Fond zdraví a prevence

Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 59/2022 dne 24. 2. 2022 schválilo vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML na rok 2022.

Termín pro podání žádostí je stanoven na 31. 3. od 8:00 – 14. 4. 2022 do 14:00 hod.

 

Statut Dotačního fondu SML

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes portál GRANTYS.

Manuál pro označování akcí podpořených fondem města

Žádosti hodnotí Výbor pro sociální věci a bezpečnost.

Tajemník fondu:

Pavlína Háková

Odbor sociální a bytové politiky

e-mail: hakova.pavlina@magistrat.liberec.cz
 

Nastavení cookies