Kontakty

Vyhledávání kontaktů

Jméno E-mail Linka
E-mail
Odbor majetkové správy
vedoucí oddělení provozu a správy budov
48 524 3756
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
48 524 3864
Odbor dopravy
referent oddělení silničního a dopravního
48 524 3854
Odbor právní a veřejných zakázek
vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
48 524 3213
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
48 524 4943
Odbor strategického rozvoje a dotací
referent administrativní (asistent projekt.kanceláře)
48 524 3192
Odbor životního prostředí
vedoucí oddělení památkové péče
48 524 4954
Odbor školství a sociálních věcí
asistent prevence kriminality (projekt APKvL)
770177182
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3262
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3842
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4916
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
48 524 4938
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení komunálních služeb
48 524 3459
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář - zahradnice
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
48 524 3456
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
48 524 4880
Odbor územního plánování
referent oddělení územního plánování
48 524 3582
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
48 524 3245
Odbor školství a sociálních věcí
kontaktní sociální pracovník
773772687
Odbor správy veřejného majetku
specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří
48 524 3882
Odbor školství a sociálních věcí
kontaktní sociální pracovník
778766418
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4830
Odbor správy veřejného majetku
referent investic a oprav
48 524 3441
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
48 524 3241
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
48 524 3818
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3735
Odbor životního prostředí
referent památkové péče
48 524 4888
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3228
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
48 524 4873
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3291
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4832
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
48 524 4974
Odbor dopravy
vedoucí oddělení silničního a dopravního
48 524 3833
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
48 524 3226
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
48 524 3824
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
48 524 3244
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3847
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
48 524 3526
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4931
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3316
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení školství
48 524 3376
Odbor majetkové správy
referent oddělení správy objektů a zařízení
48 524 3473
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
48 524 4880
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
48 524 3442
Odbor školství a sociálních věcí
asistent prevence kriminality (projekt APKvL)
770177183
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3298
Odbor tajemníka
tajemník Magistrátu města Liberec
48 524 3161
Odbor dopravy
specialista odboru dopravy (zkušební komisař)
48 524 3845
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
48 524 3758
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
48 524 4970
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3861
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3712
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
48 524 4828
Odbor strategického rozvoje a dotací
koordinační, projektový a programový pracovník
48 524 3576
Odbor dopravy
referent silničního správního úřadu
48 524 3839
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3291
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení komunálních služeb
48 524 3877
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
48 524 4849
Odbor územního plánování
referent oddělení územního plánování
48 524 3533
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista oddělení SRPP - projektový manažer
48 524 3590
Odbor životního prostředí
referent hospodářskosprávní
48 524 4861
Odbor dopravy
referent dopravního a drážního úřadu
48 524 3832
Odbor majetkové správy
domovník údržbář
773 774 366
Odbor životního prostředí
vedoucí oddělení Vodoprávní úřad
48 524 4871
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
48 524 4913
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4932
Odbor vnitřních věcí
administrativní a spisový pracovník
48 524 3115
Odbor životního prostředí
referent památkové péče
48 524 4897
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3844
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3774
Odbor územního plánování
referent odboru územního plánování
48 524 3252
Odbor životního prostředí
referent ochr. zemědělského půdního fondu
48 524 4892
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3848
Odbor vnitřních věcí
referent informačních služeb
48 524 3211
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Czech Point
48 524 3729
Odbor tajemníka
manažer systémového řízení a kvality
48 524 3109
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4860
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4978
Odbor právní a veřejných zakázek
referent oddělení veřejných zakázek
48 524 3499
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
manažer projektu VIA SACRA
48 524 3134
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení cestovního ruchu
48 524 3588
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4817
Odbor územního plánování
referent odboru územního plánování
48 524 3523
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3311
Odbor dopravy
referent oddělení silničního a dopravního
48 524 3859
Odbor strategického rozvoje a dotací
vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
48 524 3573
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení krizového řízení
48 524 3153
Odbor školství a sociálních věcí
referent sociálních služeb
48 524 4982
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
48 524 3857
Odbor kontroly a interního auditu
referent odboru kontroly a interního auditu
48 524 3206
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
48 524 3822
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení komunálních služeb
48 524 3537
Odbor životního prostředí
referent ŽP - souhrnná stanoviska
48 524 4896
Odbor ekonomiky
finanční a procesní analytik
48 524 3261
Odbor správy veřejného majetku
technik veřejného osvětlení
48 524 3881
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
48 524 3460
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
48 524 3871
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad - JKM
48 524 4848
Odbor právní a veřejných zakázek
právník
48 524 3218
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
48 524 3527
Stavební úřad
referent oddělení státního stavebního dozoru
48 524 3614
Odbor správní a živnostenský
vedoucí oddělení Živnostenský úřad
48 524 4845
Odbor správní a živnostenský
specialista odboru správního a živnostenského
48 524 4948
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3717
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
vedoucí oddělení cestovního ruchu
48 524 3583
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3242
Odbor školství a sociálních věcí
specialista oddělení - finanční manažer
48 524 3580
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4851
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3268
Odbor školství a sociálních věcí
specialista oddělení školství
48 524 3383
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3605
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení kultury
48 524 3137
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3315
Odbor majetkové správy
vedoucí oddělení správy sportovních objektů
48 524 3424
Odbor ekonomiky
vedoucí oddělení poplatků a pohledávek
48 524 3225
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
48 524 3230
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4821
Odbor správy veřejného majetku
pracovník kremačního zařízení
.
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení komunikace a informací
48 524 3771
Odbor správy veřejného majetku
vedoucí odboru správy veřejného majetku
48 524 3461
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení informatiky a řízení procesů
48 524 3224
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3853
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
48 524 4844
Kancelář primátora
vedoucí oddělení protokolu a zahraničních věcí
48 524 3174
Kancelář primátora
samost. referent pro propagaci a komunikaci
48 524 3175
Odbor majetkové správy
referent oddělení správy sportovních objektů
48 524 3429
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Odbor správy veřejného majetku
uklizečka
Odbor správní a živnostenský
matrikářka
48 524 3726
Odbor správní a živnostenský
vedoucí oddělení matriky
48 524 3724
Odbor územního plánování
specialista oddělení ÚAP a GIS
48 524 3518
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3228
Kancelář architektury města
vedoucí odboru kancelář architektury města
48 524 3542
Odbor školství a sociálních věcí
referent sociálních služeb
48 524 4981
Kancelář architektury města
dopravní specialista
48 524 3547
Odbor kontroly a interního auditu
referent odboru kontroly a interního auditu
48 524 3204
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3611
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4813
Odbor správy veřejného majetku
referent investic a oprav
48 524 3881
Odbor sociální péče
referent ekonomický a správní
48 524 4935
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
48 524 4914
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3613
Odbor životního prostředí
referent oddělení odpadů a ovzduší
48 524 4885
Odbor právní a veřejných zakázek
referent oddělení veřejných zakázek
48 524 3207
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3619
Odbor správy veřejného majetku
specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří
48 524 3883
Odbor školství a sociálních věcí
manažer strategického plánování sociálního začleňování
48 524 4965
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
48 524 3863
Stavební úřad
referent hospodářskosprávní
48 524 3625
Odbor ekonomiky
vedoucí odboru ekonomiky
48 524 3221
Odbor správy veřejného majetku
referent odboru správy veřejného majetku
48 524 3464
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista oddělení SRAP - projektový manažer
48 524 3586
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4911
Odbor ekonomiky
vedoucí oddělení informační soustavy a daní
48 524 3265
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení komunálních služeb
48 524 3457
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4838
Odbor školství a sociálních věcí
vedoucí odboru školství a sociálních věcí
48 524 3331
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
48 524 4886
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3304
Odbor vnitřních věcí
specialista personální agendy
48 524 3768
Odbor životního prostředí
referent ochrany přírody
48 524 4887
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
48 524 3858
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3730
Odbor vnitřních věcí
administrativní a spisový pracovník
48 524 3114
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
48 524 3535
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování
48 524 3505
Odbor vnitřních věcí
archivářka
48 524 3784
Odbor životního prostředí
referent ochr. zemědělského půdního fondu
48 524 4869
Odbor správní a živnostenský
matrikářka
48 524 3725
Kancelář primátora
tisková mluvčí
48 524 3182
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4827
Odbor právní a veřejných zakázek
referent oddělení veřejných zakázek
48 524 3497
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
48 524 4933
Odbor územního plánování
vedoucí odboru územního plánování
48 524 3511
Odbor vnitřních věcí
mzdová účetní
48 524 3767
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3843
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4826
Kancelář architektury města
architekt
48 524 3541
Odbor majetkové správy
referent oddělení správy objektů a zařízení
48 524 3474
Odbor životního prostředí
referent ochrany lesů
48 524 4877
Odbor školství a sociálních věcí
právní specialista oddělení humanitního
48 524 4968
Odbor správní a živnostenský
specialista pro správní řízení
48 524 3716
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
48 524 4976
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4815
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista oddělení SRAP - projektový manažer
48 524 3586
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení humanitního
48 524 4964
Odbor životního prostředí
referent ochrany přírody
48 524 4865
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3294
Odbor správy veřejného majetku
vedoucí oddělení technické správy
48 524 3876
Odbor správy veřejného majetku
referent odboru správy veřejného majetku
48 524 3504
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3856
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3269
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3717
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
48 524 3246
Stavební úřad
referent oddělení státního stavebního dozoru
48 524 3524
Odbor územního plánování
specialista - manažer správy územního plánu
48 524 3520
Odbor vnitřních věcí
vedoucí oddělení personálního
48 524 3761
Odbor vnitřních věcí
archivářka
48 524 3784
Kancelář primátora
referent propagace a komunikace s veřejností
48 524 3183
Odbor životního prostředí
referent oddělení odpadů a ovzduší
48 524 4885
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3310
Odbor právní a veřejných zakázek
vedoucí oddělení právního
48 524 3214
Odbor územního plánování
referent oddělení územního plánování
48 524 3513
Odbor dopravy
vedoucí oddělení registrace řidičů
48 524 3821
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
48 524 3521
Odbor sociální péče
referent odd. sociálně-právní ochrany dětí
48 524 4811
Stavební úřad
referent hospodářskosprávní
48 524 3609
Odbor životního prostředí
referent ochrany lesů, půdy a myslivosti
48 524 4878
Odbor ekologie a veřejného prostoru
specialista odboru ekologie a veřejného prostoru
48 524 3452
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
48 524 4883
Odbor majetkové správy
referent oddělení správy sportovních objektů
Odbor sociální péče
vedoucí oddělení sociálních činností
48 524 4930
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení organizačního
48 524 3162
Odbor strategického rozvoje a dotací
manažer oddělení rozvojové koncepce
48 524 3503
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3309
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
48 524 4876
Kancelář primátora
referent sekretariátu primátora
48 524 3167
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
vedoucí oddělení kultury
48 524 3138
Odbor strategického rozvoje a dotací
technický specialista odboru SR
48 524 3575
Odbor ekonomiky
dohoda o pracovní činnosti
48 524 3248
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
vedoucí oddělení sportu
48 524 3140
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení cestovního ruchu
48 524 3588
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
48 524 3866
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3837
Odbor životního prostředí
referent památkové péče
48 524 4897
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení kultury
48 524 3139
Odbor územního plánování
vedoucí oddělení úřadu územního plánování
48 524 3515
Kancelář primátora
referent sekretariátu primátora
48 524 3146
Odbor územního plánování
referent odboru územního plánování
48 524 3516
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4937
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
48 524 3227
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
48 524 3852
Odbor vnitřních věcí
specialista oddělení personálního
48 524 3766
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Odbor životního prostředí
referent ochrany přírody
48 524 4884
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení humanitního
48 524 4967
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
48 524 3871
Odbor majetkové správy
vedoucí oddělení správy objektů a zařízení
48 524 3427
Odbor dopravy
referent ekonomický a správní
48 524 3836
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
48 524 3871
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista oddělení SRAP - projektový manažer
48 524 3569
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Odbor správní a živnostenský
matrikářka
48 524 3721
Odbor životního prostředí
vedoucí oddělení ochrany přírody
48 524 4868
Odbor právní a veřejných zakázek
vedoucí oddělení veřejných zakázek
48 524 3216
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení cestovního ruchu
48 524 3588
Odbor strategického rozvoje a dotací
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
48 524 3577
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení školství
48 524 3382
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4840
Odbor školství a sociálních věcí
metodik - sociální pracovník
773 772 688
Kancelář primátora
vedoucí odboru kancelář primátora
48 524 3145
Odbor školství a sociálních věcí
referent ekonomický a správní
48 524 3384
Odbor strategického rozvoje a dotací
manažer oddělení rozvojové koncepce
48 524 3503
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení sportu
48 524 3765
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
48 524 4858
Odbor ekonomiky
dohoda o pracovní činnosti
48 524 3230
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3850
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
48 524 4846
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
48 524 3454
Odbor správní a živnostenský
specialista pro správní řízení
48 524 3715
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
48 524 3823
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení organizačního
48 524 3163
Odbor majetkové správy
referent odboru majetkové správy
48 524 3292
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
48 524 3247
Odbor dopravy
vedoucí oddělení registru vozidel
48 524 3855
Odbor ekonomiky
specialista odboru ekonomiky
48 524 3236
Odbor životního prostředí
referent ochrany lesů, půdy a myslivosti
48 524 4894
Odbor správy veřejného majetku
referent odboru správy veřejného majetku
48 524 3463
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3718
Odbor sociální péče
vedoucí oddělení kurátorské činnosti
48 524 4936
Odbor školství a sociálních věcí
koordinátor inkluze pro obec (projekt férové školy v Liberci)
770112166
Odbor majetkové správy
specialista odd. správy sport. objektů (technik-TZB)
48 524 3429
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
48 524 3230
Odbor územního plánování
specialista oddělení ÚAP a GIS
48 524 3523
Odbor vnitřních věcí
mzdová účetní
48 524 3764
Odbor dopravy
referent oddělení silničního a dopravního
48 524 3838
Odbor životního prostředí
referent ochrany přírody
48 524 4867
Odbor životního prostředí
referent oddělení odpadů a ovzduší
48 524 4889
Odbor ekonomiky
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
48 524 3237
Odbor právní a veřejných zakázek
referent odboru právního a veřejných zakázek
48 524 3215
Odbor právní a veřejných zakázek
referent oddělení veřejných zakázek
48 524 3220
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3835
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3846
Odbor správní a živnostenský
matrikářka
48 524 3722
Odbor životního prostředí
referent ochrany přírody
48 524 4884
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3271
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
48 524 3819
Odbor územního plánování
referent oddělení územního plánování
48 524 3512
Odbor sociální péče
vedoucí odboru sociální péče
48 524 4941
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
48 524 3851
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3620
Kancelář primátora
referent sekretariátu primátora
48 524 3132
Odbor majetkové správy
specialista oddělení technik - rozpočtář
48 524 3303
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3603
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4836
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3849
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4915
Odbor správy veřejného majetku
referent investic a oprav
48 524 3872
Odbor životního prostředí
referent ŽP - souhrnná stanoviska
48 524 4879
Odbor majetkové správy
referent oddělení správy sportovních objektů
48 524 3430
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4835
Odbor dopravy
referent oddělení silničního a dopravního
48 524 3834
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4824
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3618
Odbor majetkové správy
referent oddělení provozu a správy budov
48 524 3772
Odbor vnitřních věcí
řidič silničních motorových vozidel
602 181 728
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení cestovního ruchu
48 524 3588
Odbor tajemníka
referent sekretariátu tajemníka
48 524 3172
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3314
Odbor vnitřních věcí
vedoucí oddělení krizového řízení
48 524 3152
Odbor majetkové správy
referent oddělení provozu a správy budov
48 524 3773
Odbor vnitřních věcí
vedoucí oddělení organizačního
48 524 3119
Odbor správy veřejného majetku
referent ekonomický a organizační
48 524 3532
Odbor územního plánování
vedoucí oddělení ÚAP a GIS
48 524 3525
Kancelář architektury města
architekt
48 524 3545
Odbor ekonomiky
vedoucí odboru ekonomiky
48 524 3232
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení krizového řízení
48 524 3154
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
48 524 3234
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista oddělení SRPP - projektový manažer
48 524 3189
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
48 524 4875
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3607
Odbor tajemníka
právník
48 524 3759
Odbor vnitřních věcí
řidič silničních motorových vozidel
48 524 3106
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
48 524 4979
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Czech Point
48 524 3890
Odbor životního prostředí
vedoucí odboru životního prostředí
48 524 4872
Stavební úřad
vedoucí oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3602
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4843
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
48 524 4856
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení informatiky a řízení procesů
48 524 3779
Odbor majetkové správy
domovník údržbář
724 293 382
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
48 524 3826
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
48 524 4973
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení školství
48 524 3375
Odbor majetkové správy
vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3312
Odbor majetkové správy
specialista oddělení technik - energetik
48 524 3432
Odbor majetkové správy
uklízečka
Odbor územního plánování
referent odboru územního plánování
48 524 3506
Odbor územního plánování
referent oddělení územního plánování
48 524 3522
Odbor životního prostředí
vedoucí oddělení odpadů a ovzduší
48 524 4882
Odbor školství a sociálních věcí
asistent prevence kriminality (projekt APKvL)
770177181
Odbor dopravy
vedoucí odboru dopravy
48 524 3831
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
48 524 4934
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
48 524 4850
Odbor školství a sociálních věcí
asistent prevence kriminality (projekt APKvL)
770177172
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
48 524 3828
Odbor správní a živnostenský
Vedoucí oddělení Czech Point
48 524 3741
Odbor sociální péče
vedoucí oddělení sociálně - právní ochrany dětí
48 524 4810
Odbor správní a živnostenský
vedoucí odboru správního a živnostenského
48 524 3711
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3623
Odbor správní a živnostenský
referent odboru správního a živnostenského
48 524 4841
Odbor vnitřních věcí
vedoucí oddělení komunikace a informací
48 524 3777
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
48 524 4875
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
48 524 3243
Odbor školství a sociálních věcí
vedoucí oddělení školství
48 524 3379
Odbor územního plánování
referent odboru územního plánování
48 524 3507
Stavební úřad
vedoucí odboru Stavební úřad
48 524 3601
Odbor vnitřních věcí
mzdová účetní - specialista
48 524 3763
Stavební úřad
referent hospodářskosprávní
48 524 3608
Odbor školství a sociálních věcí
kontaktní sociální pracovník
775855347
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3612
Odbor vnitřních věcí
administrativní a spisový pracovník
48 524 3115
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
48 524 3860
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
48 524 3136
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
48 524 3734
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
48 524 3235
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3865
Odbor správy veřejného majetku
referent odboru správy veřejného majetku
48 524 3757
Stavební úřad
referent oddělení státního stavebního dozoru
48 524 3626
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
48 524 4855
Odbor vnitřních věcí
domovník, údržbář a skladník civilní ochrany
48 524 3153
Odbor majetkové správy
referent oddělení provozu a správy budov
48 524 3775
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení komunikace a informací
48 524 3111
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3317
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení organizačního
48 524 3162
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4829
Odbor majetkové správy
vedoucí odboru majetkové správy
48 524 3313
Odbor správy veřejného majetku
referent investic a oprav
48 524 3442
Odbor územního plánování
referent odboru územního plánování
48 524 3517
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3717
Odbor správní a živnostenský
vedoucí oddělení přestupků
48 524 4971
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3606
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
48 524 3755
Odbor ekologie a veřejného prostoru
vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
48 524 3438
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3714
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3712
Odbor strategického rozvoje a dotací
technický specialista oddělení přípravy a řízení projektů
48 524 3591
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4847
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení humanitního
48 524 4961
Odbor školství a sociálních věcí
referent sociálních služeb
48 524 4969
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4816
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení humanitního
48 524 4983
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3610
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3259
Odbor územního plánování
referent oddělení územního plánování
48 524 3520
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4822
Kancelář architektury města
referent odboru kancelář architektury města
48 524 3544
Odbor územního plánování
referent oddělení územního plánování
48 524 3519
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu – spec. SÚ
48 524 3622
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4947
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3736
Odbor strategického rozvoje a dotací
vedoucí oddělení rozvojové koncepce
48 524 3508
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení informatiky a řízení procesů
48 524 3117
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4814
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3293
Odbor životního prostředí
referent oddělení odpadů a ovzduší
48 524 4889
Kancelář architektury města
referent odboru kancelář architektury města
48 524 3546
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3270
Odbor životního prostředí
referent odboru životního prostředí
48 524 4862
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4917
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
48 524 3825
Kancelář primátora
vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů
48 524 3176
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4823
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3730
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení školství
48 524 3374
Kancelář primátora
vedoucí oddělení sekretariátu primátora
48 524 3122
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení informatiky a řízení procesů
48 524 3116
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
48 524 3453
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3264
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad - JKM
48 524 4854
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista odboru SR - finanční manažer
48 524 3372
Odbor strategického rozvoje a dotací
manažer oddělení rozvojové koncepce
48 524 3579
Stavební úřad
vedoucí oddělení státního stavebního dozoru
48 524 3514
Odbor kontroly a interního auditu
referent odboru kontroly a interního auditu
48 524 3203
Odbor životního prostředí
referent ochrany lesů
48 524 4893
Kancelář primátora
referent sekretariátu primátora
48 524 3142
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4839
Odbor správní a živnostenský
vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3713
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
48 524 3458
Odbor majetkové správy
referent oddělení správy objektů a zařízení
48 524 3428
Odbor vnitřních věcí
vedoucí odboru vnitřních věcí
48 524 3118
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3266
Odbor sociální péče
právník odboru sociální péče
48 524 4951
Odbor majetkové správy
specialista oddělení správy objektů a zařízení
48 524 3299
Odbor vnitřních věcí
personalista
48 524 3769
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
48 524 3451
Odbor školství a sociálních věcí
asistent prevence kriminality (projekt APKvL)
770177173
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Czech Point
48 524 3889
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
48 524 4977
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4833
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
48 524 3235
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4825
Odbor dopravy
specialista odboru dopravy (zkušební komisař)
48 524 3845
Odbor územního plánování
referent oddělení územního plánování
48 524 3578
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení komunálních služeb
48 524 3462
Kancelář architektury města
krajinný architekt
48 524 3543
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení sportu
48 524 3135
Odbor strategického rozvoje a dotací
vedoucí oddělení administrace projektů
48 524 3587
Odbor kontroly a interního auditu
vedoucí odboru kontroly a interního auditu
48 524 3201
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3604
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
48 524 3862
Odbor ekonomiky
SÚPM - finanční referent
48 524 3238
Odbor vnitřních věcí
specialista oddělení komunikace a informací
48 524 3762
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu – spec. SÚ
48 524 3615
Odbor vnitřních věcí
referent informačních služeb
48 524 3211
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3267
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista odboru SR - majetkoprávní operace
48 524 3510
Odbor kontroly a interního auditu
referent odboru kontroly a interního auditu
48 524 3205
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3718
Odbor školství a sociálních věcí
právník odboru školství a sociálních věcí
48 524 4966
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení krizového řízení
48 524 3149
Odbor správní a živnostenský
matrikářka
48 524 3723
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
48 524 3233
Kancelář primátora
referent sekretariátu primátora
48 524 3165
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
48 524 4852

Úřední budovy

Historická radnice (korespondenční adresa)

nám. Dr. E. Beneše 1/1

460 59 Liberec I - Staré město

Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
E-mail: info@magistrat.liberec.cz 

El. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz (nutný el. podpis)

ID datové schránky: 7c6by6u

Nový magistrát

Frýdlantská 183/4

460 59 Liberec I - Staré město

 

Uran

1. máje 108/48

460 07 Liberec III - Jeřáb

Liebiegova vila

Jablonecká 41/27

460 05 Liberec V - Kristiánov

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.