Archiv dokumentů do 31.12.2015

 

 

 

Materiály k projednání, usnesení, zápisy a hlasování zastupitelů naleznete pod těmito odkazy

Ročník Podklady k projednání Usnesení Zápis Výsledky hlasování
2003 x Zde Zde x
2004 x Zde Zde x
2005 x Zde Zde x
2006 Zde Zde Zde x
2007 Zde Zde Zde Zde
2008 Zde Zde Zde Zde
2009 Zde Zde Zde Zde
2010 Zde Zde Zde Zde
2011 Zde Zde Zde Zde
2012 Zde Zde Zde Zde
2013  Zde  Zde  Zde  Zde
2014  Zde  Zde  Zde Zde
2015  Zde  Zde  Zde  Zde

 

Zvukové záznamy jednání zastupitelstva naleznete vždy u příslušného zápisu ze zasedání.

Pokud chce občan vystoupit na zasedání Zastupitelstva města Liberce v  diskusi k určitému bodu, musí se zaregistrovat u prezence a předložit občanský průkaz k prokázání trvalého pobytu na území města Liberce nebo výpis z katastru nemovitostí. 

Kontakt na pracovníky organizačního oddělení: 
Iva Pourová - tel.: 485 243 119, e-mail: pourova.iva@magistrat.liberec.cz
Marie Mudrá - tel.: 485 243 163, e-mail: mudra.marie@magistrat.liberec.cz
Kornela Joanna Závitkovská - tel.: 485 243 162, e-mail: zavitkovska.kornela@magistrat.liberec.cz