Zpět

131 EX 258/21-87-Usn.naříz.dražby,86-Ozn.draž.roku

Název:
131 EX 258/21-87-Usn.naříz.dražby,86-Ozn.draž.roku
Kategorie:
Dražby, exekuce
Původce:
Polanský Petr, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40846415,Petr Polanský
DS: bxhg8w4, Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec
Adresát:
Polanský Petr, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40846415,Petr Polanský
DS: bxhg8w4, Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec
Vyvěšeno:
25.07.2022 - 08.09.2022

Nastavení cookies