Úřední deska

Číslo 443, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 22.03.2019 do 15.04.2019 , Mgr. Lucie Šťastná

Pronájem pozemků, výpůjčka pozemku a pacht pozemku - k. ú. Liberec

Dokument

 

Číslo 442, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 22.03.2019 do 08.04.2019 , Mgr. Lucie Šťastná

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Žitná

Dokument, Snímek

 

Číslo 441, Magistrát města Liberec (odbor správní a živnostenský)

Vyvěšeno od 21.03.2019 do 08.04.2019 , Mgr. Lucie Šťastná

Ustanovení opatrovníka - Marcin Adam Dubiel

Dokument

 

Číslo 440, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 21.03.2019 do 08.04.2019 , Mgr. Lucie Šťastná

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. 28. října

Dokument, Snímek

 

Číslo 439, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 21.03.2019 do 08.04.2019 , Mgr. Lucie Šťastná

Stanovení místní úpravy provozu - ul. Burianova, k. ú. Rochlice u Liberce

Dokument, Snímek

 

Číslo 438, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 21.03.2019 do 08.04.2019 , Mgr. Lucie Šťastná

Stanovení místní úpravy provozu - ul. Seifertova, k. ú. Rochlice u Liberce

Dokument, Snímek

 

Číslo 437, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 21.03.2019 do 08.04.2019 , Mgr. Lucie Šťastná

Stanovení místní úpravy provozu - ul. Sametová, k. ú. Rochlice u Liberce

Dokument, Snímek

 

Číslo 436, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 21.03.2019 do 08.04.2019 , Mgr. Lucie Šťastná

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v rámci stavby I/35 Jeřmanice, oprava mostu ev. č. 35-034-1 na silnici III/2873

Dokument, Snímek

 

Číslo 435, statutární město Liberec

Vyvěšeno od 20.03.2019 do 29.03.2019 , Petra Seifertová

Pozvánka na 3. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se koná ve čtvrtek 28. března 2019 od 15:00 hodin

Dokument

 

Číslo 434, statutární město zastoupené Zoologickou zahradou Liberec, Lidové sady 425/1, příspěvkovou organizací

Vyvěšeno od 20.03.2019 do 05.04.2019 , Petra Seifertová

Záměr umístění a provoz nápojového automatu na kávu

Dokument

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]