24.04.2024
Jan Král

Liberec spouští Virtuální Parkovací Automat pro bezhotovostní platbu parkovného

Statutární město Liberec spustilo v dubnu 2024 Virtuální Parkovací Automat (VPA) – novou moderní platformu pro jednoduchou a bezpečnou úhradu parkovného.

VPA od nového dodavatele postupně nahradí stávající systém MPLA. Parkovné přes Virtuální Parkovací Automat zaplatíte stejným způsobem, jak jste již zvyklí, na stejné adrese parking.liberec.cz. Nabízí však uživatelům daleko přívětivější prostředí ve svěžím designu.

V průběhu měsíce března byla tato nová moderní on-line platební metoda implementována do systému parkování v Liberci a proběhl její testovací provoz. Napojena je na ní již také Městská policie Liberec za účelem provádění kontrol zaplacení parkovného. Informace o parkovném s odkazem na platbu najdete také na stránkách a v aplikaci mapy.cz.

Platební transakce VPA probíhají za použití online platební brány dodávané společností Global Payments, která akceptuje běžně vydávané platební karty společností VISA, MasterCard a také mobilní digitální peněženky Apple Pay a Google Pay. Přes tento platební systém zaplatíte na parkovném úplně stejnou částku jako zaplatíte hotovostně mincemi v parkovacím automatu.

Ostatní stávající možnosti platby parkovného - hotově v parkovacích automatech a zasláním SMS - jsou nadále možné.

Postup on-line platby přes Virtuální Parkovací Automat (VPA)

1. Mobilním telefonem načtěte z parkovacího automatu QR kód zóny placeného stání, můžete také najít konkrétní parkoviště na mapy.cz a kliknout na odkaz nebo můžete zadat přímo do prohlížeče adresu parking.liberec.cz nebo parking.fttech.org (zde můžete dle GPS vyhledat svoji polohu).

2. Uživateli se ve VPA zobrazí informace o dané zóně placeného stání (cena parkovného a maximální možná doba parkování), přičemž následně zvolí preferovanou dobu parkování z roletového menu. Zejména pokud využil k identifikaci zóny geolokační služby musí zkontrolovat, zda informace o dané zóně odpovídá skutečnosti a je na správném místě.

3. Pokud zadává uživatel data do VPA poprvé, pak je vyzván k zadání registrační značky vozidla a e-mailu. Uživatel může zadat více registračních značek vozidel, které lze v nastavení VPA kdykoliv v budoucnu změnit. Při opakované relaci vybere z menu ve VPA registrační značku vozidla. VPA pracuje se soubory cookies.

4. Uživatel následně uhradí parkovné prostřednictvím tlačítka „Zaplatit“.

5. Parkovné se považuje za uhrazené až po odeslání dokladu za parkovné na e-mail uživatele, ve kterém je uvedena doba parkování, zóna placeného stání a registrační značka vozidla. Bez dokladu není možné využívat zóny placeného stání.

 

Vybrané otázky a odpovědi (FAQ)

Jak prokážu, že mám zaplaceno prostřednictvím VPA?

Potvrzení o platbě za Vaše vozidlo, respektive jeho registrační značku, je načteno strážníkům Městské policie Liberec do informačního systému MP Manager. Doklad o zaplacení Vám přijde na Váš e-mail.

Liší se cena za parkování uhrazená prostřednictvím VPA od ceny parkovného zaplacené v parkovacím automatu?

Neliší. Hradíte pouze částku, kterou máte dle ceny parkovného hradit. Výhodou oproti platbě prostřednictvím parkovacího automatu je, že si můžete kdykoliv a odkudkoliv přes VPA prodloužit parkování a nemusíte tak mít obavu z pokuty za nezaplacené parkování. Například, když se zdržíte na schůzce, v obchodě, u lékaře, můžete si snadno parkovné prostřednictvím VPA prodloužit.

Máme v rodině dvě auta a pokaždé jezdíme do města jiným. Lze mít ve VPA nahráno více registračních značek?

Ano, lze mít uloženo až pět registračních značek vozidel. Ty si samozřejmě můžete v rámci systému administrovat, tedy odebrat, zaměnit. Při platbě si pak již jednoduše vyberete registrační značku daného vozidla, s kterým právě parkujete.

Nehrozí zneužití mých osobních údajů a dat o kartách? Jak je systém zabezpečen?

Bezpečnost je jedním z nejdůležitějších prvků celého systému a přikládáme jim velkou váhu. Údaje o platební kartě jsou uloženy na bankovních serverech a ani provozovatel platební služby nemá k těmto údajům přístup – systém pracuje pouze se zašifrovanými tzv. tokeny. Na serverech dodavatele VPA tato data nejsou shromažďována. Bližší informace o zásadách zpracování osobních údajů ve VPA naleznete na https://parking.fttech.org/parking/GDPR.asp.

Nastavení cookies