05.03.2013

Ankety a náměty

Neodmyslitelnou součástí tvorby strategie rozvoje města je maximální zapojení veřejnosti a oboustranná komunikace, protože tvorba strategie bude vycházet z odborných analýz a námětů na zlepšení kvality života ve městě ze strany veřejnosti.

K získání námětů od občanů slouží zejména formulář, který je ke stažení v této sekci webových stránek města. Pokud se chcete do tvorby strategie rozvoje města aktivně zapojit, vyplňte přiložený formulář a zašlete ho na emailovou adresu aktualizace.strategie.rozvoje@magistrat.liberec.cz. Vytištěný formulář je možné také vhodit do sběrného boxu na recepci radnice nebo nového magistrátu.

Stejný formulář v papírové podobě bude rovněž v následujících měsících doručen do každé domácnosti ve městě a bude přiložen v Libereckém zpravodaji. Tyto budou opět vybírány prostřednictvím sběrných boxů na radnici a novém magistrátu.

V případě, že uvedete kontaktní údaje, budeme Vás v průběhu roku informovat o zpracování námětů!

Náměty pro aktualizaci strategie rozvoje města je možné podávat v průběhu celého procesu tvorby!

Stávající verzi Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2007 - 2020 lze stáhnotu zde:

Nastavení cookies