Kontakty

Vyhledávání kontaktů

Jméno E-mail Linka
E-mail
Kancelář tajemníka
vedoucí oddělení provozu a správy budov
48 524 3756
Odbor dopravy
referent oddělení registru řidičů
48 524 3819
Odbor dopravy
referent oddělení silničního a dopravního
48 524 3854
Odbor právní a veřejných zakázek
vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
48 524 3213
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
48 524 4943
Odbor strategického rozvoje a dotací
referent administrativní (asistent projekt.kanceláře)
48 524 3192
Odbor životního prostředí
vedoucí oddělení památkové péče
48 524 4954
Odbor školství a sociálních věcí
asistent prevence kriminality (projekt APKvL)
770177182
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3262
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3842
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
48 524 4854
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
48 524 4938
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení hospodářské správy
48 524 3459
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář - zahradnice
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
48 524 3456
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
48 524 4880
Odbor územního plánování
referent oddělení územního plánování
48 524 3582
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
48 524 3245
Odbor školství a sociálních věcí
kontaktní sociální pracovník
773772687
Odbor správy veřejného majetku
specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří
48 524 3882
Odbor školství a sociálních věcí
kontaktní sociální pracovník
778766418
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
48 524 3442
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
48 524 3241
Odbor dopravy
referent oddělení registru řidičů
48 524 3818
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3714
Odbor životního prostředí
referent památkové péče
48 524 4888
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3228
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
48 524 4873
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3291
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4832
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
48 524 4974
Odbor dopravy
vedoucí oddělení silničního a dopravního
48 524 3833
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
48 524 3226
Odbor dopravy
referent oddělení registru řidičů
48 524 3824
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
48 524 3244
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3847
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4931
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3316
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení školství
48 524 3376
Odbor majetkové správy
referent oddělení správy objektů a zařízení
48 524 3473
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
48 524 4880
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
48 524 3442
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4821
Odbor školství a sociálních věcí
asistent prevence kriminality (projekt APKvL)
770177183
Odbor dopravy
referent oddělení registru řidičů
48 524 3858
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3298
Odbor tajemníka
tajemník Magistrátu města Liberec
48 524 3161
Odbor dopravy
specialista odboru dopravy (zkušební komisař)
48 524 3845
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
48 524 3758
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3712
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3861
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3718
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
48 524 4828
Odbor strategického rozvoje a dotací
koordinační, projektový a programový pracovník
48 524 3576
Odbor dopravy
referent silničního správního úřadu
48 524 3839
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
48 524 3877
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
48 524 4849
Odbor územního plánování
referent oddělení územního plánování
48 524 3533
Odbor životního prostředí
referent hospodářskosprávní
48 524 4861
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
48 524 4871
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4932
Kancelář tajemníka
administrativní a spisový pracovník
48 524 3115
Odbor životního prostředí
referent památkové péče
48 524 4897
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3844
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3228
Odbor územního plánování
referent odboru územního plánování
48 524 3252
Odbor životního prostředí
referent ochr. zemědělského půdního fondu
48 524 4892
Kancelář architektury města
krajinný architekt
48 524 3543
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3848
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Kancelář tajemníka
referent informačních služeb
48 524 3211
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Czech Point
48 524 3729
Odbor tajemníka
manažer systémového řízení a kvality
48 524 3109
Odbor správy veřejného majetku
Specialista odboru správy veřejného majetku
48 524 3536
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4978
Odbor životního prostředí
referent ochr. zemědělského půdního fondu
48 524 4894
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení cestovního ruchu
48 524 3588
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4817
Odbor územního plánování
referent odboru územního plánování
48 524 3523
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3311
Odbor dopravy
referent oddělení silničního a dopravního
48 524 3859
Odbor strategického rozvoje a dotací
vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
48 524 3573
Kancelář tajemníka
referent oddělení krizového řízení
48 524 3153
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3853
Odbor školství a sociálních věcí
referent sociálních služeb
48 524 4982
Odbor dopravy
referent oddělení registru řidičů
48 524 3857
Odbor kontroly a interního auditu
referent odboru kontroly a interního auditu
48 524 3206
Odbor dopravy
referent oddělení registru řidičů
48 524 3822
Odbor životního prostředí
referent ŽP - souhrnná stanoviska
48 524 4896
Odbor správy veřejného majetku
technik veřejného osvětlení
48 524 3881
Kancelář tajemníka
referent informačních služeb
48 524 3211
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení hospodářské správy
48 524 3460
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
48 524 3871
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
48 524 4848
Odbor právní a veřejných zakázek
právník
48 524 3218
Odbor školství a sociálních věcí
školní asistent
Stavební úřad
referent oddělení státního stavebního dozoru
48 524 3614
Odbor správní a živnostenský
vedoucí oddělení Živnostenský úřad
48 524 4845
Kancelář tajemníka
domovník údržbář
724 155 916
Odbor správní a živnostenský
specialista odboru správního a živnostenského
48 524 4948
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3722
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
vedoucí oddělení cestovního ruchu
48 524 3583
Odbor územního plánování
referent oddělení územního plánování
48 524 3527
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3242
Odbor školství a sociálních věcí
specialista oddělení - finanční manažer
48 524 3580
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4851
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3268
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3605
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3315
Odbor majetkové správy
vedoucí oddělení správy sportovních objektů
48 524 3424
Odbor ekonomiky
vedoucí oddělení poplatků a pohledávek
48 524 3225
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
48 524 3230
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení kultury a sportu
48 524 3137
Odbor správy veřejného majetku
pracovník kremačního zařízení
.
Kancelář tajemníka
referent oddělení provozu a správy budov
48 524 3771
Odbor správy veřejného majetku
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
48 524 3461
Odbor informatiky a řízení procesů
referent odboru informatiky a řízení procesů
48 524 3224
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
48 524 4844
Kancelář primátora
vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů
48 524 3174
Kancelář primátora
samost. referent pro propagaci a komunikaci
48 524 3175
Odbor majetkové správy
referent oddělení správy sportovních objektů
48 524 3429
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Odbor správy veřejného majetku
uklizečka
Odbor školství a sociálních věcí
kontaktní sociální pracovník
775855347
Odbor správní a živnostenský
matrikářka
48 524 3726
Odbor správní a živnostenský
vedoucí oddělení matriky
48 524 3724
Odbor územního plánování
specialista oddělení ÚAP a GIS
48 524 3518
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3293
Kancelář architektury města
vedoucí odboru kancelář architektury města
48 524 3542
Odbor školství a sociálních věcí
referent sociálních služeb
48 524 4981
Odbor kontroly a interního auditu
referent odboru kontroly a interního auditu
48 524 3204
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3611
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4813
Odbor správy veřejného majetku
referent investic a oprav
48 524 3881
Odbor sociální péče
referent ekonomický a správní
48 524 4935
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
48 524 4914
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3613
Odbor životního prostředí
referent oddělení odpadů a ovzduší
48 524 4885
Odbor právní a veřejných zakázek
referent oddělení veřejných zakázek
48 524 3207
Odbor správy veřejného majetku
specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří
48 524 3883
Odbor školství a sociálních věcí
manažer strategického plánování sociálního začleňování
48 524 4965
Odbor dopravy
referent oddělení registru řidičů
48 524 3863
Stavební úřad
referent hospodářskosprávní
48 524 3625
Odbor ekonomiky
vedoucí odboru ekonomiky
48 524 3221
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení dopravní obslužnosti
48 524 3464
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista oddělení SRAP - projektový manažer
48 524 3586
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4911
Odbor ekonomiky
vedoucí oddělení informační soustavy a daní
48 524 3265
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení hospodářské správy
48 524 3457
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4838
Odbor školství a sociálních věcí
vedoucí odboru školství a sociálních věcí
48 524 3331
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
48 524 4886
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3304
Odbor tajemníka
referent platové agendy a péče o zaměstnance
48 524 3768
Odbor životního prostředí
referent ochrany přírody
48 524 4887
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3735
Kancelář tajemníka
administrativní a spisový pracovník
48 524 3114
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
48 524 3535
Odbor správní a živnostenský
referent odboru správního a živnostenského
48 524 4841
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování
48 524 3505
Kancelář tajemníka
archivářka
48 524 3784
Odbor životního prostředí
referent ochr. zemědělského půdního fondu
48 524 4869
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3732
Kancelář primátora
tisková mluvčí
48 524 3182
Odbor právní a veřejných zakázek
referent oddělení veřejných zakázek
48 524 3497
Odbor územního plánování
vedoucí odboru územního plánování
48 524 3511
Odbor tajemníka
mzdová účetní
48 524 3767
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3843
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4826
Kancelář architektury města
architekt
48 524 3541
Odbor majetkové správy
referent oddělení správy objektů a zařízení
48 524 3474
Odbor životního prostředí
referent ochrany lesů
48 524 4877
Odbor školství a sociálních věcí
právní specialista oddělení humanitního
48 524 4968
Odbor správní a živnostenský
specialista pro správní řízení
48 524 3716
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
48 524 4976
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4815
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista oddělení SRAP - projektový manažer
48 524 3586
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení humanitního
48 524 4964
Odbor životního prostředí
referent ochrany přírody
48 524 4865
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
48 524 4854
Odbor správy veřejného majetku
vedoucí oddělení technické správy
48 524 3876
Odbor správy veřejného majetku
referent odboru správy veřejného majetku
48 524 3504
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3856
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3737
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
48 524 3246
Stavební úřad
referent oddělení státního stavebního dozoru
48 524 3524
Odbor tajemníka
vedoucí oddělení personálního
48 524 3761
Kancelář tajemníka
referent informačních služeb
48 524 3784
Kancelář primátora
referent propagace a komunikace s veřejností
48 524 3183
Odbor životního prostředí
referent oddělení odpadů a ovzduší
48 524 4885
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3310
Odbor právní a veřejných zakázek
vedoucí oddělení právního
48 524 3214
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3269
Odbor územního plánování
referent oddělení územního plánování
48 524 3513
Odbor dopravy
referent oddělení registru řidičů
48 524 3851
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
48 524 3521
Odbor sociální péče
referent odd. sociálně-právní ochrany dětí
48 524 4811
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3865
Stavební úřad
referent hospodářskosprávní
48 524 3609
Odbor životního prostředí
referent ochrany lesů, půdy a myslivosti
48 524 4878
Odbor ekologie a veřejného prostoru
specialista odboru ekologie a veřejného prostoru
48 524 3452
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
48 524 4883
Odbor sociální péče
vedoucí oddělení sociálních činností
48 524 4930
Odbor strategického rozvoje a dotací
manažer oddělení rozvojové koncepce
48 524 3505
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3309
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
48 524 4876
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
vedoucí oddělení kultury a sportu
48 524 3138
Odbor strategického rozvoje a dotací
technický specialista odboru SR
48 524 3575
Odbor ekonomiky
dohoda o pracovní činnosti
48 524 3248
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení cestovního ruchu
48 524 3588
Odbor dopravy
referent oddělení registru řidičů
48 524 3866
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3837
Odbor životního prostředí
referent památkové péče
48 524 4897
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu
48 524 3139
Odbor územního plánování
vedoucí oddělení úřadu územního plánování
48 524 3515
Kancelář primátora
referent sekretariátu primátora
48 524 3146
Odbor územního plánování
referent odboru územního plánování
48 524 3516
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4937
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
48 524 3227
Odbor dopravy
referent oddělení registru řidičů
48 524 3852
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Odbor životního prostředí
referent ochrany přírody
48 524 4884
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení humanitního
48 524 4967
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
48 524 3871
Odbor majetkové správy
vedoucí oddělení správy objektů a zařízení
48 524 3427
Odbor dopravy
referent ekonomický a správní
48 524 3836
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
48 524 3871
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista oddělení SRAP - projektový manažer
48 524 3569
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Odbor správní a živnostenský
matrikářka
48 524 3721
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
48 524 3455
Odbor životního prostředí
vedoucí oddělení ochrany přírody
48 524 4868
Odbor právní a veřejných zakázek
vedoucí oddělení veřejných zakázek
48 524 3216
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení cestovního ruchu
48 524 3588
Odbor strategického rozvoje a dotací
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
48 524 3577
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení školství
48 524 3382
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4840
Odbor školství a sociálních věcí
metodik - sociální pracovník
773 772 688
Kancelář primátora
vedoucí odboru kancelář primátora
48 524 3145
Odbor školství a sociálních věcí
referent ekonomický a správní
48 524 3384
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
48 524 3455
Odbor strategického rozvoje a dotací
manažer oddělení rozvojové koncepce
48 524 3503
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu
48 524 3765
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
48 524 4858
Odbor dopravy
vedoucí oddělení registru řidičů
48 524 3821
Odbor ekonomiky
dohoda o pracovní činnosti
48 524 3230
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3850
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
48 524 4846
Odbor dopravy
referent oddělení registru řidičů
48 524 3864
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
48 524 3454
Odbor správní a živnostenský
specialista pro správní řízení
48 524 3715
Odbor dopravy
referent oddělení registru řidičů
48 524 3823
Odbor tajemníka
referent oddělení organizačního
48 524 3163
Odbor majetkové správy
referent odboru majetkové správy
48 524 3292
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
48 524 3247
Odbor dopravy
vedoucí oddělení registru vozidel
48 524 3855
Odbor ekonomiky
specialista odboru ekonomiky
48 524 3236
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení dopravní obslužnosti
48 524 3463
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3736
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4860
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4936
Odbor školství a sociálních věcí
koordinátor inkluze pro obec (projekt férové školy v Liberci)
770112166
Odbor majetkové správy
specialista odd. správy sport. objektů (technik-TZB)
48 524 3429
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
48 524 3230
Odbor správy veřejného majetku
vedoucí odboru správy veřejného majetku
48 524 3874
Odbor územního plánování
specialista oddělení ÚAP a GIS
48 524 3523
Odbor tajemníka
mzdová účetní
48 524 3764
Odbor dopravy
referent oddělení silničního a dopravního
48 524 3838
Odbor životního prostředí
referent ochrany přírody
48 524 4867
Odbor životního prostředí
referent oddělení odpadů a ovzduší
48 524 4889
Odbor ekonomiky
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
48 524 3237
Odbor právní a veřejných zakázek
referent odboru právního a veřejných zakázek
48 524 3215
Odbor právní a veřejných zakázek
referent oddělení veřejných zakázek
48 524 3220
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3835
Odbor dopravy
referent oddělení registru řidičů
48 524 3819
Odbor správní a živnostenský
matrikářka
48 524 3725
Odbor životního prostředí
referent ochrany přírody
48 524 4884
Odbor územního plánování
referent oddělení územního plánování
48 524 3512
Odbor sociální péče
vedoucí odboru sociální péče
48 524 4941
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3620
Kancelář primátora
referent sekretariátu primátora
48 524 3132
Odbor majetkové správy
specialista oddělení technik - rozpočtář
48 524 3303
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3603
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4809
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3849
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení hospodářské správy
48 524 3872
Odbor životního prostředí
referent ŽP - souhrnná stanoviska
48 524 4879
Odbor dopravy
referent oddělení silničního a dopravního
48 524 3834
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4824
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3618
Kancelář tajemníka
referent oddělení provozu a správy budov
48 524 3772
Kancelář tajemníka
řidič silničních motorových vozidel
602 181 728
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení cestovního ruchu
48 524 3588
Odbor tajemníka
referent sekretariátu odboru kancelář tajemníka
48 524 3172
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3314
Kancelář tajemníka
vedoucí oddělení krizového řízení
48 524 3152
Kancelář tajemníka
referent oddělení provozu a správy budov
48 524 3773
Odbor tajemníka
vedoucí oddělení organizačního
48 524 3119
Odbor správy veřejného majetku
referent ekonomický a organizační
48 524 3532
Odbor územního plánování
vedoucí oddělení ÚAP a GIS
48 524 3525
Kancelář architektury města
architekt
48 524 3545
Odbor ekonomiky
finanční a procesní analytik
48 524 3232
Kancelář tajemníka
referent oddělení krizového řízení
48 524 3154
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
48 524 3234
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista oddělení SRPP - projektový manažer
48 524 3189
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
48 524 4875
Odbor školství a sociálních věcí
vedoucí oddělení školství
48 524 3374
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3607
Kancelář tajemníka
právník odboru kanceláře tajemníka
48 524 3759
Kancelář tajemníka
řidič silničních motorových vozidel
48 524 3106
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
48 524 4979
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4921
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Czech Point
48 524 3890
Odbor životního prostředí
vedoucí odboru životního prostředí
48 524 4872
Stavební úřad
vedoucí oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3602
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4843
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
48 524 4856
Odbor informatiky a řízení procesů
referent odboru informatiky a řízení procesů
48 524 3779
Kancelář tajemníka
domovník údržbář
48 524 3955
Odbor dopravy
referent oddělení registru řidičů
48 524 3826
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
48 524 4973
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení školství
48 524 3375
Odbor majetkové správy
vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3312
Odbor majetkové správy
specialista oddělení technik - energetik
48 524 3432
Kancelář tajemníka
uklizečka
Odbor územního plánování
referent odboru územního plánování
48 524 3506
Odbor životního prostředí
vedoucí oddělení odpadů a ovzduší
48 524 4882
Odbor školství a sociálních věcí
asistent prevence kriminality (projekt APKvL)
770177181
Odbor dopravy
vedoucí odboru dopravy
48 524 3831
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
48 524 4934
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4827
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
48 524 4850
Odbor školství a sociálních věcí
asistent prevence kriminality (projekt APKvL)
770177172
Odbor dopravy
referent oddělení registru řidičů
48 524 3828
Odbor správní a živnostenský
Vedoucí oddělení Czech Point
48 524 3741
Odbor sociální péče
vedoucí oddělení sociálně - právní ochrany dětí
48 524 4810
Odbor správní a živnostenský
vedoucí odboru správního a živnostenského
48 524 3711
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3623
Kancelář tajemníka
vedoucí oddělení komunikace a informací
48 524 3777
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
48 524 4875
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
48 524 3243
Odbor školství a sociálních věcí
specialista oddělení školství
48 524 3379
Odbor územního plánování
referent odboru územního plánování
48 524 3507
Stavební úřad
vedoucí odboru Stavební úřad
48 524 3601
Odbor tajemníka
mzdová účetní - specialista
48 524 3763
Stavební úřad
referent hospodářskosprávní
48 524 3608
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3612
Kancelář tajemníka
administrativní a spisový pracovník
48 524 3115
Odbor dopravy
referent oddělení registru řidičů
48 524 3860
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
48 524 3734
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
48 524 3235
Odbor správy veřejného majetku
referent odboru správy veřejného majetku
48 524 3757
Stavební úřad
referent oddělení státního stavebního dozoru
48 524 3626
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
48 524 4855
Kancelář tajemníka
domovník, údržbář a skladník civilní ochrany
48 524 3153
Kancelář tajemníka
referent oddělení provozu a správy budov
48 524 3775
Kancelář tajemníka
referent oddělení komunikace a informací
48 524 3111
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
48 524 3317
Odbor tajemníka
referent oddělení organizačního
48 524 3162
Odbor majetkové správy
vedoucí odboru majetkové správy
48 524 3313
Odbor správní a živnostenský
vedoucí oddělení přestupků
48 524 4971
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4820
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3606
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
48 524 3755
Odbor územního plánování
referent odboru územního plánování
48 524 3517
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3850
Odbor ekologie a veřejného prostoru
vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
48 524 3438
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3712
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3722
Odbor strategického rozvoje a dotací
technický specialista oddělení přípravy a řízení projektů
48 524 3591
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4820
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení humanitního
48 524 4961
Odbor školství a sociálních věcí
referent sociálních služeb
48 524 4969
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4816
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3610
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3259
Odbor územního plánování
referent oddělení územního plánování
48 524 3520
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4822
Kancelář architektury města
referent odboru kancelář architektury města
48 524 3544
Odbor územního plánování
referent oddělení územního plánování
48 524 3519
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4947
Odbor strategického rozvoje a dotací
manažer IPRÚ
48 524 3508
Kancelář primátora
referent sekretariátu primátora
48 524 3167
Odbor informatiky a řízení procesů
referent odboru informatiky a řízení procesů
48 524 3117
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4814
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3293
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
48 524 3846
Odbor životního prostředí
referent oddělení odpadů a ovzduší
48 524 4889
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3270
Odbor životního prostředí
referent odboru životního prostředí
48 524 4862
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4917
Odbor dopravy
referent oddělení registru řidičů
48 524 3825
Odbor územního plánování
specialista - manažer správy územního plánu
48 524 3520
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4823
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3722
Odbor právní a veřejných zakázek
referent oddělení veřejných zakázek
48 524 3219
Kancelář primátora
vedoucí oddělení sekretariátu primátora
48 524 3122
Odbor informatiky a řízení procesů
referent odboru informatiky a řízení procesů
48 524 3116
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
48 524 3453
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3264
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista odboru SR - finanční manažer
48 524 3372
Stavební úřad
vedoucí oddělení státního stavebního dozoru
48 524 3514
Odbor kontroly a interního auditu
referent odboru kontroly a interního auditu
48 524 3203
Odbor životního prostředí
referent ochrany lesů
48 524 4893
Kancelář primátora
referent sekretariátu primátora
48 524 3142
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4839
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
Odbor správní a živnostenský
vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3713
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
48 524 3458
Odbor majetkové správy
referent oddělení správy objektů a zařízení
48 524 3428
Odbor informatiky a řízení procesů
vedoucí odboru informatiky a řízení procesů
48 524 3118
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3266
Odbor sociální péče
právník odboru sociální péče
48 524 4951
Odbor majetkové správy
specialista oddělení správy objektů a zařízení
48 524 3299
Odbor tajemníka
personalista
48 524 3769
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
48 524 3451
Odbor školství a sociálních věcí
asistent prevence kriminality (projekt APKvL)
770177173
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Czech Point
48 524 3889
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
48 524 4977
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4833
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
48 524 3235
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
48 524 4825
Odbor dopravy
specialista odboru dopravy (zkušební komisař)
48 524 3845
Odbor územního plánování
referent oddělení územního plánování
48 524 3578
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení hospodářské správy
48 524 3462
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3294
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení kultury a sportu
48 524 3135
Odbor strategického rozvoje a dotací
vedoucí oddělení administrace projektů
48 524 3587
Odbor kontroly a interního auditu
vedoucí odboru kontroly a interního auditu
48 524 3201
Kancelář primátora
referent veřejných vztahů (public relation)
48 524 3176
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
48 524 3604
Odbor dopravy
referent oddělení registru řidičů
48 524 3862
Odbor ekonomiky
SÚPM - finanční referent
48 524 3238
Kancelář tajemníka
specialista oddělení provozu a správy budov
48 524 3762
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení - spec. SÚ dopravní
48 524 3615
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
48 524 3267
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista odboru SR - majetkoprávní operace
48 524 3510
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení dokladů a evidence obyvatel
48 524 3730
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
48 524 3136
Odbor školství a sociálních věcí
právník odboru školství a sociálních věcí
48 524 4966
Kancelář tajemníka
referent oddělení krizového řízení
48 524 3149
Odbor správní a živnostenský
matrikářka
48 524 3723
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
48 524 3233
Kancelář primátora
referent sekretariátu primátora
48 524 3165
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
48 524 4852

Úřední budovy

Historická radnice (korespondenční adresa)

nám. Dr. E. Beneše 1/1

460 59 Liberec I - Staré město

Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
E-mail: info@magistrat.liberec.cz 

El. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz (nutný el. podpis)

ID datové schránky: 7c6by6u

Nový magistrát

Frýdlantská 183/4

460 59 Liberec I - Staré město

 

Uran

1. máje 108/48

460 07 Liberec III - Jeřáb

Liebiegova vila

Jablonecká 41/27

460 05 Liberec V - Kristiánov

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.