Úřední deska

Číslo 1738, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 16.11.2018 do 03.12.2018 , Petra Seifertová

Záměr pronájmu pozemku - p. č. 911/3 k. ú. Rochlice u Liberce, p. č. 453/1 k. ú. Machnín, záměr výpůjčky pozemku - p. č. 1495/1 k. ú. Rochlice u Liberce, p. č. 2148, p. č. 2149 k. ú. Starý Harcov, změna smlouvy o výpůjčce - reg. č. 2501/03/0242 k. ú. Machnín, záměr zemědělského pachtu pozemku p. č. 375/1 k. ú. Ostašov u Liberce, záměr pachtu a nájmu pozemku - p. č. 1125 k. ú. Rochlice u Liberce

Dokument

 

Číslo 1737, Exekutorský úřad Liberec, soudní exekutor Mgr. Petr Polanský

Vyvěšeno od 16.11.2018 do 10.01.2019 , Petra Seifertová

Dražba - Jan Kubíček

Dokument

 

Číslo 1736, Magistrát města Mladá Boleslav

Vyvěšeno od 16.11.2018 do 27.11.2018 , Petra Seifertová

Oznámení o uložení písemnosti - Milan Sivák

Dokument

 

Číslo 1735, Magistrát města Liberec (odbor správní a živnostenský úřad)

Vyvěšeno od 15.11.2018 do 03.12.2018 , Petra Seifertová

Návrh opatření obecné povahy - vyhlášení oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů v místě: obytný dům Vojanova 138/4, Liberec X - Františkov

Dokument

 

Číslo 1734, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Vyvěšeno od 15.11.2018 do 03.12.2018 , Petra Seifertová

Oznámení - zahájení územního řízení - Nový Perštýn - LIC s.r.o., v zastoupení spol. INVESTING CZ spol. s r.o.

Dokument

 

Číslo 1733, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Vyvěšeno od 15.11.2018 do 03.12.2018 , Petra Seifertová

Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu: III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky - Obec Oldřichov v Hájích, v zastoupení Ing. Vladimír Wünsch

Dokument

 

Číslo 1732, statutární město Liberec

Vyvěšeno od 15.11.2018 do 03.12.2018 , Petra Seifertová

Výběrové řízení - referent oddělení vodoprávní úřad na odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec - termín podání přihlášek do 30. listopadu 2018

Dokument

 

Číslo 1731, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Vyvěšeno od 15.11.2018 do 03.12.2018 , Petra Seifertová

Oznámení o uložení písemnosti - Milan Jiroudek, Miroslav Jiroudek, Jaroslav Jiroudek, Miloslava Jiroudková, Jiří Jiroudek, Petra Bartoňová, Martin Václavík

Dokument

 

Číslo 1730, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 15.11.2018 do 03.12.2018 , Petra Seifertová

Návrh stanovení místní úpravy provozu - ul. Masarykova

Dokument, Snímek

 

Číslo 1729, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 15.11.2018 do 03.12.2018 , Petra Seifertová

Rozhodnutí - vyřazení části místní komunikace - ul. Technikova na p. p. č. 1166/2 a 1158/2 k. ú. Doubí u Liberce

Dokument

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]