Liberec proti šmejdům

Za podvody na seniorech se musí pykat
Šmejdi se vydávají za vnuky i policisty


Vyhlásili jsme nulovou toleranci šmejdům!

Boj proti šmejdům je v Liberci postaven na třech doplňujících se pilířích. Město a jeho spolupracovníci chtějí mít pod kontrolou všechny ohlášené předváděcí akce a získávat maximum informací i o těch předem neohlášených, tedy protizákonných. Zároveň potřebujeme aktivní spolupráci největší skupiny aktérů – seniorů. Pokud je naučíme předváděcí akce ignorovat, máme šanci, že tento byznys na území města nakonec vymizí.

1. pilíř - prevence

Do projektu Liberec proti šmejdům je aktivně zapojeno 9 organizací, které pracují se seniory jako s cílovou skupinou. Těm zasíláme týden co týden seznam nahlášených předváděcích akcí, které městu poskytuje Česká obchodní inspekce. Cílem je informovat co největší množství seniorů o konání akcí a odradit je předem od jejich návštěvy. Soupis nahlášených akcí dostávají také strážníci Městské policie Liberec, odbor prevence kriminality. Ti na průběh akcí sami na místě dohlížejí, nebo vysílají do terénu tzv. kurýry prevence kriminality, kteří dokáží seniory varovat, poskytnout jim potřebné informace a zprostředkovat pomoc.

2. pilíř - osvěta

Osvěta zahrnuje především společné přednášky a besedy pracovníků České obchodní inspekce a Městské policie Liberec v klubech seniorů a v domech s pečovatelskou službou a dále školení pro pracovníky, kteří pracují se seniory jako s cílovou skupinou.

3. pilíř - represe

Jde o samotnou kontrolní činnost České obchodní inspekce v terénu (i za součinnosti městské policie) a postihování prohřešků dle zákona. V roce 2015 takto inspektoři v Libereckém kraji provedli 27 kontrol s přímou účastí v místě konání předváděcí akce, ve dvou třetinách případů zjistili porušení zákona. Více o pokutách a konkrétních šmejdských firmách se dočtete v sekci Pozor na tyto firmy!

 

Co můžete v boji proti šmejdům udělat sami? 

  • neúčastněte se žádných prodejních předváděcích akcí 
  • informujte své známé a přátele o rizicích, která jsou s návštěvami předváděcích akcí spojena (čtěte v sekci Taktiky šmejdů a další rizika)
  • informujte Českou obchodní inspekci nebo Městskou policii Liberec o podezřelé akci, na niž jste byli pozváni (čtěte v sekci Důležité kontakty)
  • vyhledejte ihned odbornou pomoc, pokud jste naletěli šmejdům, nebo se tak stalo někomu z vašeho okolí (čtěte v sekci Důležité kontakty)
  • pokud jste klientem nějaké sociální služby, informujte jejího poskytovatele, že se může aktivně zapojit do projektu Liberec proti šmejdům. Pomůžete tím dalším vrstevníkům od případného ožebračení

 

 


Na projektu www.liberecprotismejdum.cz spolupracují

             

 

 

Nastavení cookies