Zpět

209EX 3228/07-102 Dražba nemovitosti 3x k. ú. Prlov

Název:
209EX 3228/07-102 Dražba nemovitosti 3x k. ú. Prlov
Kategorie:
Dražby, exekuce
Původce:
Popkov? Magdal?na, Mgr. - soudn? exekutorka, I?:05568447, Magdal?na Popkov?
DS: b5agg67, Truhl??sk? 515/2a, 460 01 Liberec
Adresát:
Popková Magdaléna, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:05568447, Magdaléna Popková
DS: b5agg67, Truhlářská 515/2a, 460 01 Liberec
Vyvěšeno:
14.09.2021 - 22.10.2021

Nastavení cookies