Zpět

EX 10011/20-12 Dražební vyhláška movitých věcí

Název:
EX 10011/20-12 Dražební vyhláška movitých věcí
Kategorie:
Dražby, exekuce
Původce:
Bohut?nsk? Jan, JUDr. - soudn? exekutor, I?:42234140, Jan Bohut?nsk?
DS: d7itegh, Je?n? 479, 541 03 Trutnov, Czech Republic
Adresát:
Bohutínský Jan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:42234140, Jan Bohutínský
DS: d7itegh, Ječná 479, 541 03 Trutnov, Czech Republic
Vyvěšeno:
28.12.2020 - 03.02.2021

Nastavení cookies