17.09.2012
neschvalovalo se

Žádost SML na spolufinancování projektu

Dne 20.6.2012 byla podána žádost na spolufinancování projektu „Aplikace strategického plánování, řízení a monitorování a Plán rozvoje města„ do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.

Plánovaný termín zahájení projektu 1/2013 a dokončení 3/2015.

Celkové výdaje předpoklad: 6,7 mil, požadovaná dotace 5,7 mil Kč a spolupodíl města 1 mil Kč.

Zatím žádost prošla formálním hodnocením a přijatelností, nyní se hodnotí. Rozhodnutí bychom měli znát do konce roku 2012.

Nastavení cookies