04.02.2019
Jan Král

Ekofond

Statutární město Liberec vyhlašuje svým usnesením č. 24/2019 ze dne 31. 1. 2019 programy z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML pro rok 2019. Jedná se o program Ekologie a zeleň s alokací 1.000.000 Kč a program Odpady, z něhož je možné rozdělit 200.000 Kč.


Minimální výše dotace u všech programů činí 5.000 Kč, max. výše dotace dosahuje u programu Ekologie a zeleň 150.000 Kč a u programu Odpady 60.000 Kč. Spoluúčast u obou programů činí min. 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu uvedených v žádosti o dotaci.

Lhůta pro podání žádosti byla stanovena na: 4. 3. – 8. 4. 2019, 15.00 hod. Konzultace žádostí bude probíhat mezi 1. 2. – 22. 3. 2019, do 13.00 hod.

Žádost se vždy musí podat elektronicky přes portál iPoint, kde se žadatel zaregistruje a systém mu vygeneruje přístupové heslo. Žádost je vytvořena ve variantách pro fyzickou a právnickou osobu a pro podnikající fyzickou osobu. Dle způsobu podání je pak ještě nutné:

  1. buď žádost doručit i v tištěné podobě opatřené podpisem oprávněné osoby a případně i razítkem organizace
  2. nebo je možné žádost v systému iPoint zaslat do datové schránky. V tomto případě již tištěná a podepsaná verze není vyžadována.
  3. nebo pomocí e-mailu se zaručeným podpisem (pokud některou z těchto dvou možností žadatel disponuje). V tomto případě již tištěná a podepsaná verze není vyžadována.

Elektronicky přes systém iPoint však musí být formulář žádosti s povinnými přílohami podán ve všech třech případech. Maximální velikost všech příloh dohromady je 14 MB.

Žadatelem se můžou stát fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele a příspěvkové organizace, zřizované statutárním městem Liberec.

Žádosti je možné podávat pouze skrze portál iPoint v období mezi 4. 3. – 8. 4. 2019, 15.00 hod.

Žadatel může v rámci vyhlášeného programu předložit maximálně 2 žádosti a při souběžném vyhlášení více programů (jedno vyhlášené kolo) maximálně 3 žádosti.

Kontaktní osobou je Leoš Vašina, tel.: 485 243 458, vasina.leos@magistrat.liberec.cz.

Žádosti hodnotí hodnotí výbor pro rozvoj a životní prostředí.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.