Zpět

DV 22DR000071 Dražba nemovitosti k. ú. Ostašov u Liberce

Název:
DV 22DR000071 Dražba nemovitosti k. ú. Ostašov u Liberce
Kategorie:
Dražby, exekuce
Původce:
PROKONZULTA, a.s., I?:26307367
DS: cwwn8ed, K?enov? 299/26, 602 00 Brno
Adresát:
PROKONZULTA, a.s., IČ:26307367
DS: cwwn8ed, Křenová 299/26, 602 00 Brno
Vyvěšeno:
19.01.2022 - 25.02.2022

Nastavení cookies