foto - portrét
Náměstkyně pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch
členka Rady města a Zastupitelstva města Liberce

Volební strana: Změna pro Liberec (ZpL)
Zastupitelský klub: Změna pro Liberec (ZpL)
Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti (BEZPP)

sekretariát:

Monika Zelenková
tel.: 48 524 3165

Bc. Zuzana Kocumová

Foto - portrét
členka Rady města a Zastupitelstva města Liberce

Tel.: 603 157 569
Volební strana: Změna pro Liberec (ZpL)
Zastupitelský klub: Změna pro Liberec (ZpL)
Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti (BEZPP)           


 

Mgr. Jan Korytář

Foto - portrét
Náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
člen Rady města a Zastupitelstva města Liberce

Tel.: 776 561 736
Volební strana: Změna pro Liberec (ZpL)
Zastupitelský klub: Změna pro Liberec (ZpL)
Politická příslušnost: politické hnutí Změna

sekretariát:

Nedvídková Denisa
tel.: 48 524 3132

 

Tomáš Kysela

Foto - portrét
Náměstek pro technickou správu majetku města
člen Rady města a Zastupitelstva města Liberce

Tel.: 734 392 778
Volební strana: ANO 2011 (ANO)
Zastupitelský klub: bývalých členů zvolených za ANO 2011
Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti (BEZPP)

sekretariát:

Třmínková Dana
tel.: 48 524 3122

PhDr. Mgr. Ivan Langr

Foto - portrét
Náměstek pro školství, sociální věci a kulturu
člen Rady města a Zastupitelstva města Liberce
 
Tel.: 734 392 779
Web: www.ivanlangr.cz
Volební strana: Změna pro Liberec (ZpL)
Zastupitelský klub: nezařazený (od 18/9/2017)
Politická příslušnost:
 

sekretariát:

Vacková Marie
tel.: 48 524 3142
 

Mgr. Zora Machartová

Foto - portrét
členka Zastupitelstva města Liberce

Tel.: 774 450 160
Volební strana: TOP 09
Zastupitelský klub:
Politická příslušnost: nezávislá za TOP 09

Mgr. Jiří Šolc

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberce

Tel.: 603 452 999
E-mail:
solc.jiri@zm.liberec.cz
Volební strana:
Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Zastupitelský klub: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Politická příslušnost: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)

Čestné prohlášení o majetku za rok 2010, 2011, 2012, 2013
Osvědčení fyzické osoby Národního bezpečnostního úřadu (stupeň D)

Ing. Pavel Šulc

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberce

Volební strana: ANO 2011
Zastupitelský klub: bývalých členů zvolených za ANO 2011
Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti (BEZPP)

 

Mgr. Zuzana Tachovská

Foto - portrét
členka Zastupitelstva města Liberce

Tel.: 777 764 225
Volební strana: Změna pro Liberec (ZpL)
Zastupitelský klub: Změna pro Liberec (ZpL)
Politická příslušnost: politické hnutí Změna

doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberce

Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj
Zastupitelský klub: Starostové pro Liberecký kraj
Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti (BEZPP)

Ing. Květa Vinklátová

Foto - portrét
členka Zastupitelstva města Liberce

Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj
Zastupitelský klub: Starostové pro Liberecký kraj
Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti (BEZPP)

Mgr. Libuše Vítová

Foto - portrét
členka Zastupitelstva města Liberce

Volební strana: ANO 2011 (ANO)
Zastupitelský klub: bývalých členů zvolených za ANO 2011
Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti (BEZPP)