04.06.2012

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného dne 28.01.2010

USNESENÍ
Z 1. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 28.01.2010

 

 

Usnesení č. 1/10 - Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

majetkoprávní operace pod body:

 

I. Prodej budovy
II.Nabytí nemovitosti
III.Prodej pozemků mimo body č. 4, 2
IV.Změna usnesení ZM
V.MO Lbc Vratislavice n/N – l. Výkup pozemků

 

I. Prodej budovy

Zastupitelstvo města schvaluje:

a) vyjmutí budovy čp. 271, ul. Resslova, Liberec 3 ze seznamu nemovitostí vyřazených z privatizace,

b) prodej nemovitostí:

budova čp. 271, ul. Resslova, Liberec 3 včetně pozemku p.č.1628, k.ú. Liberec kupujícím:

 

Interma, akciová společnost, IČ: 631 45 057, se sídlem Liberec 1, Masarykova 522/12, PSČ 460 01 50% nemovitostí

S group holding, a. s., IČ: 273 34 121, se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PSČ 460 01

50% nemovitostí

za kupní cenu 3,000.000,- Kč,

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení
majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

II. Nabytí nemovitostí

Zastupitelstvo města schvaluje:

převod pozemků p. č. 782/26, 782/37, 782/79, 782/118, 791/9, 791/22, 791/49, 849/1, 1048/26, 1048/28, 1057/1, 1058/1, 1059, 1065/3 do vlastnictví Statutárního města Liberec formou daru.

 

III. Prodej pozemků

1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:

pozemek p. č. 734/3, k. ú. Liberec kupujícím:

 

manželé

Milan Drahoňovský,
Eva Drahoňovská,

oba bytem Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec 1,

 

za kupní cenu 72.000,- Kč,

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

 

2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:

pozemek p. č. 1234/20, k. ú. Liberec kupujícímu:

 

Miroslav Šourek,

bytem ul. Svobody 95, 460 15 Liberec 15,

 

za kupní cenu 24.000,- Kč,

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

 

3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:

pozemek p. č.2531/2, k. ú. Liberec kupujícím:

 

Jaroslav Veverka,

Božena Veverková,

bytem Husova 254/50, Liberec 5,

 

za kupní cenu 10.000,- Kč,

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

 

4. Pozemek p. č. 2924/5, k. ú. Liberec

Bod nebyl schválen.

 

5. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí:

pozemky p. č. 3793/19 a 3838/24, k. ú. Liberec kupujícím:

 

Pavel Toman,

bytem U Opatrovny 183/13, Liberec 4,

 

za kupní cenu 150.000,-Kč,

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dn
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

 

6. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:

pozemek p. č. 5232/21, k. ú. Liberec kupujícím :

 

Josef Kysela,

Danuše Kyselová,

bytem Jagellonská 453/8, 460 01 Liberec 2,

 

za kupní cenu 53.000,- Kč,

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

 

7. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:

pozemek p.č. 177/130, k. ú. Dolní Hanychov kupujícím:

 

Radek David,
bytem Šafaříkova 280/3, 460 01 Liberec 2,

Pavla Davidová,

bytem Kubíkova 1180/9, 182 00 Praha 8,

 

za kupní cenu 12.000,- Kč,

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

 

8. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:

pozemky p. č. 1244/8,1244/9,1244/10,1244/14, k. ú. Ruprechtice kupujícímu:

 

Stavební bytové družstvo Sever, IČ: 000 42 579,

sídlem Liberec, Lipová 596/7, PSČ 460 31,

 

za kupní cenu 71.000,-Kč,

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

 

9. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:

pozemky p. č. 1904/3, 1904/4, 1904/5, k. ú. Ruprechtice kupujícímu:

 

Společenství vlastníků Horská 605/14, IČ: 254 877 28

Horská 605/14, 460 01 Liberec

 

za kupní cenu 200.000,-Kč,

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

 

10. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:

pozemek p. č. 128, k. ú. Ostašov u Liberce kupující:

 

Eva Matějková,

bytem Žákovská 5, 460 10 Liberec 20,

 

za kupní cenu 33.000,- Kč,

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

 

11. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:

pozemek p. č. 1355/9, k. ú. Vesec u Liberce kupujícím:

 

Ing. Jan Bureš,

Ing. Marie Burešová,

oba bytem Malá 540, Liberec 25,

 

za kupní cenu 16.000, - Kč,

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

 

12. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:

pozemek p. č. 1355/10, k. ú. Vesec u Liberce kupujícím:

 

Daniela Bittnerová,
Zdeněk Bittner,

oba bytem Malá 541, Liberec 25,

 

za kupní cenu 14.000, - Kč,

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

 

13. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:

pozemek p. č. 1355/11, k. ú. Vesec u Liberce kupujícím:

 

Josef Krejčí,

Marie Krejčová,

oba bytem Malá 542, Liberec 25,

 

za kupní cenu 14.000, - Kč,

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

 

14. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:

pozemek p. č. 1355/12, k. ú. Vesec u Liberce kupujícím:

 

Ing. Milan Pavlů,

Klára Pavlů, DiS,

oba bytem Malá 543, Liberec 25,

 

za kupní cenu 14.000, - Kč,

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

 

15. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:

pozemek p.č. 1355/13, k. ú. Vesec u Liberce kupující:

 

Štěpánka Krejčová,

bytem Malá 544, Liberec 25,

 

za kupní cenu 15.000, - Kč,

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

 

16. ZM: Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:

pozemek p. č. 1355/14, k. ú. Vesec u Liberce kupujícím:

 

Aleš Brixi,

Šárka Brixiová,

oba bytem Malá 545, Liberec 25,

 

za kupní cenu 39.000, - Kč,

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

 

17. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:

pozemek p. č. 2006/5, k. ú. Vesec u Liberce kupujícím :

 

Josef Paleček,
Veronika Palečková,

bytem Česká 365, 463 12 Liberec 25,

 

za kupní cenu 139.000,- Kč,

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

 

18. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:

pozemek p. č. 2006/6, k. ú. Vesec u Liberce kupujícím :

 

Miroslav Semerád,

Žofie Semerádová,

bytem Česká 665, 463 12 Liberec 25,

 

za kupní cenu 320.000,- Kč,

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

 

19. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:

pozemek p. č. 941/15, k. ú. Krásná Studánka kupující:

 

Eva Špringlová,

bytem Tyršova 345/10, 460 01 Liberec 1,

 

za kupní cenu 207.000,- Kč,

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

 

20. Pozemek p. č. 1065/11, k. ú. Krásná Studánka

Bod byl stažen.

 

21. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:

pozemek p. č. 137/1, 137/3, k. ú. Radčice u Krásné Studánky kupující v pořadí:

 

1. Olga Janoušová,

bytem Švestková 156, 460 01 Liberec 32,

 

za kupní cenu 740.000,- Kč,

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

 

2. Václav Šůla,

bytem Borový vrch 311/39, 460 14 Liberec 13,

 

za kupní cenu 733.000,- Kč,

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č.1.

 

IV. Změna usnesení ZM

Zastupitelstvo města po projednání:

ruší

usnesení zastupitelstva města č.232/09, oddíl I, bod 4, ze dne 26.11.2009

schvaluje

prodej pozemků p.č. 4850/2 a 4851/1, k.ú. Liberec panu Františku Jouzovi za upravenou kupní cenu 425.000,- Kč.

 

V. Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice nad Nisou

  1. Výkup pozemku

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výkup pozemku p. č. 1421 při ul. Tanvaldská v k. ú. Vratislavice nad Nisou z podílového spoluvlastnictví pana Vlastislava Blimla, paní Marie Blimlové, paní Ireny Vlkové (dle LV č. 432) zast. panem Jiřím Blimlem, za cenu 440,- Kč/m2, tj. za celkovou cenu 124.520,- Kč s tím, že náklady výkupu uhradí prodávající (znalecký posudek, ověření podpisů, vklad do KN, apod.).

 

Usnesení č. 2/10 - Veřejně přístupný školní areál Perštýn

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

uzavření přiložené Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s ujednáním o nájmu nemovitostí s firmou IBERUS s. r. o., U Náspu 546, Liberec 1, IČ: 275 06 916.

 

Usnesení č. 3/10 - Majetkoprávní operace – Odbor rozvojových projektů

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

majetkoprávní operace pod body:

 

I. Směna

II. Dar

III. Přijetí dar

IV. Nájem a prodej – doplnění textu smlouvy v druhém odstavci v článku 5.5. : Veškeré stavební úpravy včetně nákladů, které budou provedeny v době trvání nájmu, musí být schváleny vlastníkem.

 

I. Směna

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 179, ostat. pl./jiná pl. o výměře 244 m2 v k. ú. Horní Růžodol ve vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ: 002 68 978 za pozemek p. č. 920/12, ostat. pl./ostat. kom. o výměře 125 m2 v k. ú. Staré Pavlovice a pozemek p. č. 591/6, ostat. pl./ostat. kom. o výměře 1 m2 v k. ú. Stráž nad Nisou ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 659 933 390, bez finančního dorovnání.

 

II. Dar

1. Zastupitelstvo města schvaluje dar p. p. č. 80/15, 80/16, 80/20, 80/28, 80/29, 80/30, 80/31, 80/33 a 146/1 v k. ú. Růžodol I, obec Liberec z vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I, IČ: 002 62 978 do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČ: 659 93 390.

 

2. Zastupitelstvo města schvaluje dar p. p. č. 5771/16 v k. ú. Liberec, znaleckým posudkem oceněné na 146.090,- Kč z vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I, IČ: 002 62 978 do vlastnictví Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, IČ: 708 91 508.

 

III. Přijetí daru

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemkových parcel č. 5771/12, 5771/13, 5771/17, 5771/18, 5771/19, 5771/20, 5771/22, 5771/23, 5771/24 a 5771/25 nově vzniklé na základě geometrického oddělovacího plánu č. 4381-162/2009 z pozemkové parcely č. 5771/2 a pozemkových parcel č. 5771/14 a 5771/21 nově vzniklé na základě GOP č. 4381-162/2009 z p. p. č. 5771/5 vše v k. ú. Liberec, obci Liberec, znaleckým posudkem oceněné na 1,369.960,- Kč, z vlastnictví Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, IČ: 708 91 508 do vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I, IČ: 002 62 978.

 

IV. Nájem a prodej

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje

1. nájem a budoucí prodej budovy č. p. 115 Liberec XXIII – Doubí u Liberce na p. p. č. 97, budovy bez čp/če na pozemku p. č. 99 a pozemků p. č. 97, p. č. 98, p. č. 99 a p. č. 100 vše v k. ú. Doubí u Liberce společnosti Mateřská školka DOMINO s. r. o., Krakonošova 453, 460 14 Liberec XIV, IČ: 287 09 381 formou smlouvy o nájmu a koupi najaté věci za celkovou kupní cenu 6,000.000,- Kč sestávající z částky nájemného a vlastní prodejní ceny,

 

2. uzavření „smlouvy o nájmu a koupi najaté věci“ na dobu určitou do 31.12.2015 za následujících podmínek :

3.1. nájemné za užívání nemovitostí uvedených v bodě 1. stanovené v roční výši 50.000,- Kč, splatné vždy do 15.12. příslušného kalendářního roku,

3.2. kupní cena za převáděné nemovitosti ve výši 6,000.000,- Kč, snížená o částku uhrazeného nájemného a splatná před uplatněním práva na koupi najatých nemovitostí, nejdéle však do 31.12.2015,

3.3. uplatnění práva na koupi najatých pozemků nájemci vznikne po splnění následujících podmínek :

a) uhrazení celé výše nájemného a celkové kupní ceny,

b) dokončení rekonstrukce areálu budoucí mateřské školky,

c) získání zařazení mateřské školy do rejstříku škol a školských zařízení,

d) zajištění provozu mateřské školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. po dobu 2 let ode dne zahájení provozu mateřské školky.

 

Usnesení č. 4/10 - Cyklostezka Nisa: Liberec: Liberec centrum – přijetí dotace

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje pro projekt „Cyklostezka Nisa: Liberec centrum“

 

Usnesení č. 5/10 - Koncept územního plánu – přijetí dotace

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ a „Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ pro projekt „Koncept územního plánu města Liberec“ kofinancovaný z Integrovaného operačního programu.

 

Usnesení č. 6/10 - Přijetí finančního daru na rekonstrukci plochy Soukenného náměstí

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

  1. přijetí finančního daru ve výši 3,000.000,- Kč od společnosti Multi Veste Czech Republic 9, s. r. o., se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, IČ: 276 43 191 určeného výlučně pro účely rekonstrukce/revitalizace plochy Soukenného náměstí v Liberci.
  2. uzavření „Smlouvy o postoupení (převodu) práv a povinností“, týkající se postoupení části práv z vydaného „Rozhodnutí, č. j. MML/ZPOK/Ko/30795/06-SZ54474/05“, ze dne 26.04.2006, a „Rozhodnutí o umístění stavby, č. j. SUUR/7120/058065/2005-Ře-ÚR“, ze dne 19.06.2006, mezi Statutárním městem Liberec a společností Multi Veste Czech Republic 9, s. r. o., se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, IČ: 276 43 191 a

ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit příslušné smluvní dokumenty k podpisu a zajistit jejich oboustranný podpis.

T: 31.03.2010

Usnesení č. 7/10 - Refinancování stávajících závazků

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

v souvislosti s dluhopisovým programem statutárního města Liberec

a) uzavření Smlouvy o směnečném rámci mezi Statutárním městem Liberec a  Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62 Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1171 (dál jen Česká spořitelna), podle níž Česká spořitelna poskytne Statutárnímu městu Liberec prostřednictvím odkupu směnek financování ve výši směnečného rámce 950,000.000,- Kč,

 

b) úhradu závazků městské společnosti Sportovní areál Liberec, s. r. o., IČ: 397 27 075
plynoucích

- ze Smlouvy o syndikovaném úvěru reg. č. 90008705 uzavřené dne 20.01.2006 mezi
PPF bankou a. s., Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka Praha a Dexia Kommunalkredit Bank a. g. na straně jedné a Statutárním městem Liberec a společností Sportovní areál Liberec s. r. o. na straně druhé

- a ze Smlouvy o úvěru č. 90003106 uzavřené dne 09.08.2006 mezi PPF bankou a. s. a Dexia Kommunalkredit Bank a. g. na straně jedné a společností Sportovní areál Liberec s. r. o. na straně druhé

 

c) úhradu závazků městské společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s., IČ: 254 37 941 plynoucích

- ze Smlouvy o úvěru č. 685/06/LCD uzavřené s Českou spořitelnou dne 17.05.2006, v níž dle znění dodatku č. 9 ze dne 20.02.2009 jako dlužník figuruje Sportovní areál Ještěd, a. s.

- ze Smlouvy o úvěru č. 686/06/LCD uzavřené s Českou spořitelnou dne 17.05.2006, v níž dle znění dodatku č. 10 ze dne 20.02.2009 jako dlužník figuruje Sportovní areál Ještěd, a. s.

- ze Smlouvy o úvěru č. 688/06/LCD uzavřené s Českou spořitelnou dne 17.05.2006, v níž dle znění dodatku č. 10 ze dne 20.02.2009 jako dlužník figuruje Sportovní areál Ještěd, a. s.

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města

1) uzavřít s Českou spořitelnou Smlouvu o směnečném rámci ve výši 950,000.000,- Kč ,

T: 28.02.2010

2) připravit smlouvu mezi Statutárním městem Liberec a městskou společností Sportovní areál Liberec s. r. o., jíž budou definovány podmínky splácení závazků, které za městskou společnost z dluhopisového programu jednorázově uhradí statutární město Liberec,

T: 31.03.2010

3) připravit smlouvu mezi Statutárním městem Liberec a městskou společností Sportovní areál Ještěd, a. s., jíž budou definovány podmínky splácení závazků, které za městskou společnost z dluhopisového programu jednorázově uhradí statutární město Liberec.

T: 31.03.2010

Usnesení č. 8/10 - Doporučující usnesení k zachování obslužnosti České pošty Liberec Králův Háj – Dvorská a Liberec Horní Hanychov – Ještědská

Zastupitelstvo statutárního města Liberec

si je vědomo

významu pošty Liberec 5 a 8, zejména pro starší občany, a žádá vedení Česká pošta s. p. o prověření možnosti zachování omezeného rozsahu provozu těchto pošt v dopoledních hodinách, případně v některých dnech v týdnu

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města

zajistit předání tohoto usnesení odpovědným managerům. T: 31.03.2010

 

Usnesení č. 9/10 - Projednání analytické části IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a popisu opatření a aktivit, textu výzvy (včetně příloh) pro předkládání projektových záměrů

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

navrženou podobou textů analytické části IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a popisu opatření a aktivit a textu výzvy (včetně příloh) pro předkládání projektových záměrů.

 

Usnesení č. 10/10 - Podání dotační žádosti - „ZŠ Lesní – škola pro Evropu“ v IPRM zóna Lidové sady

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

podání žádosti o poskytnutí dotace projektu „ZŠ Lesní – škola pro Evropu“ v rámci kontinuální výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

a ukládá

Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor dotací EU, podat žádost o poskytnutí dotace předmětného projektu do kontinuální výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

T: 02/2010

 

Usnesení č. 11/10 - Podání dotační žádosti - „ZŠ Lesní – úprava parteru“ v IPRM zóna Lidové sady

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

podání žádosti o poskytnutí dotace projektu „ZŠ Lesní – úprava parteru“ v rámci kontinuální výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

a ukládá

Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor dotací EU, podat žádost o poskytnutí dotace předmětného projektu do kontinuální výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

T: 02/2010

Usnesení č. 12/10 - Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu statutárního města Liberec pro 1. kolo 2010

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací poskytnutých v 1. kole roku 2010 z Kulturního fondu statutárního města Liberec v celkové výši 825.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,

a) zajistit seznámení všech žadatelů 1. vyhlášeného kola dotací roku 2010 z Kulturního fondu statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec,

T: neprodleně

b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli.

T: 30. června 2010

 

Usnesení č. 13/10 - Projektová dokumentace k předkládanému projektu s využitím státní účelové dotace na MV ČR na rok 2010

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

předloženou projektovou dokumentaci s využitím státní účelové dotace na MV ČR v programu prevence kriminality na rok 2010 s názvem projektu Kurzy sebeobrany pro ženy.

 

Usnesení č. 14/10 - Projektová dokumentace k předkládanému projektu s žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2010

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

předloženou projektovou dokumentaci k předkládanému projektu s žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2010 s názvem akce Informační tabule ukazující rychlost vozidla.

 

Usnesení č. 15/10 - Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 62 (návrhy v k.ú. Vratislavice n. N.) – zahájení procesu pořízení – podklady pro nový územní plán

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. zařazení předložených návrhů č. 62/1 - 62/5, 62/7 - 62/9 a 62/11 uvedených v hromadné změně č. 62 do tvorby „nového“ územního plánu Liberce

2. nezařazení předložených návrhů č. 62/6 a 62/10 uvedených v hromadné změně č. 62 do tvorby „nového“ územního plánu Liberce

a ukládá

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,

pokračovat v procesu přípravy „nového“ územního plánu města Liberec.

T: neprodleně

Usnesení č. 16/10 - Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 64 (návrhy v k. ú. Vratislavice n. N.) – zahájení procesu pořízení – podklady pro nový územní plán

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. zařazení předložených návrhů č. 64/1 - 64/5, 64/8 - 64/11 uvedených v hromadné změně č. 64 do tvorby „nového“ územního plánu Liberce,

2. nezařazení předložených návrhů č. 64/6 a 64/7 uvedených v hromadné změně č. 64 do tvorby „nového“ územního plánu Liberce

a ukládá

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,

pokračovat v procesu přípravy „nového“ územního plánu města Liberec.

T: neprodleně

Usnesení č. 17/10 - Vydání 29.B změny územního plánu města Liberec

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 29.B změna územního plánu města Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí,

vydává

29.B změnu územního plánu města Liberec ve znění předloženého návrhu

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora:

1) aby zajistil oznámení o vydání 29.B. změny územního plánu města Liberec ve smyslu § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,

2) aby zajistil činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny.

T: neprodleně

 

Usnesení č. 18/10 - Vydání 37. změny územního plánu města Liberec

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 37. změna územního plánu města Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí a

vydává

37. změnu územního plánu města Liberec ve znění předloženého návrhu,

2. ukončení procesu pořizování podnětu č. 37/11 a řešit jej v rámci pořizování nového územního plánu města Liberec

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,

1) aby zajistil oznámení o vydání 37. změny územního plánu města Liberec ve smyslu § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,

2) aby zajistil činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny.

T: neprodleně

Usnesení č. 19/10 - Zadání 51. změny územního plánu města Liberec

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje


navržené zadání 51. změny územního plánu města Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí

a ukládá

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,

aby zajistil následné kroky v procesu pořizování 51. změny územního plánu města Liberec.

T: neprodleně

Usnesení č. 20/10 - Protokol z provedené kontroly Kontrola účelného, hospodárného a efektivního vynaložení poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Liberec příspěvkové organizaci Divadlo F. X. Šaldy Liberec za rok 2008 v porovnání s minulými roky

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

protokol z provedené kontroly Kontrola účelného, hospodárného a efektivního vynaložení poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Liberec příspěvkové organizaci Divadlo F.X. Šaldy Liberec za rok 2008 v porovnání s minulými roky.

Usnesení č. 21/10 - Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2010

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

předložený plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2010 doplněný o Kontrolu plnění smlouvy uzavřené se společností „D“ občanské sdružení, Příční 470/18c, Liberec 7, dle usnesení č. 208/05.

a ukládá

Ing. Marii V o z o b u l o v é, vedoucí odboru kontroly a interního auditu,

zajistit v součinnosti s kontrolním výborem realizaci schválených kontrol a výsledky zjištění předložit zastupitelstvu města.

T: 31. 12. 2010

Usnesení č. 22/10 - Návrh na volbu přísedících do funkce Okresního soudu v Liberci

Zastupitelstvo města po projednání

zvolilo

tyto kandidáty:

Bekrová Lenka
Černá Jana
Červa Jaromír
Čiháček Eduard
Fabiánová Miluše
Firbasová Renata
Folprechtová Ludmila
Frydrychová Zita
Grzinčičová Jaroslava
Halama Libor Bc.
Hamanová Věra
Harciniková Alena
Janeček Jiří
Jílková Jana
Jirsa Josef
Košňarová Eva
Kotková Margit Mgr.
Lajtarová Marcela
Langr Jaroslav Ing.
Macalíková Eva
Malachová Věra
Mansfeld Aleš
Matoušková Marie
Mázlová Ladislava
Moulisová Marta
Němcová Markéta
Raisová Eva
Rom Michael
Roubalová Alena
Sitová Romana
Škorpilová Hana
Štěrbová Milena
Tarabová Miluše
Vištejnová Jana
Vocásek Luboš Mgr.
Žďánská Yvona Ing.
Žďánský Patrik Ing.

 

do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci pro volební období 2010 – 2014.

Usnesení č. 23/10 - Schválení návrhu na poskytnutí jednorázového peněžitého plnění členům výborů Zastupitelstva města Liberec a informace o schválení jednorázových peněžních darů členům komisí a odborných pracovních skupin Rady města Liberec za jejich práci v roce 2009

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

navrženou výši jednorázových peněžitých plnění členům výborů zastupitelstva města dle důvodové zprávy a

bere na vědomí

radou města schválenou výši jednorázových peněžitých darů členům komisí a odborných pracovních skupin rady města dle důvodové zprávy, jako ocenění jejich práce v roce 2009.

 

Usnesení č. 24/10 - Převzetí ručitelského závazku ve smyslu ustanovení § č. 85, odst. j) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

převzetí ručitelského závazku za příspěvkovou organizaci Městské lesy Liberec, spojeného s přistoupením této organizace jako oprávněné osoby k rámcové smlouvě o telekomunikačních službách a o prodeji telekomunikačních zařízení a jejich příslušenství, sjednané mezi Statutárním městem Liberec a T-Mobile Czech Republic, a. s.

 

Usnesení č. 25/10 - Volba zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti .A. S. A. Liberec s. r. o.

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

dle ustanovení § 84 odst. 2 písmena g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích delegaci Ing. Jiřího Kittnera, primátora SML, na mimořádnou valnou hromadu společnosti .A. S. A. Liberec s. r. o., se sídlem Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10, která se bude konat dne 10. února 2010 v 9.00 hod. v sídle společnosti.

 

Usnesení č. 26/10 - Odvolání člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec a jmenování nového člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec

Zastupitelstvo města po projednání

odvolává

pana Ladislava Beckera z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na jeho vlastní žádost

a jmenuje

Ing. Petra Šourka členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec.

 

Usnesení č. 27/10 - Jmenování zástupce obce pro přístup k datům na Portálu farmáře

Zastupitelstvo města po projednání

jmenuje

Ing. Martina Čecha, vedoucího oddělení dotací, zástupcem pro přístup k chráněným datům statutárního města Liberec na Portálu farmáře.

 

Usnesení č. 28/10 - Poskytnutí finančního daru ve prospěch humanitární organizace Hand for Help

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

poskytnutí daru ve výši 250.000,- Kč ve prospěch humanitární organizace Hand for Help jako příspěvek do sbírky HelpHaiti, vyhlášené touto organizací

a ukládá

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,

zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření přesun částky 250.000,- Kč z rezervy běžných výdajů na nově zřízenou položku v rozpočtu odboru kancelář primátora – ORG 106300.

 

Usnesení č. 29/10 - Plnění usnesení ZM za IV. čtvrtletí 2009

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2009

a souhlasí

s prodloužením termínu kontroly:

242/09 - Vyhodnocení II. kola výzvy IPRM Liberec – zóna Lidové sady Termín: 28.02.2010

224/09 - Zřízení příspěvkové organizace statutárního města Liberec - Městské lesy Liberec, p. o. Termín: 31.03.2010

12/09 - Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2009

Termín: 31.03.2010

174/09 - MFRB – přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k.ú. Karlinky, Liberec

Termín: 31.03.2010

193/08 - Rekonstrukce mostu Letná vč. souvisejících staveb - navýšení rozpočtových nákladů souvisejících s odstraněním havarijního stavu kanalizačního řádu v ul. Norská vč. příslušných přípojek
Termín: 31.03.2010

71/09 - Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v r. 2009
Termín: 31.03.2010

57/09 - Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna Lidové sady
Termín: 30.06.2010

179/08 - Refinancování stávajících závazků
Termín: 30.06.2010

214/08 - Průmyslová zóna Růžodol I. Sever – Dopravní napojení MÚK Svárov – záměr majetkoprávního vypořádání
Termín: 30.06.2010

 

Usnesení č. 30/10 - Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 11. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 17. prosince 2009

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

vyřízení podnětů a dotazů z 11. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 17. prosince 2009.

 

 

 

 

 

Ing. Jiří K i t t n e r, v. r.

Ing. František H r u š a, v. r.

primátor města

náměstek primátora

 

 

 

 

 

Přílohy

K usn. č. 12/10 - Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu statutárního města Liberec pro 1. kolo 2010

K usn. č. 17/10 - Vydání 29.B změny územního plánu města Liberec

K usn. č. 18/10 - Vydání 37. změny územního plánu města Liberec

K usn. č. 19/10 - Zadání 51. změny územního plánu města Liberec

 

 

Typ souboru Název Velikost
Soubor PDF
Soubor PDF
přílohy k usnesení 4110973
Soubor PDF
Soubor PDF
usnesení z 1. ZM 198052

 

Nastavení cookies