13.12.2013

Strategické analýzy

Na konci května byly dodány vypracované strategické analýzy z těchto rozvojových oblastí:

  • Ekonomika, podnikatelské prostředí a trh práce
  • Technická infrastruktura, dopravní obslužnost a dostupnost
  • Cestovní ruch
  • Životní prostředí, veřejná zeleň a veřejný prostor
  • Veřejná správa, krizové řízení, bezpečnost, hospodaření města a finanční analýza.

Dodavatelé analýz jsou společnosti vybrané na základě výběrového řízení, viz seznam dodavatelů.

Analýzy, společně s výstupy ze všech veřejných setkání a s výsledky dotazníkového šetření, budou využity pro formulaci vize, priorit a cílů strategie rozvoje města.

Strategické analýzy jsou dostupné zde:

Nastavení cookies