16.05.2013

Zúčastněte se setkání se zástupci města

Přijďte diskutovat o budoucnosti Liberce a zapojte se tak do procesu tvorby aktualizované strategie rozvoje města!

V úterý 28.5. se v jídelně Krajské nemocnice Liberec od 17:00 do 19:30 koná setkání zástupců magistrátu s občany města, které se pořádá v souvislosti s aktualizací strategie rozvoje města.

O problémech města se bude nejen diskutovat, ale budou se hledat i jejich možná řešení, veřejnosti budou představeny výsledky názorového průzkumu obyvatel a další analýzy. Řešeny budou rovněž priority rozvoje města a každý bude mít možnost vytvořit vlastní vizi rozvoje Liberce.

Na setkání budou přítomni zástupci města a v jeho průběhu bude podáváno malé občerstvení.

Pokud Vám další vývoj města není lhostejný, zúčastněte se této debaty a podílejte se tak na formulaci budoucích priorit rozvoje!

Ke stažení

Nastavení cookies