Úřední deska

Číslo 110, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Vyvěšeno od 22.01.2019 do 07.02.2019 , Petra Seifertová

Rozhodnutí o umístění stavby - DGS LII - Kabelový přívod 35 kV z rozvodny Ostašov - DGS Druckguss Systeme s.r.o.

Dokument

 

Číslo 109, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 22.01.2019 do 07.02.2019 , Petra Seifertová

Návrh stanovení místní úpravy provozu - účelová komunikace na části p. p. č. 1075/4 v k. ú. Horní Růžodol, při ul. Jeronýmova

Dokument, Snímek

 

Číslo 108, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 22.01.2019 do 07.02.2019 , Petra Seifertová

Návrh stanovení místní úpravy provozu - ul. Soukenická v blízkosti objektu č. p. 743/11,  k. ú. Rochlice u Liberce

Dokument, Snímek

 

Číslo 107, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 22.01.2019 do 07.02.2019 , Petra Seifertová

Návrh stanovení místní úpravy provozu - ul. Sametová v blízkosti objektu č. p. 721/18,  k. ú. Rochlice u Liberce

Dokument, Snímek

 

Číslo 106, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 22.01.2019 do 07.02.2019 , Petra Seifertová

Stanovení místní úpravy provozu - ul. Ježkova v blízkosti objektu č. p. 917/7 (ul. Burianova),  k. ú. Rochlice u Liberce

Dokument, Snímek

 

Číslo 105, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 22.01.2019 do 07.02.2019 , Petra Seifertová

Stanovení místní úpravy provozu - ul. Za Humny v blízkosti objektu č. p. 390,  k. ú. Doubí

Dokument, Snímek

 

Číslo 104, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 22.01.2019 do 07.02.2019 , Petra Seifertová

Stanovení místní úpravy provozu - ul. Za Humny v blízkosti objektu č. p. 383 (ul.Vackova) k. ú. Doubí

Dokument, Snímek

 

Číslo 103, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 22.01.2019 do 07.02.2019 , Petra Seifertová

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Jeronýmova, k. ú. Horní Růžodol

Dokument, Snímek

 

Číslo 102, Magistrát města Liberec (odbor správní a živnostenský)

Vyvěšeno od 21.01.2019 do 06.02.2019 , Petra Seifertová

Oznámení o vyhlášení nálezu - seznam nalezených věcí na území města Liberce od 14. 1. 2019 do 18. 1. 2019

Dokument

 

Číslo 101, Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha

Vyvěšeno od 21.01.2019 do 21.03.2019 , Petra Seifertová

Dražba - Robert Hlava

Dokument

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]