Zpět

Dokumenty 067 EX 12890/20-32-DV movité věci

Název:
Dokumenty 067 EX 12890/20-32-DV movité věci
Kategorie:
Dražby, exekuce
Původce:
Podkonick? Juraj, JUDr., Ph. D. - soudn? exekutor, I?:49720821, Juraj Podkonick?
DS: scxg8vg, Evropsk? 663/132, 160 00 Praha 6, Czech Republic
Adresát:
Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, Czech Republic
Vyvěšeno:
06.09.2021 - 06.10.2021

Nastavení cookies