04.03.2019
Jan Král

Fond rozvojové spolupráce

Fond rozvojové spolupráce je dílčím fondem Dotačního fondu SML, který byl zřízen usnesením č. 8/2016 ze dne 28.1.2016 jako trvalý účelový fond statutárního města Liberec dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 5 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Od 1. 4. 2019 do 6. 5. 2019 je možné opět podávat žádosti prostřednictvím portálu https://obcan.liberec.cz

Programy fondu:

2.1 Program Partnerská spolupráce
Program je zaměřen na podporu spolupráce mezi jednotlivci, skupinami i organizacemi z Liberce a partnerských organizací. Příspěvky jsou určeny na přípravu a realizaci vzájemných setkávání, jejichž výsledkem by měl být rozvoj spolupráce a přínos pro řešení vybraných problémů města.
2.2 Program Zahraniční pomoc
Program je určen na podporu konkrétních dlouhodobých projektů v rámci rozvojové
pomoci a je výrazem odpovědnosti města jako součásti bohatší a úspěšnější části světa.
2.3 Podpora místních komunit
Program je určen na podporu činnosti místních iniciativ a osadních výborů za účelem rozvoje jednotlivých čtvrtí a jejich částí. Financovat z něj lze zejména přípravu a realizaci drobných investic a oprav a žádostí o dotace na zlepšení kvality života v jednotlivých čtvrtích, příp. další aktivity.

Tajemnice fondu:

Jana Baboráková
(odbor strategického rozvoje a dotací)
e-mail: baborakova.jana@magistrat.liberec.cz

Dokumenty ke grantovému fondu

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.