Zpět

Dopis na St. město Liberec - žádost o zveřejnění Aukční vyhlášky č. EA/ULB/178/2020 na úřední des...

Název:
Dopis na St. město Liberec - žádost o zveřejnění Aukční vyhlášky č. EA/ULB/178/2020 na úřední des...
Kategorie:
Nemovitosti (prodej, pronájmy, aj.)
Původce:
?zemn? pracovi?t? ?st? nad Labem (??ad pro zastupov?n? st?tu ve v?cech majetkov?ch), I?:69797111
DS: va2fsxs, M?rov? n?m?st? 3129/36, 400 01 ?st? nad Labem, Czech Republic
Adresát:
Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111
DS: va2fsxs, Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem, Czech Republic
Vyvěšeno:
08.12.2020 - 07.01.2021

Nastavení cookies