14.03.2013

Projektové dokumenty

V lednu byl zpracován a schválen v zastupitelstvu Plán spolupráce a komunikace, který vymezuje způsob zapojení do tvorby strategie a informování obyvatel města a dalších klíčových aktérů.

Plán je založen na snaze otevřít strategické plánování veřejnosti a dalším aktérům ve městě, aby se na rozvoji Liberce mohli podílet skutečně všichni, kterým není osud města lhostejný.

V únoru byl vypracován Projektový plán, který shrnuje všechny podstatné informace o procesu tvorby aktualizace strategie týkající se rozsahu a cílů projektu, organizační struktury, postupů řízení tvorby strategie, hierarchické struktury prací, rozpočtu, harmonogramu, plánu řízení kvality tvorby strategie, plánu spolupráce a komunikace a plánu řízení rizik tvorby strategie.

Projektový plán i Plán spolupráce a komunikace jsou k dispozici zde.

 

 

 

Nastavení cookies