Rozpočet 2015 - organizace města a vedlejší hospodářská činnost

Podrobný rozpočet statutárního města Liberec pro rok 2015 (formát PDF ke stažení ZDE).

 

   

 

Organizace města podrobněji
Městská policie


46 700 000 Kč


osobní výdaje


40 906 000 Kč


osobní výdaje hrubé mzdy 

Městská policie


29 900 000

Povinné pojistné na sociálním zabezpečení

Městská policie


7 708 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Městská policie


2 788 000

Ostatní osobní výdaje

Městská policie


300 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

Městská policie


210 000

běžné výdaje


4 424 000 Kč


materiál
Nákup nápojů (podle zákoníku práce)

Městská policie


4 000

Prádlo. oděv a obuv

Městská policie


450 000

Knihy. učební pomůcky a tisk

Městská policie


14 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Městská policie


160 000

Nákup materiálu - kamerový systém

Městská policie


1 500

Nákup materiálu jinde nezařazený

Městská policie


340 000

energie a paliva
Studená voda

Městská policie


5 000

Teplo

Městská policie


30 000

Plyn

Městská policie


24 000

Elektrická energie

Městská policie


130 000

Elektrická energie kamery

Městská policie


20 000

Pohonné hmoty a maziva

Městská policie


730 000

služby
Služby pošt

Městská policie


2 500

Služby telekomunikací a radiokomunikací

Městská policie


320 000

Poplatek za zpracování mezd - ČS. a. s.

Městská policie


900

Nájemné

Městská policie


230 000

Školení a vzdělávání strážníků

Městská policie


20 000

Stravné

Městská policie


520 000

Služby - kamerový systém

Městská policie


12 000

Nákup ostatních služeb

Městská policie


428 600

opravy a udržování
Opravy a udržování

Městská policie


576 000

Oprava městského kamerového systému

Městská policie


300 000

jiné náklady
Programové vybavení

Městská policie


50 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Městská policie


12 000

daně a poplatky
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Městská policie


5 000

Poplatek ČTÚ - kamerový systém

Městská policie


38 500

dotace


70 000 Kč


Nákup materiálu - projekty prevence kriminality

Městská policie


30 000

Služby - nové projekty. podíl obce

Městská policie


40 000

kapitálové výdaje


100 000 Kč


Stroje. přístroje

Městská policie


100 000

rezerva


1 200 000 Kč


rezerva na osobní výdaje

Městská policie


1 200 000

Mateřské školky - příspěvkové organizace města

28 096 254

Mateřská škola "Beruška", Liberec, Na Pískovně 761/3 


1 270 124 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - provoz

oddělení školství a kultury


155 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - energie

oddělení školství a kultury


915 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - odpisy

oddělení školství a kultury


200 124

Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27


1 831 256 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - provoz

oddělení školství a kultury


300 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - energie

oddělení školství a kultury


710 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - odpisy

oddělení školství a kultury


821 256

Mateřská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20


647 788


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - provoz

oddělení školství a kultury


145 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - energie

oddělení školství a kultury


375 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - odpisy

oddělení školství a kultury


127 788

Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace


786 163


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - provoz

oddělení školství a kultury


100 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - energie

oddělení školství a kultury


300 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - odpisy

oddělení školství a kultury


386 163

Mateřská škola "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace


1 191 524 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - provoz

oddělení školství a kultury


50 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - energie

oddělení školství a kultury


600 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - odpisy

oddělení školství a kultury


541 524

Mateřská škola "Pastelka", Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace


799 371 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - provoz

oddělení školství a kultury


190 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - energie

oddělení školství a kultury


560 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - odpisy

oddělení školství a kultury


49 371

Mateřská škola "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace


922 476 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - provoz

oddělení školství a kultury


140 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - energie

oddělení školství a kultury


550 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - odpisy

oddělení školství a kultury


232 476

Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace 


1 046 171 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - provoz

oddělení školství a kultury


110 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - energie

oddělení školství a kultury


455 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - odpisy

oddělení školství a kultury


481 171

Mateřská škola "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, příspěvková organizace


386 300 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - provoz

oddělení školství a kultury


125 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - energie

oddělení školství a kultury


255 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - odpisy

oddělení školství a kultury


6 300

Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace


1 084 852 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - provoz

oddělení školství a kultury


250 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - energie

oddělení školství a kultury


570 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - odpisy

oddělení školství a kultury


264 852

Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace


1 859 802 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - provoz

oddělení školství a kultury


310 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - energie

oddělení školství a kultury


1 000 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - odpisy

oddělení školství a kultury


549 802

Mateřská škola "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace


957 562 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - provoz

oddělení školství a kultury


150 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - energie

oddělení školství a kultury


605 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - odpisy

oddělení školství a kultury


202 562

Mateřská škola "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvková organizace


622 760 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - provoz

oddělení školství a kultury


245 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - energie

oddělení školství a kultury


375 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - odpisy

oddělení školství a kultury


2 760

Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace


852 736 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - provoz

oddělení školství a kultury


145 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - energie

oddělení školství a kultury


535 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - odpisy

oddělení školství a kultury


172 736

Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace


2 124 504 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - provoz

oddělení školství a kultury


390 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - energie

oddělení školství a kultury


1 350 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - odpisy

oddělení školství a kultury


384 504

Mateřská škola "Malínek", Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace


816 792 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - provoz

oddělení školství a kultury


160 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - energie

oddělení školství a kultury


470 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - odpisy

oddělení školství a kultury


186 792

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace 


422 312 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - provoz

oddělení školství a kultury


150 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - energie

oddělení školství a kultury


270 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - odpisy

oddělení školství a kultury


2 312

Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace


1 705 576 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - provoz

oddělení školství a kultury


210 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - energie

oddělení školství a kultury


1 000 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - odpisy

oddělení školství a kultury


495 576

Mateřská škola "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16, příspěvková organizace


416 564 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - provoz

oddělení školství a kultury


165 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - energie

oddělení školství a kultury


245 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - odpisy

oddělení školství a kultury


6 564

Mateřská škola "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67, příspěvková organizace


553 352 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - provoz

oddělení školství a kultury


215 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - energie

oddělení školství a kultury


330 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - odpisy

oddělení školství a kultury


8 352

Mateřská škola "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, příspěvková organizace


1 079 938 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - provoz

oddělení školství a kultury


35 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - energie

oddělení školství a kultury


510 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - odpisy

oddělení školství a kultury


534 938

Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace


1 166 168 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - provoz

oddělení školství a kultury


95 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - energie

oddělení školství a kultury


675 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - odpisy

oddělení školství a kultury


396 168

Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvková organizace


405 000 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - provoz

oddělení školství a kultury


185 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - energie

oddělení školství a kultury


220 000

Mateřská škola "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace


410 000 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - provoz

oddělení školství a kultury


185 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - energie

oddělení školství a kultury


225 000

Mateřská škola "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvková organizace


385 900 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - provoz

oddělení školství a kultury


190 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - energie

oddělení školství a kultury


195 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - odpisy

oddělení školství a kultury


900

Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace


925 624 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - provoz

oddělení školství a kultury


255 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - energie

oddělení školství a kultury


505 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - odpisy

oddělení školství a kultury


165 624

Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvková organizace


684 844 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - provoz

oddělení školství a kultury


105 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - energie

oddělení školství a kultury


490 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - odpisy

oddělení školství a kultury


89 844

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace


917 652 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - provoz

oddělení školství a kultury


190 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - energie

oddělení školství a kultury


515 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - odpisy

oddělení školství a kultury


212 652

Mateřská škola "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organizace


924 596 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - provoz

oddělení školství a kultury


360 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - energie

oddělení školství a kultury


515 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - odpisy

oddělení školství a kultury


49 596

Mateřská škola "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, příspěvková organizace


898 547 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - provoz

oddělení školství a kultury


50 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - energie

oddělení školství a kultury


265 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - odpisy

oddělení školství a kultury


583 547

Základní školy - příspěvkové organizace města

82 463 746

Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace


3 227 164 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - provoz

oddělení školství a kultury


1 200 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - energie

oddělení školství a kultury


1 380 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - odpisy

oddělení školství a kultury


647 164

Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace


4 066 016 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - provoz

oddělení školství a kultury


1 110 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - energie

oddělení školství a kultury


2 095 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - odpisy

oddělení školství a kultury


861 016

Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Broumovská, příspěvková organizace


6 625 015 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - provoz

oddělení školství a kultury


1 210 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - energie

oddělení školství a kultury


2 465 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - odpisy

oddělení školství a kultury


2 185 812

Neinv.přísp. zříz.PO - ZŠ Broumovská-stravování žáků 

oddělení školství a kultury


764 203

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace


3 713 978 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - provoz

oddělení školství a kultury


1 420 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - energie

oddělení školství a kultury


2 155 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - odpisy

oddělení školství a kultury


138 978

Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace


12 479 860 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - provoz

oddělení školství a kultury


1 580 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - energie

oddělení školství a kultury


6 680 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - odpisy

oddělení školství a kultury


4 219 860

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44,


3 807 784 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - provoz

oddělení školství a kultury


1 305 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - energie

oddělení školství a kultury


2 050 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - odpisy

oddělení školství a kultury


452 784

Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace


4 019 648 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - provoz

oddělení školství a kultury


1 455 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - energie

oddělení školství a kultury


2 000 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - odpisy

oddělení školství a kultury


564 648

Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace


2 154 000 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - provoz

oddělení školství a kultury


815 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - energie

oddělení školství a kultury


1 100 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - odpisy

oddělení školství a kultury


239 000

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace


2 870 142 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - provoz

oddělení školství a kultury


1 045 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - energie

oddělení školství a kultury


1 490 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - odpisy

oddělení školství a kultury


335 142

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace


3 421 929 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - provoz

oddělení školství a kultury


1 440 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - energie

oddělení školství a kultury


1 415 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - odpisy

oddělení školství a kultury


566 929

Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace


1 801 460 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - provoz

oddělení školství a kultury


790 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - energie

oddělení školství a kultury


985 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - odpisy

oddělení školství a kultury


26 460

Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace


3 166 792 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - provoz

oddělení školství a kultury


1 275 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - energie

oddělení školství a kultury


1 480 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - odpisy

oddělení školství a kultury


210 192

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - splátka HW, SW

oddělení školství a kultury


201 600

Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace


2 133 460 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - provoz

oddělení školství a kultury


935 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - energie

oddělení školství a kultury


1 055 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - odpisy

oddělení školství a kultury


143 460

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace


4 488 860 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - provoz

oddělení školství a kultury


1 435 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - energie

oddělení školství a kultury


2 500 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - odpisy

oddělení školství a kultury


553 860

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace


3 631 409 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - provoz

oddělení školství a kultury


875 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - energie

oddělení školství a kultury


2 490 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - odpisy

oddělení školství a kultury


266 409

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace


3 026 640 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - provoz

oddělení školství a kultury


945 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - energie

oddělení školství a kultury


1 770 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - odpisy

oddělení školství a kultury


311 640

Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace


3 238 688 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - provoz

oddělení školství a kultury


1 115 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - energie

oddělení školství a kultury


1 710 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - odpisy

oddělení školství a kultury


413 688

Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace


3 740 134 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - provoz

oddělení školství a kultury


1 455 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - energie

oddělení školství a kultury


2 015 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - odpisy

oddělení školství a kultury


270 134

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace


2 554 648 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - provoz

oddělení školství a kultury


1 125 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - energie

oddělení školství a kultury


1 140 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - odpisy

oddělení školství a kultury


289 648

Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace


3 682 867 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- provoz

oddělení školství a kultury


1 245 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- energie

oddělení školství a kultury


1 955 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- odpisy

oddělení školství a kultury


482 867

Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace


1 962 552 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - provoz

oddělení školství a kultury


390 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - odpisy

oddělení školství a kultury


1 572 552

Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace


680 000


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠP Gollova - provoz

oddělení školství a kultury


250 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠP Gollova - energie

oddělení školství a kultury


430 000

Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace


1 970 700 Kč


Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠP a ZŠS Orlí - provoz

oddělení školství a kultury


420 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠP a ZŠS Orlí - energie

oddělení školství a kultury


1 230 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠP a ZŠS Orlí - odpisy

oddělení školství a kultury


320 700


     

Vedlejší hospodářská činnost města (VHČ) - návrh 2015


očekávaný výsledek hospodaření:

6 000 000 Kč


Původní rozpočet schválený 2014

Rozpočet po úpravách 2014

NÁVRH 2015

VHČ NÁKLADY_201564 632 500 Kč

Odbor kancelář tajemníka5 808 000 Kč

personální oddělení

5 372 000,00 

5 372 000,00 

5 508 000 Kč

Ceniny, stravenky - VHČ

292 000,00

292 000,00 

292 000 Kč

R-mzdové náklady, VHČ - % podíl na HČ

3 790 000,00

3 790 000,00 

3 893 000 Kč

R-zákonné sociální pojištění

948 000,00

948 000,00 

973 000 Kč

R-zákonné zdravotní pojištění

342 000,00

342 000,00 

350 000 Kč

oddělení provozu a správy budov

300 000,00 

300 000,00 

300 000 Kč

Nákup materiálu - VHČ

40 000,00

40 000,00 

40 000 Kč

Knihy, učeb. pomůcky, tisk - VHČ

5 000,00

5 000,00 

5 000 Kč

Spotřeba energie, VHČ - elektřina

5 000,00

5 000,00 

5 000 Kč

Spotřeba energie, VHČ - pára

30 000,00

30 000,00 

30 000 Kč

Spotřeba energie, VHČ - plyn

1 000,00

1 000,00 

1 000 Kč

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek, VHČ

5 000,00

5 000,00 

5 000 Kč

Servisní činnost - VHČ

22 000,00

22 000,00 

22 000 Kč

Ostatní údržba - VHĆ

4 000,00

4 000,00 

4 000 Kč

Ostatní služby - VHČ

15 000,00

15 000,00 

15 000 Kč

Úklid - VHČ

63 000,00

63 000,00 

63 000 Kč

Odvoz odpadu - VHČ

10 000,00

10 000,00 

10 000 Kč

Služby kopírování - VHČ

90 000,00

90 000,00 

90 000 Kč

Služby telekomunikací - VHČ

10 000,00

10 000,00 

10 000 Kč

Odbor ekonomiky520 500 Kč

oddělení rozpočtu a financování

10 100,00 

20 100,00 

20 500 Kč

Ostatní služby VHČ

100,00

100,00 

500 Kč

Služby peněžních ústavů - VHČ

10 000,00

20 000,00 

20 000 Kč

oddělení informační soustavy a daní

500 000,00 

1 485 000,00 

500 000 Kč

Služby správa portfólia SCP - VHČ

0,00

145 000,00 

100 000 Kč

Daň z převodu nemovitostí - VHČ

500 000,00

1 340 000,00 

400 000 Kč

Odbor majetkové správy18 044 000 Kč

oddělení majetkové evidence a dispozic

1 600 000,00 

1 550 000,00 

1 550 000 Kč

Geometrické zaměřování - VHČ

300 000,00

300 000,00 

300 000 Kč

Znalečné - VHČ

300 000,00

300 000,00 

300 000 Kč

Konzultační služby, dražby - VHČ

1 000 000,00

950 000,00 

950 000 Kč

oddělení správy objektů a zařízení16 494 000 Kč

Náklady - Plavecký bazén - el. energie, přefaktura

3 000 000,00

3 000 000,00 

3 000 000 Kč

Náklady - Plavecký bazén - teplo, přefakturace

4 500 000,00

4 500 000,00 

4 200 000 Kč

R-spotřeba materiálu, VHČ-svép.opravy bytů

0,00

30 000,00 

80 000 Kč

R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál

0,00

20 000,00 

40 000 Kč

R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál CZaSP

0,00

105 000,00 

350 000 Kč

R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál-holobyty

0,00

50 000,00 

74 000 Kč

R-spotř.mat.VHČ-oprava spol.prostor CZaSP

0,00

10 000,00 

20 000 Kč

R -  Spotřeba materiálu, VHČ - ost.mat.nevyúčt.náj

0,00

10 000,00 

15 000 Kč

R - Spotřeba energie

0,00

50 000,00 

100 000 Kč

R-opravy a udržování-opravy domů v kompetenci sprá

0,00

1 650 000,00 

2 000 000 Kč

R-opravy a udržování CZaSP

0,00

5 000,00 

10 000 Kč

R-opravy a udržování-opravy domů se souhlas.

0,00

220 000,00 

250 000 Kč

R-opravy a udržování-opravy bytů

0,00

1 392 343,00 

2 000 000 Kč

R-opravy a udržování-opravy holobyty

0,00

100 000,00 

200 000 Kč

R-opravy a udržování-havarijní opravy

0,00

765 000,00 

2 000 000 Kč

R-opravy a udržování-výměna zařizovacích před.

0,00

900 000,00 

900 000 Kč

R-opravy a udržování-opravy zařizovacích před.

0,00

50 000,00 

50 000 Kč

R-ostatní služby-deratizace

0,00

35 000,00 

45 000 Kč

R-ostatní služby-ostatní

0,00

400 000,00 

400 000 Kč

R-ostatní služby-ostatní služby holobyty

0,00

100 000,00 

100 000 Kč

R-ostatní služby - 192 b.j.

0,00

250 000,00 

360 000 Kč

R-ostatní služby - Krejčího ul. 1175-1178

0,00

300 000,00 

300 000 Kč

Odbor cestovního ruchu a sportu39 350 000 Kč

oddělení cestovního ruchu a sportu 

41 202 011,00

41 202 011,00

39 000 000 Kč

Náklady na pronájem Tipsport arény od SAL - VHČ

41 202 011,00

41 202 011,00 

39 000 000 Kč

oddělení městské informační centrum

0,00

350 000,00

350 000 Kč

Nákup zboží MIC - VHČ

0,00

350 000,00 

350 000 Kč

Odbor školství, kultury a sociálních věcí910 000 Kč

oddělení humanitní

710 000,00

910 000,00

910 000 Kč

R-ostatní služby-BD Vlnařská Harcov

30 000,00

230 000,00 

230 000 Kč

R-ostatní služby-náklady na bankovní služby

30 000,00

30 000,00 

30 000 Kč

R-ostatní služby-poštovné, SIPO

20 000,00

20 000,00 

20 000 Kč

R-ostatní služby-soudní výlohy

150 000,00

150 000,00 

150 000 Kč

R-ostatní služby-BD Stadion

230 000,00

230 000,00 

230 000 Kč

R-ostatní služby - podíl na nákladech společn.

250 000,00

250 000,00 

250 000 Kč

VHČ VÝNOSY 201570 632 500 Kč

odbor správy veřejného majetku4 847 000 Kč

oddělení technické správy

2 200 000,00

4 092 638,00

4 847 000 Kč

Výnosy z pronájmu parkovacích ploch

0,00

49 000,00 

50 000 Kč

Výnosy z prodeje služeb - přeúčtování energie

0,00

35 924,00 

80 000 Kč

Výnosy z prodeje sl. - reklama na sloupech veř. os

0,00

1 696 287,00 

1 700 000 Kč

výnosy- pronájem nebytových prostor s TSML

0,00

12 000,00 

12 000 Kč

Výnosy z prodeje zboží - dřevo

0,00

62 885,00 

145 000 Kč

Výnosy z prodeje služeb - reklamní plochy

0,00

0,00 

630 000 Kč

Výnosy-sběr textilu

0,00

36 542,00 

30 000 Kč

Výnosy z pronájmu - LIKREM

2 200 000,00

2 200 000,00 

2 200 000 Kč

odbor kanceláře primátora450 000 Kč

Výnosy z prodeje služeb - inzerce

0,00

387 082,00 

450 000 Kč

odbor ekologie a veřejného prostoru6 000 Kč

výnosy-pronájem honitby

0,00

6 000,00 

6 000 Kč

kancelář tajemníka522 000 Kč

oddělení komunikace a informace

0,00

15 000,00

15 000 Kč

Výnosy z prodeje služeb kopírování

0,00

15 000,00 

15 000 Kč

oddělení krizového řízení

98 000,00

102 334,00

102 000 Kč

Výnosy z prodeje služeb - přeúčtování energie

0,00

4 334,00 

4 000 Kč

Výnosy z prodeje služeb - kryty CO

2 000,00

2 000,00 

2 000 Kč

Výnosy z pronájmu - požární zbrojnice

96 000,00

96 000,00 

96 000 Kč

oddělení provozu a správy budov

405 000,00

405 000,00

405 000 Kč

Výnosy z prodeje služeb - nápojový automat

5 000,00

5 000,00 

5 000 Kč

Výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí - nebytové

200 000,00

200 000,00 

200 000 Kč

Výnosy z pronájmu - zasedací místnosti

50 000,00

50 000,00 

50 000 Kč

Výnosy z prodeje služeb - umístění antén

150 000,00

150 000,00 

150 000 Kč

stavební úřad2 000 Kč

Výnosy z prodeje služeb kopírování

0,00

6 000,00 

2 000 Kč

odbor správní a živnostenský118 000 Kč

Výnosy z prodeje služeb - hudba obřadní síň

4 000,00

4 000,00 

3 000 Kč

Výnosy z prodeje služeb - foto obřadní síň

75 000,00

75 000,00 

50 000 Kč

Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál

15 000,00

15 000,00 

15 000 Kč

Výnosy z prodeje služeb - paušální náhrady

40 000,00

40 000,00 

50 000 Kč

Odbor informatiky a řízení procesů776 000 Kč

Výnosy z prodeje služeb - přeúčtování energie

1 972 905,00

2 364 945,00 

776 000 Kč

Odbor ekonomiky8 000 Kč

 oddělení rozpočtu a financování8 000 Kč

Výnosy z úroků hospodářská činnost

8 000,00

8 000,00 

8 000 Kč

odbor majetkové správy23 400 500 Kč

oddělení majetkové evidence a dispozic

25 300 000,00

25 300 000,00

14 500 000 Kč

výnosy z prodeje služeb – reklamní plochy

0,00

500 000,00 

500 000 Kč

Výnosy z prodeje služeb - nájemné pozemky

1 500 000,00

1 000 000,00 

1 000 000 Kč

Výnosy z prodeje ostatních nemovitostí

5 000 000,00

5 000 000,00 

5 000 000 Kč

Výnosy z prodeje pozemků

15 800 000,00

15 800 000,00 

5 000 000 Kč

Jiné výnosy - věcná břemena

3 000 000,00

3 000 000,00 

3 000 000 Kč

 oddělení správy objektů a zařízení

8 750 500,00

9 174 779,00

8 900 500 Kč

Výnosy - Plavecký bazén - el. energie, přefakturace

3 000 000,00

3 000 000,00 

3 000 000 Kč

Výnosy - Plavecký bazén - teplo, přefakturace

4 500 000,00

4 500 000,00 

4 200 000 Kč

Výnosy z prodeje služeb - nájemné Stadion

72 000,00

72 000,00 

72 000 Kč

Výnosy z pronájmu - Městský bazén

35 000,00

35 000,00 

35 000 Kč

Výnosy z pronájmu - SAJ - RASAV

1 114 500,00

1 114 500,00 

1 114 500 Kč

Výnosy z pronájmu - Plavecký bazén, přístavba

29 000,00

29 000,00 

29 000 Kč

Výnosy z prodeje služeb - přeúčtování energie

0,00

158 279,00 

170 000 Kč

Výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí - nebytové

0,00

266 000,00 

280 000 Kč

Odbor strategického rozvoje a dotací300 000 Kč

oddělení rozvojové koncepce300 000 Kč

Výnosy z pronájmu parkovacích ploch

40 297,00

40 297,00 

300 000 Kč

 Odbor hlavního architekta11 910 000 Kč

Výnosy z prodeje služeb - teplárenské zařízení

11 000 000,00

11 000 000,00 

11 910 000 Kč

 Odbor cestovního ruchu a sportu690 000 Kč

oddělení cestovního ruchu a  sportu 

0,00

32 175,00

20 000 Kč

Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál

0,00

32 175,00 

20 000 Kč

oddělení městské informační centrum

654 000,00

593 639,00

670 000 Kč

Výnosy z prodeje služeb - průvodci

4 000,00

4 000,00 

20 000 Kč

Výnosy z prodeje zboží - vstupenky

300 000,00

300 000,00 

300 000 Kč

Výnosy za prodej zboží - prodej propag.materiálů

350 000,00

289 639,00 

350 000 Kč

Odbor školství, kultury a sociálních věcí27 603 000 Kč

oddělení školství a kultury

32 089,00

186 626,00

217 000 Kč

Výnosy z prodeje služeb - fotografické služby

30 000,00

30 000,00 

40 000 Kč

Výnosy z pronájmu - gymnázium

2 089,00

2 089,00 

2 000 Kč

Výnosy z pronájmu - nebytové prostory - ŠJ

0,00

154 537,00 

175 000 Kč

 oddělení humanitní

27 555 000,00

27 355 000,00

27 386 000 Kč

R - výnosy z pronájmu - nájemné byty

26 445 000,00

26 245 000,00 

26 276 000 Kč

R - výnosy z pronájmu - nájemné nebyt.prostory

1 110 000,00

1 110 000,00 

1 110 000 Kč

 

Nastavení cookies