Zpět

131 EX 5199/15-96 Dražba movitých věcí

Název:
131 EX 5199/15-96 Dražba movitých věcí
Kategorie:
Dražby, exekuce
Původce:
Polanský Petr, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40846415,Petr Polanský
DS: bxhg8w4, Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec
Adresát:
Polanský Petr, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40846415,Petr Polanský
DS: bxhg8w4, Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec
Vyvěšeno:
01.07.2022 - 11.08.2022

Nastavení cookies