Zpět

182EX 452/20-110 Dražba nemovitosti k. ú. Ostašov u Liberce

Název:
182EX 452/20-110 Dražba nemovitosti k. ú. Ostašov u Liberce
Kategorie:
Dražby, exekuce
Původce:
Kalistová Jana, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01791249,Jana Kalistová
DS: 3g8v2kk, Vilímovská 671/10, 160 00 Praha 6
Adresát:
Kalistová Jana, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01791249,Jana Kalistová
DS: 3g8v2kk, Vilímovská 671/10, 160 00 Praha 6
Vyvěšeno:
21.11.2022 - 23.12.2022

Nastavení cookies