Ekofond

Aktuální VYHLÁŠENÍ Ekofondu 2024

1.1 Ekologie a zeleň, 1.2 Odpady 

Lhůta pro podávání žádostí od 19. 1. 2024 do 8. 3. 2024, 12.00

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes informační systém GRANTYS 

Způsob podávání žádostí pro rok 2024

 

Ostatní dokumenty a přílohy (vše kompletně dostupné a k vyplnění v Grantysu)

Manuál k systému Grantys

Seznam formulářů

Manuál pro označování akcí podpořených fondem města 

(Příslušné elektronické formuláře jsou dostupné na webových stránkách SML granty.liberec.cz v elektronické formě)

Statut dotačního fondu statutárního města Liberec 

Čestné prohlášení De minimis

Čestné prohlášení dle čl. 5.5 Statutu Dotačního fondu

Formulář závazné osnovy projektu

Formulář vyúčtování a závěrečné zprávy

Logo Liberce pdf

Logo Liberce jpg

Struktura žádosti Program Ekologie a zeleň

Struktura žádosti Program Odpady

 

Žádosti hodnotí Výbor pro rozvoj.

Nastavení cookies