03.07.2018
Pavel Chmelík

Fond kultury a cestovního ruchu

Statutární město Liberec vyhlašuje usnesením ZM č. 176/2018 ze dne 28. 6. 2018 program 5.2 Kulturní projekty na území města Liberec k předkládání žádostí o dotace pro 1. kolo 2018 se lhůtou pro podávání žádostí od 3. září 2018, 8.00 hodin do 14. září 2018, 14.00 hodin.

 

Aktuální VYHLÁŠENÍ Fondu kultury a cestovního ruchu 2018

- 5.2 Kulturní projekty na území města Liberec (lhůta pro podání žádosti 3.–14. 9. 2018)

 

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes Portál občan úředník.
Návod na podání žádosti o dotace - ZDE!

Statut Dotačního fondu SML

Pravidla přidělování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu

Čestné prohlášení de minimis - příloha č. 3 

Manuál pro označování akcí podpořených fondem

Vyúčtování dotace + Zpráva o realizaci projektu.

 

Správní rada:

  Jméno a příjmení
1 Gubiš Jindřich  předseda
2 PhDr. Mgr. Ivan Langr
3 Pavla Haidlová
4 Jakub Zobín
5 Ing. Květa Vinklátová
6 RNDr. Vít Příkaský
7 Ing. Ondřej Červinka
 8 Rudolf Hůlka
 9 Ing. Jana Vančatová

 

 

Kontakt pro veřejnost:

Ing. Jana Lelková,
oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu,
e-mail: lelkova.jana@magistrat.liberec.cz

 

 

 

 

UložitUložit