23.01.2014
neschváleno

Pracovní skupiny

Podstatou tvorby aktualizované strategie je v maximální míře zapojit veřejnost, ať už laickou či odbornou, aby výstupem byla propracovaná a společensky široce přijatá koncepce. Komise pro rozvoj a strategické plánování schválila vytvoření deseti tematicky zaměřených pracovních skupin, které budou tvořeny odborníky na konkrétní řešenou oblast či oblasti:

 • podnikání, věda, výzkum a inovace
 • zdraví, bydlení, sociální oblast, bezpečnost
 • cestovní ruch
 • vzdělávání
 • volný čas
 • kvalitní veřejná správa
 • udržitelná mobilita
 • životní prostředí
 • veřejný prostor
 • technická infrastruktura.

Každá pracovní skupina se v průběhu zpracování aktualizace strategie rozvoje města, tj. od srpna 2013 do října 2013, sešla celkem třikrát a postupně se zabývala:

 • vymezením největších problému ve zkoumané oblasti a návrhem specifických cílů
 • odslouhlasením specifických cílů a návrhem opatření ke každému specifickému cíli
 • odsouhlasením opatření a návrhem aktivit ke každému opatření

Mezi druhou a třetí pracovní schůzkou všech pracovních skupin proběhla jedna koordinační schůzka zástupců všech skupin s cílem včas postihnout duplicity či opomenutá témata. Poprvé se členové všech pracovních skupin sešli 26.8.2013 v 15:00 v zasedací místnosti pro zastupitele č. 10 v přízemí radnice, kde se podrobně seznámili s očekávanou činností pracovních skupin, nároky kladenými na jednotlivé členy a s časovým i věcným postupem práce skupiny.

Níže je přiložený harmonogram setkávání pracovních skupin.

Děkujeme za Váš zájem podílet se na strategii rozvoje města!

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.