23.01.2014

Soutěže

V rámci zapojení veřejnosti do procesu aktualizace Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014 - 2020 byly vyhlášeny dvě soutěže.

Protože je cílem projektového týmu zapojit do úvah o rozvoji města i děti a mládež, byla vyhlášena výtvarná soutěž "Liberec v roce 2020" pro žáky základních škol, která představuje atraktivní formu aktivizace a podporuje jejich kreativitu. Soutěž probíhala od 13.3. - 30.4.2013, od 7.5. - 26.5.2013, obdržená výtvarná díla byla vystavena v prostorách nového magistrátu, kde byla hodnocena veřejností. Sponzory výtvarné soutěže jsou Bazén Liberec, iQpark Liberec a Dinopark Liberec.

Dále byla pro širokou veřejnost vyhlášena soutěž "Motto Statutárního města Liberec", jejíž cílem bylo nalézt motto dostatečně výstižné a komplexní, sponzorem soutěže je pořadatel festivalu Benátská noc agentura ŠIMMI AG, a.s.

Podrobnější informace o soutěžích jsou dostuné zde:

 

 

Nastavení cookies