23.01.2014

Pracovní skupiny

Podstatou tvorby aktualizované strategie je v maximální míře zapojit veřejnost, ať už laickou či odbornou, aby výstupem byla propracovaná a společensky široce přijatá koncepce. Komise pro rozvoj a strategické plánování schválila vytvoření deseti tematicky zaměřených pracovních skupin, které budou tvořeny odborníky na konkrétní řešenou oblast či oblasti:

 • podnikání, věda, výzkum a inovace
 • zdraví, bydlení, sociální oblast, bezpečnost
 • cestovní ruch
 • vzdělávání
 • volný čas
 • kvalitní veřejná správa
 • udržitelná mobilita
 • životní prostředí
 • veřejný prostor
 • technická infrastruktura.

Každá pracovní skupina se v průběhu zpracování aktualizace strategie rozvoje města, tj. od srpna 2013 do října 2013, sešla celkem třikrát a postupně se zabývala:

 • vymezením největších problému ve zkoumané oblasti a návrhem specifických cílů
 • odslouhlasením specifických cílů a návrhem opatření ke každému specifickému cíli
 • odsouhlasením opatření a návrhem aktivit ke každému opatření

Mezi druhou a třetí pracovní schůzkou všech pracovních skupin proběhla jedna koordinační schůzka zástupců všech skupin s cílem včas postihnout duplicity či opomenutá témata. Poprvé se členové všech pracovních skupin sešli 26.8.2013 v 15:00 v zasedací místnosti pro zastupitele č. 10 v přízemí radnice, kde se podrobně seznámili s očekávanou činností pracovních skupin, nároky kladenými na jednotlivé členy a s časovým i věcným postupem práce skupiny.

Níže je přiložený harmonogram setkávání pracovních skupin.

Děkujeme za Váš zájem podílet se na strategii rozvoje města!

Nastavení cookies